A digitális okmányolvasó használatára vonatkozó kötelezettség hatályba lépett a szálláshelyeken

Az MTÜ térítésmentesen biztosítja a VENDÉGEM alkalmazást az olyan szálláshely-szolgáltatóknak, akik legfeljebb 8 szobát 16 férőhellyel hasznosítanak szálláshelyként. 

 


Az applikáció, és az új funkció használatához videók, online tananyag, és egyéb segédletek érhetőek el.

2021. január 1-jén hatályba lépett a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása, amely kötelezi a szálláshely-szolgálatót, hogy a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők törvényben meghatározott adatait a Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzítse a törvényben meghatározott célból.

A Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ). A törvénymódosítással bevezetett tárhely feladatait a Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA) rendszer látja el.

A digitális okmányolvasók használatát és az adatok továbbítását többszörös módosítás után 2021. szeptember 1-jétől rendeli el a jogszabály. Szerdától tehát a hazai szálláshelyek kötelesek korra való tekintet nélkül az összes vendégtől fényképes okmányt kérni, és a bejelentkezési folyamat részeként használni az okmányolvasót, valamint az adatok továbbítására alkalmas szálláshelykezelő szoftvert. A vendégek személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy jogosítvánnyal igazolhatják személyazonosságukat.

A vendégadatok okmányolvasóval történő rögzítése, ami lényegében szkennelést jelent, minden magyarországi szálláshelyen kötelező, annak típusától és férőhelyszámától függetlenül.

A VIZA célja a biztonság

A digitális okmányolvasókon keresztül a szálláshelykezelő szoftverbe berögzített vendégadatok a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) mellett ugyanis a tárhely feladatait ellátó Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA) is bekerülnek. Az adatbázis tárhelyszolgáltatója a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).

Az MTÜ korábban kiadott közleményében leszögezte, hogy a VIZA rendszer mindannyiunk közös érdekét és biztonságát szolgáló, szigorúan zárt és védett adattár, amelyre a jogszabályok által elrendelt, különlegesen szigorú biztonsági előírások vonatkoznak. A rendőrség a rendszert a bűnüldözés és a bűnmegelőzés, a közrend, a közbiztonság, az államhatár rendjének, az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme, valamint körözési eljárások lefolytatása érdekében, kizárólag konkrét adat keresésére használhatja majd. A VIZA rendszer kizárólag titkosított adatot képes befogadni, és adatállományában csak a jogszabályban meghatározott esetekben és módon végezhet keresést az erre feljogosított rendvédelmi szerv.

A rendszer csak hazánkban újkeletű, a bejelentkezés és a vendégazonosítás módja Európa számos országában (Nagy-Britanniában, Spanyolországban, Olaszországban, Németországban és Franciaországban) hasonló módon zajlik – olvasható a vizainfo.hu oldalon, ahol minden szükséges információ megtalálható a VIZA-ról.

 A vendégek tájékoztatása a legfontosabb

Az MSZÉSZ elnöke szerint a rendszer zökkenőmentes beüzemelése mellett közös erőfeszítéseket kell tenni a potenciális utazók tájékoztatására is. A vendégek többsége ugyanis nem tud a jogszabály változásáról, sokukat érkezés után, hidegzuhanyként éri a hír, hogy a bejelentkezéshez a család összes tagjának, így a 14 éven aluli gyerekeknek is hivatalos okmányra van szüksége. Sok, az őszi hónapokra már foglalással rendelkező családban a kisebb gyerekeknek egyáltalán nincs igazolványa, az okmányirodákban pedig több hónapos lehet a várakozás – mutatott rá. A jogszabály szerint személyazonosító okmány hiányában a szálláshely-szolgáltató nem fogadhatja a vendéget, és nincs kivétel. Ebben az esetben a szálláshelynek meg kell tagadni a szolgáltatást és vissza kell fizetnie a már beérkezett előleget, szállásdíjat.

Hogy szól a pontos szabályozás?

 A kötelezettség a 2016. évi CLVI. törvény módosításában került megfogalmazásra:

 9/H. § (1) A szálláshely-szolgáltató - az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme érdekében, továbbá harmadik országbeli állampolgárok és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tartózkodására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése céljából - a bejelentkezéskor a szálláshelykezelő szoftver útján a Kormány rendeletében kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzíti

a) a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, nemét, állampolgárságát valamint anyja születési családi és utónevét,
b) a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő személyazonosításra alkalmas okmányának, illetve útiokmányának azonosító adatait, harmadik országbeli állampolgár esetében a vízum vagy tartózkodási engedély számát, a beutazás időpontját és helyét, valamint
c) a szálláshely-szolgáltatás címét, a szálláshely igénybevételének kezdő és várható, valamint tényleges befejező időpontját.

(2) A szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő az (1) bekezdés b) pontja szerinti okmányt a szálláshely-szolgáltatónak az adatok rögzítése céljából bemutatja. Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja. Nem kell rögzíteni azt az adatot, amelyet az (1) bekezdés b) pontja szerinti okmány nem tartalmaz.

(3) A szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatait a tudomására jutást követő első év utolsó napjáig az (1) bekezdésben meghatározott célból kezeli.

(4) A tárhelyszolgáltató tevékenysége - a szálláshely-szolgáltató adatfeldolgozójaként - kizárólag az adat tárhelyen a Kormány rendeletében kijelölt titkosítási eljárást biztosító által titkosított formában történő tárolására és az adathoz - a szálláshely-szolgáltató és a szálláshely-szolgáltató útján törvényben arra feljogosított személy vagy szerv számára - történő hozzáférés biztosítására terjed ki. A tárhelyszolgáltató a tárhelyen tárolt adatot nem ismerheti meg.

(5) A rendőrség a bűnüldözés, a bűnmegelőzés, valamint a közrend, a közbiztonság, az államhatár rendjének, az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme, és a körözési eljárás lefolytatása érdekében

a) a tárhelyszolgáltatónál tárolt adatokban informatikai eszköz útján keresést végezhet és a keresés eredményeként azt az információt ismerheti meg, hogy az általa megadott keresési feltételek szerinti személy mely szálláshely-szolgáltatónál szerepel igénybe vevőként, továbbá
b) - az adatkérés céljának megjelölésével - a szálláshely-szolgáltató által kezelt adat továbbítását kérheti, amelyet a szálláshely-szolgáltató térítésmentesen teljesít.

9/I. §  (1)  A szálláshely-szolgáltató a Kormány rendeletében meghatározott műszaki előírásoknak megfelelő olyan szálláshelykezelő szoftvert alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy

a) a 9/B. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére és

b) a 9/H. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat a tárhelyre továbbítsa.

(2) A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. az (1) bekezdés szerinti szoftvert térítésmentesen biztosítja az olyan szálláshely-szolgáltatónak, aki legfeljebb nyolc szobát tizenhat férőhellyel hasznosít szálláshelyként.

(3) A szálláshely-szolgáltató a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti vendégkönyv és a helyi önkormányzat idegenforgalmi adót meghatározó rendelete szerinti nyilvántartás elektronikus vezetését a szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával is teljesítheti.

Forrás: turizmus.com

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök