Júliustól változnak az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai

Változás érinti többek között a napi közteher mértékét és a nyugellátás számítási alapját is.

Az új szabályokat a 2022. június 30. után létrejövő, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyokra szükséges alkalmazni.[1]

A napi közteher mértéke

A 2022 júliusától a munkáltató által fizetendő közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként:

  • mezőgazdasági és turisztikai idénymunkánál a hónap első napján érvényes minimálbér 0,5%-a, azaz 1000 forint,
  • alkalmi munkánál a hónap első napján érvényes minimálbér[2] 1%-a, azaz 2000 forint,
  • filmipari statiszta alkalmi munkájánál a hónap első napján érvényes minimálbér 3%-a, azaz 6000 forint.

Amennyiben az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony 2022. július 1. előtt jött létre, de júliusra is áthúzódik, akkor az áthúzódó időszakra még a korábbi mértékkel[3] kell a közterhet megállapítani.

A filmipari statiszták napi jövedelme

A filmipari statiszta – e tevékenységéből származó – napi nettó jövedelme nem haladhatja meg a hónap első napján érvényes minimálbér 12%-át, azaz a 24000 forintot.

A nyugellátás számítási alapja

Az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállalónál a nyugellátás számításának alapja:

  • napi 1000 forint köztehernél a hónap első napján érvényes minimálbér 1,4%-a, vagyis 2800 forint naponta,
  • napi 2000 forint vagy azt meghaladó köztehernél pedig a hónap első napján érvényes minimálbér 2,8%-a, azaz 5600 forint naponta.

A tájékoztató az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt közzétételi kötelezettség teljesítése céljából készült. 

[1] Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet alapján.

[2] 2022. január 1-jétől havi 200.000 forint.

[3] Vagyis a 2010. évi LXXV. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként: mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén 500 forint, alkalmi munka esetén 1000 forint, filmipari statiszta alkalmi munkája után pedig 4000 forint.

 

forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal, https://nav.gov.hu/ado/egyebkot/juliustol-valtoznak-az-egyszerusitett-foglalkoztatas-szabalyai

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök