Adózási könnyítések a gazdaság újraindításáért

2021. december 31-ig további adókedvezményeket biztosít főként a KKV-k számára egy napokban megjelent kormányrendelet.

A járványhelyzetre tekintettel adómérséklés és pótlékmentes fizetési halasztás/részletfizetés kérelmezhető a (318/2021) kormányrendelet alapján , továbbá az üzleti ajándék és reprezentáció adóterhe a felére csökkent. 
Az alábbiakban összegyűjtöttük a legfontosabb kedvezményeket és könnyítéseket.

Szociális hozzájárulási adó alól mentes az üzleti ajándék és a reprezentáció (új)

A tavalyi évben a konferenciák többnyire virtuális térben folytak, azonban egyre több vállalkozás kezd visszarendeződni a járvány előtti helyzetre és személyes jelenléttel kívánja megtartani szakmai rendezvényeit. Erre reagálva a jogalkotó lehetővé tette, hogy a személyesen megtartott rendezvények adóterhelése a felére csökkenjen: nem kell ugyanis szociális hozzájárulási adót fizetni a 2021. június 10-e és 2021. december 31. között juttatott üzleti ajándék és reprezentáció után. A kormányrendelet szerint így az adott juttatások értékének 1,18 szorosa után csak a 15 százalékos személyi jövedelemadó fizetendő.

Fizetési könnyítések (változatlan)

A 2020 nyaráig hatályos kedvezmények révén az adóhivatal – Izer Norbert államtitkár tájékoztatása szerint – mintegy 680 millió forint fizetendő adót engedett el. Az idei szabályok lényegében megegyeznek az első hullám idején hatályos szabályokkal és a korábbi kormányrendelettel (140/2020):

♦ Legfeljebb 5 millió forint összegű adóra egy alkalommal legfeljebb 6 havi pótlékmentes fizetési halasztás vagy legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetés kérelmezhető, ha az adózó kérelmében valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza. A kedvezményt több adónemen fennálló tartozásra is lehet kérelmezni.

♦ Nem természetes személyek is kérhetik a fennálló adótartozásuk mérséklését: egy adónemre, az adótartozás legfeljebb 20 százalékáig, de maximum 5 millió forintig, ha az adótartozás megfizetése ellehetetlenítené a kérelmező gazdasági tevékenységét, és ennek oka a járványhelyzetre vezethető vissza. Fontos azonban, hogy ha a kérelmező már fizetésképtelen, a kedvezmény nem igényelhető, mivel az adótartozás mérséklése kifejezetten a reorganizációt célozza.

♦ A fenti két opció közül egy tartozásra csak egy kedvezmény kérelmezhető, de a rendes „békeidőben” is igényelhető fizetési könnyítések egyidejű igénybevétele lehetséges.

A kérelmet 2021. december 31-éig lehet benyújtani a FAG01 (gazdasági társaságok, gazdálkodó szervezetek) és a FAM01 (magánszemélyek, egyéni vállalkozók) űrlapokon. A kérelem benyújtása illetékmentes, az ügyintézési határidő 15 nap. A NAV tájékoztatása szerint azt, hogy a fizetési nehézség a járványügyi helyzet miatt alakult ki, a tartozás keltének időpontja bizonyítja, valamint a veszélyhelyzet elrendelése előtti és utáni jövedelmi és vagyoni helyzet (természetes személy), illetve a gazdálkodási adatok összehasonlítása.

Turizmusfejlesztési hozzájárulás (változatlan)

Az első lépésben 2020. március 1-jétől június 30-ig bevezetett kedvezményt a jogalkotó a 2020. és 2021. év egészére is kiterjesztette. Így 2021. december 31-éig nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást megállapítania, bevallania és megfizetnie a vendéglátást vagy kereskedelmi szálláshely-szolgáltatást nyújtó adózóknak.

SZÉP-kártya juttatások (változatlan)

A SZÉP-kártya béren kívüli juttatásként a tavalyi év során megemelt keretig adható továbbra is:
a) szálláshely alszámlára legfeljebb évi 400 ezer forint,
b) vendéglátás alszámlára legfeljebb évi 265 ezer forint,
c) szabadidő alszámlára legfeljebb évi 135 ezer forint
összegig utalható juttatás. A juttatásokat a 2021. adóévben sem fogja szociális hozzájárulási adó terhelni.

Az alábbi kedvezmények már nincsenek érvényben:

A tavalyi jogszabály további kedvezményeket biztosított, amelyeket a nemrég hatályba lépett kormányrendeletben nem találunk.
Az alábbi kedvezmények tehát már nincsenek érvényben:
♦ a beszámoló letétbe helyezése és a társaságiadó-bevallás későbbi határidőben volt teljesíthető;
♦ a megbízható adózói minősítés nem volt megszüntethető számos, a veszélyhelyzetre visszavezethető esetben;
♦ figyelmen kívül hagyták a veszélyhelyzet ideje alatt keletkező adókötelezettséget, adótartozást a nagy összegű adóhiánnyal vagy nagy összegű adótartozással rendelkezők listája szempontjából;
♦ az adózók mentesültek az ekaer biztosíték nyújtása alól;
♦ az egészségügyi szolgáltatásra jogosult maradt a munkavállaló a fizetés nélküli szabadság ideje alatt is;
♦ a munkáltató kérelmezhette, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékot a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig fizethesse meg.

A jogalkotó az idei kedvezményekkel kifejezetten a gazdaság újraindítására és kevésbé a kárenyhítésre fókuszál, így a fenti szabályok érthető módon nem kaptak helyet a könnyítések között.

 

Forrás: Andersen Magyarország

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök