Kamara a vállalkozásokért tantárgy – Harmadik előadás

A kamarai tantárgy előadásán a vállalkozóvá válás, a vállalkozásvezetés kapcsán a céltudatosság, a folyamatos tanulás és a naprakészség került a fókuszba.

kamara tantárgy

Az óra első felében Sarkadi-Nagy Balázs, az Engineerinstruments Kft. alapítója saját tapasztalataiból merítve beszélt a vállalkozóvá válás izgalmas folyamatáról, a vállalkozói lét szépségeiről. Már középiskolás éveitől kezdve céltudatosan, az érdeklődésének megfelelően kezdett munkát vállalni, többféle gyakorlatot szerzett és az egyetemi képzést is az érdeklődésének és vállalkozói céljainak megfelelően választotta.

Hangsúlyozta, hogy a sikerek eléréséhez elengedhetetlennek tartja a kitartást, a szorgalmat, a folyamatos tanulást, az erős tudásbázist, mert a kreativitás és a fejlődés erre épül.

kamara tantárgy

Előadónk kiemelte az egyetemen elérhető csereprogramok, tanulmányi versenyek előnyeit, valamint a kamara által nyújtott segítő együttműködés jelentőségét, az innovációs programokban és külföldi kapcsolatépítésben. Elmondása szerint a kamara vállalkozói közösségében szakmai programokon és klubrendezvényeken való részvétele inspirációt nyújt és elősegíti a résztvevők fejlődését és környezetre való rálátását, naprakészségét.

kamara tantárgy

Horváth Szabolcs, a Professio Fémipari Klaszter ügyvezető testületének tagja történelmi visszatekintést követően átfogóan jellemezte a jelenlegi ipari környezetben tapasztalható technológiákat és kihívásokat. Tanulmányok eredményei és konkrét technológiai találmányok példájával szemléltette a techológiai személetváltást és ebből következően a jövőben várható, folyamatosan gyorsuló fejlődést, amivel a jövő generációnak lépést kell tartania. Horváth Szabolcs a témakört sokrétű megközelítésben tárgyalta és többek között az ipari hulladéktermelés csökkentését szolgáló eljárásokra irányuló törekvéseket is megemlítette.

Köszönjük a kiváló előadásokat!


 

A szemléletes példákkal és némi humorral színesített előadásokat követően a hallgatók elkezdtek csoportokat alakítani a féléves gyakorlati feladat megvalósításához.

A következő alkalommal az üzleti tervkészítés alapjai, valamint a prezentációs technika kerülnek tárgyalásra Molnár Albert Kereskedelmi tagozati alelnök előadásában.

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök