Képviseljük a nehéz helyzetbe került vállalkozások érdekeit

A kamaránkban működő Adóügyi Kerekasztal újabb kérdéskörrel fordult a NAV Megyei Igazgatósága felé.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara számára fontos a megyei vállalkozások érdekeinek érvényesítése, ezért kértük a Megyei Igazgatóság hivatalos tájékoztatását a COVID-19 járvány kapcsán nehéz helyzetbe került vállalkozások adóügyi terheinek átütemezése, adócsökkentési lehetőségei, ügyintézési határidők, különös méltányosságot érintő esetek, hatályos törvények szerinti halasztások és esetleges csökkentési kérelmek kapcsán.

2021. március 24-én kelt levelünkben megfogalmazott kérésünk arra irányult, hogy a NAV foglalja össze számunkra, hogy milyen adófizetési könnyítések, halasztások állnak az adóalanyok rendelkezésére:

  • - A kimondottan a COVID járvány miatt nehéz helyzetbe került adózónak milyen eszközei vannak az adófizetésének halasztására?
  • - Milyen adófizetési csökkentési lehetőségük van a hatályos törvények szerint?
  • - Melyik eljárásnak mennyi az ügyintézési határideje és milyen nyomtatványon kell benyújtani, illetve hol érhetők el ezek a nyomtatványok, elektronikus-e a kérelem, stb.?
  • - Mire figyeljenek nagyon, hogy befogadható legyen a NAV részéről a kérelem?
  • - Milyen különös méltányosságot érintő esetekben élhetnek a vállalkozásoknak rendkívüli halasztási/csökkentési kérelemmel, stb.?


NAV tájékoztatás Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére
 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a fizetési kedvezményi kérelmekre indult eljárások során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) alapján jár el. Az adóhatóság csak az e törvényben meghatározott kedvezményeket tudja biztosítani az adózóknak, és csak a törvényi feltételek fennállásakor.

1.)   A kimondottan a COVID járvány miatt nehéz helyzetbe került adózóknak milyen eszközei vannak az adófizetésének halasztására?  

Természetesen, mint objektív körülményt az adóhatóság figyelembe veszi a koronavírus-járvány által okozott gazdasági nehézségeket és különösen azok egyedi, közvetlen hatását a vállalkozásra.

A NAV által nyilvántartott adók, járulékok, pótlékok, bírságok, és más köztartozások, mint adófizetési kötelezettség teljesítésének áthidalására a törvényi keretek között, adózói kérelemre az alábbi fizetési kedvezmények engedélyezhetők:

• fizetési halasztás (egy későbbi időpontban a teljes összegű tartozás megfizetése),

• részletekben történő megfizetés (havi részletekben való megfizetés),

• mérséklés illetve elengedés.

2.)   Esetleg milyen adófizetési csökkentési lehetőségük van a hatályos törvények szerint?

A gazdasági társaságok és működő egyéni vállalkozók esetében csak a késedelmi pótlék és bírság tartozás engedhető el vagy mérsékelhető. A mérséklés engedélyezésének feltétele, hogy mérséklés nélkül a gazdálkodási tevékenység ellehetetlenülne.

Adó (tőketartozás) csak magánszemély esetében mérsékelhető (engedhető el).

Fizetési könnyítés (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezésének feltételeként a törvény azt mondja, a fizetési nehézség átmenetileg kell, hogy fennálljon és a fizetési nehézség kialakulása pedig nem az adózónak felróható mulasztás eredménye. A koronavírus-járvány következményeként keletkezett fizetési nehézség az adózóknak fel nem róható objektív körülménynek minősül. Ennek figyelembe vételével a NAV a fizetési halasztást, a részletfizetést (vagy ezek kombinációját: akár a halasztást követően részletekben történő kiegyenlítést) kérelemre pótlékmentesen is engedélyezheti. Ez azt jelenti, hogy az adóhatóság az engedélyezett átütemezés időtartama alatt nem számít fel késedelmi pótlékot, amennyiben az adózó rendben teljesít.

Továbbra sem engedélyezhető azonban fizetési könnyítés a munkavállalóktól levont jellegű fizetési kötelezettségekre.

Azonban e levont jellegű adókhoz kapcsolódik egy másfajta lehetőség. Amennyiben a kérelmező adózó fizetési nehézsége a jelenlegi COVID-járvány miatti veszélyhelyzet következtében alakult ki és a levont jellegű kötelezettségeit egy rövidebb határidőn belül nem tudja megfizetni, akkor e körben a fizetési kedvezményi kérelme mellett, akár azzal egyidejűleg ezekre a végrehajtás felfüggesztését kérheti.

3.)   Mire figyeljenek nagyon, hogy befogadható legyen a NAV részéről a kérelem?

Melyik eljárásnak mennyi az ügyintézési határideje és milyen nyomtatványon kell benyújtani, hol érhetőek el ezek a nyomtatványok, elektronikus-e a kérelem?

A fizetési kedvezmény iránti kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett gazdasági táraságok és az egyéni vállalkozók kizárólag elektronikus formában terjeszthetik elő!  2021. január 1-től már a vállalkozásoknak sem kell eljárási illetéket fizetni kérelmük benyújtáskor.

A gazdasági társaságok a FAG01, az egyéni vállalkozók pedig a FAM01 adatlapokon adhatják be ezen kérelmeiket, amelyeket a NAV honlapjáról le tudnak tölteni. A pénzügyi helyzet teljes és hiteles bemutatása elengedhetetlen. Ellentmondások, egyoldalú információk a kérelem elutasításához vezetnek. A fizetési kedvezményi kérelmek elbírálására az adóhatóságnak 30 napja van, amelybe nem számítanak bele az esetlegesen hiányzó adatok pótlásra adott határidő napjai.

Legegyszerűbb az automatikus részlet:

A megbízható minősítésű gazdasági társaságok évente egy alkalommal legfeljebb 3 millió forint összegű adótartozásig kérhetnek automatikus, 12 havi pótlékmentes fizetési könnyítést (halasztás, részletfizetés). Ennél az adóhatóság nem vizsgálja a fizetési nehézség fennállásának egyetlen körülményét sem. A kérelmet szintén a FAG01-es adatlapon kell benyújtani. Ezekben az ügyekben 15 napon belül kell dönteni az adóhatóságnak.

Az egyéni vállalkozók számára is adott az automatikus részletfizetés lehetősége. Évente egy alkalommal a tartozás összegének 1 millió forintos értékhatáráig kérhetik maximum 12 hónapra a pótlékmentes részletfizetést. Ezt a kérelmet is a FAM01-es adatlapon kell benyújtani. Az ügyintézési határidő ebben az esetben 30 nap.

4.)   Milyen különös méltányosságot érintő esetekben élhetnek a vállalkozásoknak rendkívüli halasztási/csökkentési kérelemmel?

Általános jogi rendelkezések nincsenek, csak a törvényi keretek szabályozottak.
A vállalkozások helyzete, működési körülményei egyediek, a gazdasági és piaci környezet hatásai eltérőek, így a nehézségek sem egyformán jelentkeznek. A fizetési könnyítések célja, hogy át tudjon lendülni a vállalkozás a nehéz időszakon és helyre tudja állítani a működését. Ehhez fontos, hogy a kérelem tartalmazzon minden olyan információt, ami a likviditási nehézséget bemutatja, legyen benne a kilábalást, tartós működést megalapozó konkrét terv, amelyet a fizetési könnyítést is felhasználva a normál és tartós működés újra realitássá válhat. Jövőbeni „álmok,” csodavárás mellett az adókötelezettségek átütemezése általában nem szokott megoldást adni, legtöbbször csak elhúzódik a probléma és tovább nő a tartozás.

A szigorú feltételek ellenére, a felelős vállalkozói hozzáállásra épített kérelmek esetén szinte kivétel nélkül találunk olyan megoldást – általában közösen –, ami segítség a vállalkozásnak és érvényesülnek a költségvetés hosszú távú érdekei is.

A NAV honlapján megtalálhatóak a részletes információk a fizetési kedvezményekről.

https://nav.gov.hu/data/cms519058/Gazdalkodo_szervezetek_fizetesi_kedvezmenyei_20210308.pdf

https://nav.gov.hu/data/cms519059/Maganszemelyek_egyeni_vallalkozok_fizetesi_kedvezmenyei_20210308.pdf

A fizetési kedvezmények minden részletre kiterjedő szabályait pedig a 30.1 (gazdálkodó szervezetek tekintetében) és a 30.2 (magánszemélyek és egyéni vállalkozók tekintetében) információs füzetek ismertetik.

https://nav.gov.hu//data/cms540142/30.1_Fizetesi_kedvezmenyek_gazdalkodo_szervezeteknek_20210111.pdf

https://nav.gov.hu//data/cms540141/30.2_Fizetesi_kedvezmenyek_maganszemelyeknek_es_egyeni_vallalkozoknak_20210111.pdf

Győr, 2021. március 31.

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök