KKV Klub – A PwC szakértőjével elemeztük az új kormányrendelet munkajogi vonatkozásait

A bejegyzés érvényessége lejárt!

A megújult virtuális KKV Klub április 21-i eseményén a PricewaterhouseCooper Legal szakértőjének bevonásával a gazdaságvédelmi mentőcsomag munkajogi kérdéseit tárgyaltuk. Jogszerű és hiteles információk a legszakavatottabb szakértőtől!

Az április 21-i KKV Klub részletei a kamara Youtube-csatornáján is megtekinthetők ITT!

Tematika:

  • Ismerjük meg együtt a csökkentett munkaidős foglalkoztatáseljárási szabályait!
  • Mit jelent a gyakorlatban a bérfenntartási kötelezettség?
  • Hogy határozzuk meg a támogatás mértékét, illetve a munkáltatótól elvárt bérkiegészítés mértékét?
  • Melyek a kötelezettségek nemteljesítésének a következményei?
  • Mikor keletkezik a munkavállalónak és a munkáltatónak visszafizetési kötelezettsége?
  • Mit jelent a csökkentett munkaidő és az egyéni fejlesztési idő?

Előadó: Dr. Szűcs László, PricewaterhouseCoopers Legal

A 105/220. kormányrendelet munkajogi vonatkozásairól

A rendelet április 10-én jelent meg és április 16-án lépett hatályba a veszélyhelyzet idején történő foglalkoztatás támogatásának feltételeiről, valamint azóta megjelentek a nyomtatványok is a jogszabályok alkalmazásához. A mai napig még egyetlen vállalkozás sem kapott támogatást ez alapján a jogszabály alapján, hiszen a jogszabály értelmében 8 napos az ügyintézési határidő. A megjelent kormányrendelet alapján kevés olyan vállalkozás van ma Magyarországon, aki részt tudna venni ebben a támogatási rendszerben, ezért módositások váltak szükségessé.

Csökkentett munkaidő:

A Munka Törvénykönyvében csak a teljes munkaidő és a részmunkaidő van meghatározva.

A kormányrendelet értelmében a csökkentett munkaidő bevezetése esetén meg kell egyezni a munkavállaló munkaidejének lecsökkentéséről (30-50%). Korábbi munkaidő 25%-át el kell érje, de a munkaidő 85%-át ne haladja meg. A napi 4 órás foglalkoztatás minimum mérték, azonban az új szabályozásban várhatóan nem lesz ilyen minimum mérték, de fontos, hogy a munkaidő 85%-át meg nem haladó munkaidő esetén igényelhető a támogatás.

A vállalkozásoknak több lehetőségük van a részmunkaidő meghatározására. A részmunkaidőnek nem kell 4 órának lennie naponta, napi 2 órás munkaidő is megengedett.

Egyéni fejlesztési idő:

Az egyéni fejlesztési idő nem része a csökkentett munkaidőnek, melyet a felek a megállapodásban rögzítenek. Ez idő alatt a munkavállaló köteles a munkáltató rendelkezésére állni. Egyéni fejlesztési időnél a munkáltató köteles olyan feladatokat meghatározni a munkavállaló számára, melyek az adott cég érdekében állnak (GDPR megfeleltetés, folyamatoptimalizálás, nyelvoktatás). Az egyéni fejlesztési időt a munkaszerződés módosításban meg kell határozni, illetve jegyzőkönyvet kell felvenni arról, hogy a munkavállalók ezen részt vettek. A támogatás nem vonható meg abban az esetben, ha az egyéni fejlesztési idő nem volt hasznos a munkavállaló részére.

Létszámtartási kötelezettség:

Támogatás igénylése esetén a létszámtartási kötelezettség a veszélyhelyzet lejártát követően plusz 1 hónap. Kötelezettségként az adott munkavállaló munkaviszonyát és nem a statisztikai létszámot kell fenntartani.

Munkavállaló, munkáltató fogalmával kapcsolatban nincsenek változások.

Olyan munkavállalók megtartását támogatja az állam, akik egyéb állami támogatásban korábban nem részesültek.

Home office, távmunka esetén a támogatás ugyancsak igényelhető.

Munkaerő kölcsönzés esetében sem a kölcsönadó sem a kölcsönvevő vállalkozás nem igényelheti a támogatást, mert a támogatás csak saját munkavállalók számára biztosított.

A munkaidőkeret szerinti foglalkoztatás nem akadálya a támogatás igénybevételének. Nagyon sok termelő vállalkozás számára nem kivitelezhető, hogy napi 4 órában foglalkoztassák a munkavállalókat, hiszen kevés olyan technológia van, mely 4 órában működtethető. A tömbösített foglalkoztatás azonban lehetővé teszi a vállalkozás számára, hogy pl. egyik héten napi 8 órában foglalkoztassák a munkavállalókat, a következő héten pedig leálljon az adott technológia gyártása. Az új tervezet lehetővé teszi ezt a fajta foglalkoztatást.

Az egyéni fejlesztési idő is meghatározható tömbösített módon. Az egyéni fejlesztési idő a kieső munkaidő 30%-a, ha a munkáltató 40 órás foglalkoztatásánál 20 órás csökkentett munkaidőt alkalmaz, a kieső munkaidő 20 óra, melynek 30%-ában kell a munkavállalónak egyéni fejlesztési időt biztositani. Az egyéni fejlesztési idő tömbösített formában is alkalmazható (nem kell naponta biztosítani), de a napi munkavégzés időtartama a 12 órát nem haladhatja meg.

A kérelem benyújtásával kapcsolatban a szabályozás nem volt egyértelmű a különböző telephellyel rendelkező vállalatok esetén. Az egyes telephelyek vonatkozásában a támogatást egyszerre kell megigényelni. Egy munkavállaló esetében 1 alkalommal lehet a kérelmet benyújtani, ha megszűnik a jogviszony az egyik telephelyen, nem lehet ezt a másik telephelyre alkalmazni. Próbaidő alatt álló munkavállalónál a kérelmet be lehet nyújtani, de kitétel, hogy a vállalkozásnak legalább 6 hónapja kell működnie. A támogatott munkavállalót a támogatás ideje alatt + 1 hónapig foglalkoztatni kell és a bére nem csökkenthető.

Támogatás időtartama maximum 3 hónap, kevesebb időre lehet igényelni, hosszabb időre nem. A támogatásnak van egy maximális időtartama és összege, munkaviszonyonként maximum 75.000 Ft 3 hónapra, mely a kérelem benyújtásától igényelhető és visszamenőlegesen nem lehet igényelni. Mivel nem naptári hónapra jár a támogatás, ezért a kérelem benyújtásának az időpontja lesz meghatározó. A kifizetés a munkavállaló részére történik utólag és a munkáltatónak bérfenntartási kötelezettsége van.

A támogatás nettó bérkiegészítés, köztehermentes juttatás, de a munkáltatónak kötelezettséget kell vállalnia, hogy az alapbért a támogatás időtartama alatt nem csökkenti. A veszélyhelyzet időpontjában fennálló távolléti díjat kell fenntartani, melyhez a kérelem benyújtásának időpontjában fennálló alapbért kell figyelembe venni. Prémiumot, bónuszt lehet fizetni, azonban túlórát nem lehet elrendelni, tehát rendkívüli dijazásként túlórára nem lehet juttatást elszámolni.

Nem beszélhetünk foglalkoztatásról, ha a munkavállaló fizetés nélküli szabadságra megy az adott időszakban, támogatás igénylése esetén fizetetlen távollétet nem lehet a munkavállaló számára biztosítani.

A Pwc jogi értelmezése szerint a feleknek határozott ideig tartó munkaszerződés módosítás keretében kell megállapodnia a csökkentett munkaidőről, melyet nem kell benyújtani a munkaügyi központ részére.

Az elektronikus nyomtatvány megkönnyíti a kérelmezők feladatait.

A munkáltatónak bizonyítania kell az eljáró kormányhivatal munkaügyi szerve részére, hogy a munkaszerződés fenntartása nemzetgazdasági érdek és a veszélyhelyzet elrendelése olyan negatívan hatott a cégre, hogy szükségessé vált a munkaidő lecsökkentése (több opciót is tartalmaz a kérelem). A kérelmet elektronikusan kell benyújtani a munkaügyi hivatal felé, melyet a munkavállalónak nem kell elektronikusan aláírnia. Az eljáró munkaügyi hivatalnak 8 napja van a kérelem elbírálására, melyhez jogorvoslati lehetőség nem kapcsolódik. Elutasítás esetén ismételten be lehet nyújtani a kérelmet.

Elvárt a kötelezettségek teljesítésének utánkövetése, visszafizetési kötelezettség pedig mind a munkavállaló, mind pedig a munkáltató oldalán felmerülhet pl. abban az esetben, ha munkavállaló munkabére lecsökken az alapbér alá, vagy a munkavállaló munkaviszonya megszüntetésre kerül a munkáltató által.

Az új jogszabály tartalmaz különböző pontosításokat, pl. a munkavállaló súlyos kötelezettségszegése esetén a munkáltató mentesül a visszafizetési kötelezettség alól, melyet 2 napon belül jelezni kell az illetékes kormányhivatal felé.

A munkavállaló oldaláról is keletkezhet visszafizetési kötelezettség abban az esetben, ha pl. a munkavállaló ideiglenesen átkerül a csökkentett foglalkoztatásba, majd ezt követően az eredeti munkakörében kell őt foglalkoztatni, de ennek a munkavállaló nem tesz eleget, úgy őt is visszafizetési kötelezettség terheli.

Ha a felek a kötelezettségeket nem teljesítik, a támogatást vissza kell fizetni az eljáró kormányhivatal részére.

Amikor a határozott idejű munkaszerződés módosítás hatályát veszti, a jogviszonynak az eredeti munkaszerződés szerint kell folytatódnia.

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök