Módosult a termékek piacfelügyeletéről szóló törvény

Magyar nyelvű használati és kezelési útmutató melléklete szükséges minden nem élelmiszer termékhez.

A 2021. július 16-án hatályba lépett termékek piacfelügyeletéről szóló törvénymódosítás a fogyasztóvédelem eszközrendszerének bővítése mellett a magyar nyelvű használati és kezelési útmutatóra vonatkozó előírást is tartalmazza. A használati útmutatóra vonatkozó rendelkezés a hazai fogyasztók biztonságát szolgálja, valamint a magyarországi forgalomban megtalálható termékek rendeltetésszerű felhasználását is elősegíti. Az útmutató egyebek mellett a termék lényeges jellemzőit, figyelmeztetéseket, piktogramokat, karbantartási és tisztítási utasításokat, összeszerelési rajzokat foglalhat magába. A korábbi előírások szerint a használati útmutató csak külön jogszabályban vagy biztonsági szabványban meghatározott témaköröknél - páldául játékoknál, villamossági termékeknél vagy egyéni védőeszközöknél - volt kötelező, azonban 2021. július 16-tól minden nem élelmiszer termékhez közérthető és egyértelmű, magyar nyelvú használati és kezelési útmutatót kell mellékelni. Fenntarthatósági célokat is szolgál, hogy a külön jogszabályban vagy szabványban nem nevesített témakörökre a magyar nyelvű használati-kezelési útmutató online is kiadható. Számos vállalkozás már most biztosít letöltési lehetőséget a saját weboldalán. Amennyiben a honlapcím nem tüntethető fel a termék csomagolásán, célszerű lehet az üzlet polcain, akár QR kód formájában tájékoztatni a vevőket az útmutató online elérési helyéről.

Figyelemmel arra, hogy páldául dísztárgyakra és dekorációs termékekre (karácsonyfadísz, húsvéti dekoráció), háztartási papírárura és higiéniai termékekre (vattakorong, toalettpapír, papírtörlő, papír zsebkendő), háztartási eszközökre (habverő, fakanál, tányér, evőeszköz, pohár, váza, fogpiszkáló), cérnákra, papírárura és írószerekre (gémkapocs, toll, ceruza) nem vonatkozik külön jogszabály, illetve honosított, harmonizált vagy nemzetközi szabály sem, így a használati és kezelési útmutató megfelelőnek tekinthető, ha az a gyártó által a termékről megadott lényeges információkat tartalmazza. Ilyenek lehetnek például a termék rendeltetési célja, anyaga, mérete, fizikai tulajdonságai (hőállóság, rétegszám, vízállóság, törékenység, cserélhető betét tollaknál), az alkalmazott gyártástechnológiából adódó speciális tulajdonságok (például: újrahasznosított, lebomló, OEKO-TEX), a termék felhasználásának korlátai, tisztítási és tárolási módja, hulladékkezelésre vonatkozó ajánlás stb. A használatra és kezelésre vonatkozó információk megadhatók piktogramokkal vagy szöveges tájékoztatással.

Van néhány olyan értelemszerűen használható témakör, amelyeknél az előírt jelölések, jelképek, használati jellemzők, esetenként a biztonsági figyelmeztetések megadásával teljesíthető a használati és kezelési útmutató. A textiltermékek (fonalak, méteráruk és késztermékek) esetében, a használati útmutató tekintetében az ˇMSZ EN ISO 3758:2012 Textíliák. Jelképekkel megadott kezelési útmutató" című szabvány előírás az irányadó. A gyertyák jelölésére vonatkozóan "MSZ EN 15494:2020 Gyertyák. A termék biztonsági megjelölése" című európai szabvány meghatározza a gyertya biztonsági megjelölésére vonatkozó piktogramokat, amelyek megadása szükséges a biztonságos használathoz. A gyufák esetében az "MSZ EN 1783:1998 Gyufa. Használati követelmények, biztonság és osztályozás" című szabvány előírásait kell figyelembe venni. A füzetekre vonatkozóan az "MSZE 5605:2006 Iskolai füzetek, spirálfüzetek, írólapok, rajzlapok" című szabvány nyújt iránymutatást.

A Pftv. 8. § (5) bekezdésében a termékhez előírt magyar nyelvű használati és kezelési útmutató a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2021. évi CIV. törvény 1. § 6. pontjában meghatározott sajtótermékek, napilap, időszaki lap esetében a termék jellegére, rendeltetésére figyelemmel nem értelmezhető, ezért nem kell mellé magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót biztosítani. A legfőbb cél, hogy a magyar fogyasztók minden magyarországi üzletben és webáruházban megvásárolható termék esetében magyar nyelvű tájékoztatókkal találkozzanak, megszűnjön a tucatnyi nyelven található valamilyen útmutató vagy leírás egy-egy termék mellett.

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök