NÉBIH: jelölési kötelezettség félbevágott és értékesített nem előre csomagolt kenyerek

felegyhazipekseg_teljes_kiorlesu_kenyer.jpgA NÉBIH Ügyfélszolgálata, a kereskedelmi egységben félbevágott és értékesített nem előre csomagolt kenyerek jelölési kötelezettségével kapcsolatos megkeresésére az alábbi tájékoztatást adta. 

Az élelmiszerek jelölésére, a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó részletes szabályozást a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU rendelet tartalmazza. A 1169/2011/EU rendeletben foglaltakon kívül az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII. 17.) FM rendeletben foglaltakat is figyelembe kell venni. Külön rendelkezések az általános jelölési jogszabályban felsoroltakon kívül további kötelező jelölés feltüntetését is előírhatják.

A nem előrecsomagolt élelmiszerek jelölésére és a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó előírásokat a 36/2014.FM rendelet határozza meg, melynek 3. § (1) bekezdése értelmében a nem előrecsomagolt kenyereken kötelezően fel kell tüntetni a 1169/2011/EK rendelet 9. cikk (1) bekezdés a) és e)–h) pontja szerinti adatokat, melyek a következők:
a) az élelmiszer neve;
e) az élelmiszer nettó mennyisége;
f) a minőségmegőrzési idő vagy a fogyaszthatósági idő;
g) a különleges tárolási és/vagy felhasználási feltételek;
h) a 8. cikk (1) bekezdésében említett élelmiszer-vállalkozás neve vagy cégneve és címe;

A 3. § (2) bekezdés alapján a „Nem előrecsomagolt kenyerek minőségmegőrzési ideje a lejárati nap nevének feltüntetésével is megadható.”
Ill. a Rendelet X. MELLÉKLET szerint:
„MINŐSÉGMEGŐRZÉSI, FOGYASZTHATÓSÁGI IDŐ ÉS A FAGYASZTÁS IDŐPONTJA
1. (…) d) Az egyéb típusú minőségmegőrzési időt előíró uniós rendelkezésekre is figyelemmel a minőségmegőrzési idő feltüntetése nem szükséges az alábbiak esetében: (…)
— cukrász- vagy sütőipari termékek, amelyeket természetüknél fogva a gyártásuktól számított 24 órán belül elfogyasztanak,”

Tehát a nem csomagolt kenyereken, a kenyércímkének tartalmaznia kell:
- a termék megnevezését,
- a nettó tömegét,
- a termék előállítójának vagy forgalmazójának nevét és címét, valamint
- a 24 óránál hosszabb minőségmegőrzési idejű kenyerek esetén a minőségmegőrzési idő dátumát (a lejárati nap nevének feltüntetésével is megadható pl. Minőségét megőrzi: HÉTFŐIG).
 
A 3. § (4) bekezdése értelmében a nem előrecsomagolt élelmiszerek esetén a végső fogyasztót kérésére tájékoztatni kell – a tápértékjelölés kivételével – az előrecsomagolt élelmiszereken kötelezően feltüntetendő adatokról.

A 4. § (3) bekezdése alapján  az allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok és termékek késztermékben való jelenlétére vonatkozó tájékoztatást jól látható módon, fizikai vagy elektronikus hordozón az adott nem előrecsomagolt élelmiszer eladásra kínálásának helyén kell feltüntetni.

Az 5. § (1) bekezdés kimondja, hogy az allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok és termékek késztermékben való jelenlétére vonatkozó tájékoztatás szóban is megadható, amennyiben
a) a létesítményben folyamatosan jelen van a szóbeli tájékoztatás megadásáért felelős személy,
b) a fogyasztó – kérésére – a tájékoztatást haladéktalanul megkapja az élelmiszer átadásának helyén, a vásárlást megelőzően, és
c) a szóbeli tájékoztatás a létesítményben elérhető írásos dokumentumon alapul.

A fent leírtakat figyelembe véve, megítélésük szerint a nem előrecsomagolt kenyerek darabolást (félbevágást) követően, az eredeti címke nélkül is értékesíthetők, amennyiben biztosított a darabolt termék nyomon követhetősége, és a fogyasztót kérésére a jogszabályban előírt módon tájékoztatják.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényben nem szerepel jogértelmezés kiadására vonatkozó felhatalmazás, ezért a fentiekben leírtak kizárólag szakmai álláspontnak tekinthetők, amelyeknek jogi kötelező ereje nincs, tehát arra bíróság, vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png