Párbeszéd a kamara és a NAV között

Adóügyi Kerekasztal alakult a kamarában, amelynek célja, hogy adózási kérdések megválaszolásában segítse a kamarához forduló vállalkozásokat.

2021. március 9-én írt levelünkben az alábbi kérdéskör megválaszolását kértük a NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságától.

Adóhatósági iratok elektronikus kézbesítési szabályai és gyakorlata

Anomáliák: nem minden üzenet landol jó helyen, ez egyaránt érvényes a cégkapus küldeményekre, és a papír alapú küldeményekre, s ezek számos későbbi problémát okoznak a vállalkozások számára.

Néhány felvetett példa a teljesség igénye nélkül:

– A NAV által küldött értesítések nem mindig jutnak el közvetlenül a megfelelő személyhez, miközben egyes üzeneteket az adott adatok kezelésére nem jogosult személyek kaphatnak meg.

– A Cégkaput használók jelentős része meghatalmazott szakértőt (könyvelőt, bérszámfejtőt, stb.) vesz igénybe az adóhivatallal történő kommunikáció lebonyolítására. Több meghatalmazott esetén a NAV a legutóbbi keltezésű meghatalmazást veszi figyelembe. Ha egyes ügyekre több különböző meghatalmazottja van az adózó cégnek, úgy általános tapasztalat, hogy a legutoljára meghatalmazott kap minden üzenetet. Így például, ha a könyvelő küldte be legutoljára a meghatalmazást, és másik cég felel a jövedéki ügyekért, akkor a jövedéki ügyeket intéző cégre tartozó üzeneteket is a később meghatalmazott könyvelő kapja meg.

– Az eljáráshoz kapcsolódó határidők a dokumentum megnyitásával automatikusan megkezdődnek, függetlenül attól, hogy azt valóban a jogosult tekintette-e meg.

– Számos olyan szervezet van a gyakorlatban, ahol a jelentős adatforgalom miatt a meghatalmazott cégkapu megbízottja minden üzenetet automatikusan megnyit. Ám erre a meghatalmazó adózó a hatóság előtt nem hivatkozhat sok sikerrel és további kérdés, hogy a meghatalmazott mennyiben és hogyan tehető felelőssé azért, mert az ilyen üzenetekről az érintett adózót vagy a másik meghatalmazottat nem, vagy csak késve értesítette. Előfordulhat például, hogy a gazdálkodó szervezet egyáltalán nem szerez tudomást a neki címzett iratról, sem az irat tényleges, vagy vélelmezett átvétele miatti eljárási határidő megindulásáról. Ez még problémásabb akkor, ha az érintett cselekmény határideje jogvesztő (pl. észrevétel, fellebbezés, keresetindítás).

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kéri a NAV állásfoglalását fent említett problémakör tisztázására, és visszajelzését arra vonatkozóan, hogy tervezi-e a szabályok módosítását, a folyamatok fejlesztését, szükség esetén javasolt-e már törvénymódosítást.

Kamarai javaslat:

Az elektronikus kézbesítési szabályok átgondolása az adóigazgatási eljárásokban, ezen belül az EGYKE nyomtatványon lehetőség annak jelölésére, hogy a határozatok kézbesítése milyen ügyben kinek a részére történjen!

A NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságának válasza a megyei kamara megkeresésére:

Az elektronikus ügyintézés bevezetése és folyamatosan szélesedő köre, jóval több előnnyel jár, mint problémával.

Amennyiben a problémák okait keressük, általában mindenki a másikra mutat, hogy ott a hiba. Nem felelősség hárítás miatt jelzem, hogy az elektronikus ügyintézés tekintetében ügyfeleink részéről tapasztalunk – csökkenő tendenciában – technikai jellegű, beállítási problémákat. Az adóhatósági rendszer-, vagy ügyintézői hibából adódó problémák is fordulnak elő, de arányában jóval kisebb számban. Vélhetően mi a rendben lévő tömeget érzékeljük inkább, amivel lényegesen hatékonyabb és gyorsabb a feladat ellátásunk Önökénél, pedig inkább a nehézségek, panaszok csapódnak le.

Hozzáteszem a papír alapú ügyintézésben a jelenleginél több kockázat és probléma volt, de ez már szerencsére a múlt.

Mindenestre közös érdekünk, hogy a – vitán felül – rohamléptekben fejlődő és változó elektronikus ügyintézés, az adóhivatali és más hatósági valamint piaci rendszerek zökkenőmentesen működjenek. Bízom benne, hogy problémajelzésük és az arra adott válaszunk is ezt fogja elősegíteni.

Ahogy levelében említette, az elektronikus ügyintézés során a cégkapus beállítások kérdésével találkozunk mi is a gyakorlatban. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban Eüsztv) 25. § (1) és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. r. alapján a cégkapu felület a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. kezelésében van. A cégkapu működtetése nem az adóhatóság feladata, de a kapcsolódási pontokra az alábbiakban kitérek. Itt említeném meg azt is, hogy a NISZ Zrt. épp egy széles körű, önkéntes igényfelmérést folytat a kezelésében tartott felületek tekintetében, ahol várja a felhasználói javaslatokat. Az ügyfélkapus portál hírek menüpontjából elérhető a kérdőív.

A cégkapu használattal közvetetten kapcsolatban álló adóhatósági szolgáltatás az ügykatalógus biztosítása. Ennek lényege, hogy a katalógusban feltüntetett dokumentumtípusok alapján a cégkapu tárhelyre érkező küldemények címkézhetőek, vagyis megfelelő beállításokkal az ügyfelek a küldeményeket azok megnyitása, letöltése nélkül kategorizálhatják, és ügyelosztási szabályokat rendelhetnek az egyes címkékhez (a Feladó, Dokumentumtípus azonosító, Dokumentumtípus leírás megfelelő paraméterezésével) korlátozhatóvá is tehetik azokat. Az ügykatalógus elérési útvonala:

https://nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/ugykatalogus

Az EGYKE adatlap kapcsán fontos, hogy az egyes ügycsoportokban a képviseletre valóban egyszerre egy személy jogosult, így a korábbi állandó meghatalmazotti kijelölést a későbbi, ugyanazon jogosultsággal rendelkező másik állandó meghatalmazott személyére vonatkozó bejelentés felülírja. Ennek hátterében az áll, hogy az adóhatóság a rendelkezésre álló adatokat úgy értelmezi, hogy a legutóbb adott meghatalmazás az aktuális. Legalább ennyire fontos azonban, hogy ettől még az adóhatósági iratok tovább bonthatóak a cégkapus címkekezelési szabályok alkalmazásával. A fent említett ügykatalógusban megtalálhatóak azok a dokumentumtípusok (informatikai értelemben meta-adatok) amelyekkel a cégkapus adminisztrációs felületen személyre lebontottan szabályozható, hogy ki, milyen irat olvasására és beküldésére jogosult. Így például meghatározhatjuk, hogy az ellenőrzési, bevallási, adatszolgáltatási, jövedéki, stb. ügyekben ki töltheti le a dokumentumokat.

Az eljáráshoz kapcsolódó határidők a dokumentum megnyitásával valóban megkezdődnek, és törvényi vélelem kapcsolható ahhoz, hogy az arra jogosult nyitotta meg, ezért a fent részletezett beállításokra fokozott figyelmet kell fordítani.

Ahol az EGYKE adatlap kitöltése esetleg nehézséget okoz, javasoljuk az eBEV portál használatát. Az oldalra belépve a „képviseletek” menüpont alatt a „meghatalmazások” és az „aktuális jogosultságok” menüpont alatt egyrészt ellenőrizhetjük az élő meghatalmazásainkat, másrészt az EGYKE adatlap kitöltése nélkül is adhatunk újat. Előnye ennek a módnak, hogy nem kell AVDH hitelesítéssel ellátni a meghatalmazást, a hitelesítés maga az a művelet, hogy a KAÜ jelszóval lépünk be a felületre.

Könnyítés a cégkapu rendszerében, hogy már öt cégkapu megbízott is regisztrálható. A meglévő cégkapu megbízottak körének bővítése adatmódosítás benyújtásával kezdeményezhető. Fontos továbbá, hogy a cégkapuhoz tartozó kapcsolattartási e-mail címet nem a cégkapu megbízotthoz tartozó blokkban, hanem külön kiemelt részben kell megadni. Korábbi fejlesztés a napló menüpont. Ennek segítségével a cégkapu megbízottak lekérdezhetik a beérkezett, valamint elküldött dokumentumokkal kapcsolatos naplóadatokat. Ezek alapján így lehetőség van a folyamatok kontrolálására, majd ha szükséges, a pontos beállítások elvégzésére.

Gyakran hallunk olyan véleményt, hogy a vállalkozás mellett nincs idő az elektronikus ügyintézés részletei után tájékozódni. Nyilván nagyobb cégeknél olyan vállalatirányítási modellt választanak, amely összhangban van a vállalkozás méreteivel, akár gépi interfészt is installálnak. Az egyéni vállalkozóknak, kisebb gazdasági társaságoknak viszont vagy az adózási ismeretek vonatkozó részét kell elsajátítani, ide értve az elektronikus kommunikációs csatornák használatát is, vagy meghatalmazással szakmai képviseletre bízzák adóügyeik vitelét. Az adóhatóságnál a kezdő vállalkozásokat segítő mentor program keretében nagy hangsúlyt fektetünk az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos ismeretekre.

A vélelmezett kézbesítésű iratokkal kapcsolatosan szeretném felhívni a figyelmet a NAV honlapján található szolgáltatásra, amely az adatbázisok menüpontban érhetőek el. Itt a „kézbesítési fikcióval érintett” papír és elektronikus alapú iratok is lekérdezhetőek.

https://nav.gov.hu/nav/adatbazisok

A papír alapú, postai kézbesítésekre külön nem tértem ki, hiszen azok régebbi szabályozási múltra tekintenek vissza, és az Önök érdekképviseletébe tartozó ügyfelek elektronikus kapcsolattartók a hivatkozott Eüsztv. alapján. Ettől függetlenül javasolom, hogy az érintettek, az ezzel kapcsolatos problémákkal, kérdésekkel forduljanak igazgatóságunkhoz bizalommal.

Az elektronikus ügyintézés negyedik évében járunk, melyben – a szolgáltató jelleget végig megőrizve – ügyfeleink korrekt tájékoztatását tartottuk, tartjuk fontosnak. Jogszabály módosítási javaslatot e körben nem fogalmaztunk meg.

Megragadom egyben az alkalmat, hogy szíves figyelmükbe ajánljam a NAV elektronikus felületein történő ügyintézési lehetőségeket, amikor az ügyfél egy informatikai alkalmazásba belépve intézheti egyes ügyeit (bejelentéseket tehet, lekérdezhet adatokat, nyilatkozatokat). Ilyen alkalmazás például az eSZJA alkalmazás, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) vagy a már említett eBEV Portál. Az utóbbi kettőt vállalkozások is használhatják. A felületeket az adóhatóság folyamatosan fejleszti és az adatlapok széles köre benyújtható már.

A jelenlegi helyzetben éppen az elektronikus ügyintézés segíti magánszemély ügyfeleinket is leginkább abban, hogy ügyeiket biztonságosan és gyorsan intézhessék, a kommunikáció gyorsan, költséghatékonyan folyjon.

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök