SMART-UP

Magyar és osztrák fiatal és induló cégek közötti aktív üzleti együttműködések elősegítése.

smart-up

A cégre szabott K+F akciótervekkel a kutatóhelyi infrastruktúra és know-how intenzívebb hasznosítása valósul meg. A vállalkozások új K+F lehetőségek, szolgáltatások segítségével piaci, üzleti eredményeiket javíthatják, megalapozva hosszú távú sikeres működésüket.

A start-up cégek célzott mentorálásával, a fiatal vállalkozások innováció menedzsment ismereteinek bővítése révén hosszú távú túlélési esélyeik jelentősen javulnak.

A projekt keretében egyéni (mentorálás, coaching, tanácsadás) és csoportos (workshop, céglátogatás) tanácsadási tevékenységre is sor kerül. Az osztrák és magyar résztvevők közösen vitatják meg a felvetett témaköröket.

A határrégiókban azonos módszertannal innovációs teljesítmény felmérésre zajlik, ezáltal az eredmények összehasonlítása lehetővé válik.

A határon átnyúló start-up közösség létrehozása és működtetése szintén az induló vállalkozások támogatását szolgálja. A szelektált ötletek magyar és osztrák cégvezetők általi közös validálása, közös tréningek, a pilot teamek kialakítása során alkalmazott módszereket, azok eredményeit a partnerek hosszú távon is hasznosíthatják.

A SMART-UP projekt időtartama: 2018. 01. 01. - 2021.05.31.

Teljes költségvetés: 1 042 366,32 €

ERFA társfinanszírozás: 886 011,33 €

Ez a projekt az Interreg V-A AT-HU Program támogatásával valósul meg.

Az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program egy európai támogatási program, mely a határrégióban megvalósuló határon átnyúló együttműködést erősíti a régió közös kihívásainak megoldása érdekében. 

Az INTERREG V-A AT-HU 2014-2020 program többek között olyan KKV-k támogatását tűzte ki célul a program, amelyek mindkét országban tevékenykedni szeretnének. A helyi gazdaság direkt beruházásai is könnyebben támogathatóak.

A nemzeti forrásokkal együtt a támogatási programnak több mint 95 Millió Euró áll rendelkezésére, amelyet kizárólag az osztrák-magyar határvidék együttműködéseinek a támogatására használ fel.

A projekt honlapja ITT érhető el magyar, angol és német nyelven. 


Kapcsolat:

Tompa Krisztián »»»
+36 96 520-273
+36 20 355-2540
tompakrisztian##kukac##gymskik.hu

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök