Tanulószerződés

A tanulószerződés, a tanuló és a gyakorlati képző között megkötött írásbeli szerződés, mely jogokat és kötelességeket fogalmaz meg.


Tanulószerződést köthet:

 • egyrészről az a tanuló, aki
  • tanulói jogviszonyban áll magyarországi székhellyel működő köznevelési intézménnyel;
  • az első és a második (bizonyos esetekben több), állam által elismert szakképesítést szerzi meg (a másodikat kizárólag felnőttoktatásban);
  • egészségügyi és/vagy pályaalkalmassági feltételeknek megfelel a választott szakma gyakorlására;
  • nappali rendszerű iskolai oktatásban, valamint nappali, esti, levelező rendszerű felnőttoktatásban folytatja tanulmányait; (A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben szakképző iskola esetén huszonötödik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet.)
  • sikeres szintvizsgát tett, amennyiben a szakmai és vizsgakövetelmény előírja (kivéve, ha gyakorlati képzése kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyben történik);
 • másrészről az a gazdálkodó szervezet, vagy egyéb szerv, szervezet, amely a gazdasági kamara közhiteles hatósági nyilvántartásában szerepel.

A tanulószerződést 4 eredeti példányban kell elkészíteni, valamennyi példányt legkésőbb a megkötéstől számított 5 munkanapon belül meg kell küldeni a nyilvántartást vezető szervnek (gazdasági kamarának). A tanulószerződés a kamara ellenjegyzésével válik érvényessé. A tanulószerződések ellenjegyzett példányait a kamara megküldi az érintett felek számára. Kizárólag 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszonyban köthető (megkezdett OKJ szakképesítésre) - utoljára a korábbi szabályozás alapján:

 • szakképző iskolában – évfolyamismétlés nélkül – a 2021/2022-es tanévben!
 • technikumban a 2023/2024-es tanévben!

Tanácsadóink elérhetősége»»»


Hatályos jogszabályok
Összefoglaló a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018.évi LII.törvény (Szocho tv.) duális képzéssel kapcsolatos módosításairól (2023. július)
Összefoglaló a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II.7.) Kormányrendelet duális képzéssel kapcsolatos módosításairól (2023. július)
Összefoglaló a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény duális képzéssel kapcsolatos módosításairól (2023. június)
A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény és a végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szövege egységes szerkezetben (Hatályos 2021.09.01-től)


Letölthető dokumentumok
Tanulószerződés a befejező évfolyamon 2022.05.06. 
Tanulószerződés minta 
Foglalkozási naplók
Együttműködési megállapodás sablon

Hasznos linkek
Normatíva és költség kalkulátor
Duális képzéssel a munka világában 2024 kézikönyv
Gyakorlati képzésre jogosult szervezetek nyilvántartása  »»»
Innovatív Képzéstámogató Központ

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png