Szorosabb együttműködés a csornai Arany János iskolával


Az intézmény példaértékűen szolgálja, a sajátos nevelést igénylő gyermekek oktatását.

Az intézmény gyógypedagógiai munkája minden gyermek részére biztosítja az egyéni fejlesztés lehetőségeit. A komplex fejlesztő foglalkozásokat és terápiákat minden életkorban a gyermek életkori sajátosságainak, illetve eltérő fejlődési ütemének megfelelően alakítják, tervezik. Rendszeresen részt vesznek sportversenyeken (régiós, megyei, országos) és a gyógypedagógiai intézmények által meghirdetett különféle versenyeken rendezvényeken. Minden évben megrendezik a „Népi Kismesterségek Napját”, melyre a megye gyógypedagógia intézményei kapnak meghívást. A tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) 8 általános iskolai bizonyítvánnyal rendelkező, sajátos nevelési igényű fiatalok felkészítése a szakma tanulására, az előkészítő 9/E. évfolyamon történik. A beiskolázott tanulók Csorna városából és Győr-Moson-Sopron Megye térségéből kerülnek be a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézményében működő valamint az országos speciális Szakértői Bizottságok szakértő véleménye alapján A tanulók a 9/E évfolyamon sajátítják el az intézményben oktatott szakmák alapozó ismereteit mezőgazdasági-erdészet és élelmiszeripar szakterületek körében. Pályaorientációs tevékenységek szervezése során fejlesztik a szakmai kompetenciákat. A 9-10. szakmai évfolyamokon a szakmai felkészítéssel és a munkába állással kapcsolatos nevelési feladatokat helyezik előtérbe. Azon fiatalok nyernek felvételt, akik a 9/E előkészítő évfolyamot elvégezték, mely a szakmai felkészítésen át az önálló életkezdést hangsúlyozó nevelési, képzési színtér.

Kamaránk és az iskola között létrejött együttműködési megállapodás célja az intézmény és a vállalkozások együttműködésének további erősítése.
Küldöttségünket (Csapó Péter térségi elnök, Szabó Edit és Erdős Vilmos kamarai munkatársak) az intézmény vezetője, Bella Imréné fogadta.

Fertő-Rábaközi Térség irodái:

9330 Kapuvár, Győri út 2.
Erdős Vilmos
Tel.: +36 96 779-889; +36 20 363-2729
E-mail: erdosvilmos@gymskik.hu


9300 Csorna, Erzsébet királyné u. 4.
Szabó Edit
Tel.: +36 96 260-147; +36 20 438 9656
E-mail: csorna@gymskik.hu

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök