Tájékoztató a Szakértő Testület működéséről

A Szakértői Testület ügyrendje.

Szakértő vállalása, felelőssége

 • szakértő alkalmanként maximum 1 óra időtartamban, díjmentes tájékoztatást nyújt, előzetesen egyeztetett témakörben és időpontban, elektronikus (e-mail, online) vagy személyes formában (utóbbihoz helyszínt a kamara díjmentesen biztosítja, amennyiben erre igény van)
 • szakértő vállalja, hogy havonta maximum 3 alkalommal, a fenti tájékoztatási szolgáltatásra a kamara rendelkezésére áll
 • szakértő a konkrét kérdés és a kérdést feltevő vállalkozás ismeretében eldöntheti, hogy a tájékoztatást tudja-e, illetve kívánja-e vállalni, indoklást nem szükséges adnia sem elfogadás, sem elutasítás esetén
 • szakértő vállalja, a kamarai egyeztetést követően, 3 munkanapon belül reagál a felkérésre
 • szakértő tudomásul veszi, hogy amennyiben a tájékoztatási szolgáltatás időtartama meghaladja az 1 munkaórát, ezt jeleznie kell az igénybevevő felé és közösen döntik el, hogy a szolgáltatás az 1 óra leteltével lezárul, vagy egyedi  megbízási szerződés (szakértő és igénybevevő között) megkötésére kerül sor a szolgáltatás folytatása céljából
 • szakértő a díjmentes szolgáltatás szakmai tartalmáért felelősséggel nem tartozik, amennyiben az 1 óra időtartamú díjmentes szolgáltatás lezárul és egyedi megbízási szerződés megkötésére kerül sor a szakértő és az igénybevevő között, abban az esetben a felelősségi köröket az egyedi megbízási szerződés tartalmazza
 • szakértő vállalja, hogy a szolgáltatás során tudomására jutott bármilyen üzleti vagy egyéb jellegű információt bizalmasan kezel, azt harmadik félnek nem adja tovább (üzleti titokként kezeli)

Kamara vállalása, felelőssége

 • a kamara a beérkezett vállalkozói kérdést, megkeresést továbbítja a Szakértői Testületben aktív, az adott téma szakértője felé
 • a kamara a szolgáltatás szakmai tartalmát nem ismeri meg, azért felelősséget nem vállal
 • a kamarát titoktartási kötelezettség terheli a beérkezett vállalkozói szakmai kérdésre, megkeresésre vonatkozóan, azt kizárólag a Szakértői Testületben szolgáltatást ellátó szakértő ismeri meg
 • a kamara a vállalkozó általi megkeresést az adatbázisában rögzíti (lásd: Adatkezelési tájékoztató), azt kizárólag belső adminisztrációs célra, szolgáltatása utólagos értékelésére, fejlesztése céljából tartja nyilván, harmadik félnek nem adja ki

Tájékoztatás a szolgáltatást igénybe vevő számára

 • A szolgáltatás tájékoztató jellegű és a szolgáltatás célja, hogy információt nyújtson konkrét vállalkozói kérdésekben.
 • A szolgáltatás nem minősül hivatalos szakmai (adózási, pénzügyi, jogi) tanácsadásnak.
 • A szolgáltatást nyújtó nem felelős semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy veszteségért, melyet a nyújtott információk és egyéb szakmai tartalom felhasználása okozhatott.

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png