MŰ-HELY - az Art World Hungary Egyesület online kiállítása

Virtuálisan tekinthető meg a tavaszi tárlat.

Az Art World Hungary Egyesület  Mű-hely című  tavaszi tárlata a koronavírus miatt kialakult rendkívüli helyzet miatt egyelőre csak online felületen érhető el.

A kiállítás 2020. április 7-én 17 órától megtekinthető az AWHE facebook oldalán és a kamara weboldalán.

 

Pintér-Péntek Imre

GYMSM KIK Kamara elnöke, házigazda köszöntője

Hát ez is lejött…

Eddig is tudtuk, hogy a virtuális valóság egyre nagyobb szerepet kap mindennapjainkban, de azt azért nem gondoltuk, hogy hetek alatt a fél világ – vagy az egész? – online módba kapcsol.

És most tessék: Önök éppen egy virtuális kiállítás megnyitón vehetnek részt. A rendkívüli helyzet rendkívüli megoldásokat generál.

Ám szerencsére a kiállított művek nagyon is valóságosak. Ahogyan valóságosak a művészi ambíciók, az érzések és közlési szándékok, melyek létrehozták őket. És valóságos az a közösség, a győri képző-, és fotóművészeket tömörítő Art World Hungary Egyesület, melynek köszönhetően a kiállítás létre jött. Az egyesület művészei küldetést vállalnak: alkotásaikkal megmutatnak valamit a világból, olyan nyelven, olyan formában, olyan szemszögből, amely egyedi, sajátos és csak az adott alkotó személyiségén keresztül jöhet létre.

Ezt a mostani tárlat a tavasz tárlata. A tavasz, a mindenki által ismert, várt és szeretett évszak, amely évszázadok óta kimeríthetetlen témaforrása az alkotóknak. Sokszínűségét, gazdagságát, ihlető erejét a kiállított művek szépen reprezentálják. Persze ez a mostani tavasz nagyon más, mint a többi. S ha máshol nem, a művek befogadóiban így már ma is biztosan sajátos megvilágítást kapnak a  bemutatott alkotások.

Mindenkinek kívánok tartalmas nézelődést a kiállításon és jó egészséget 2020 különös tavaszán!

Dr Horváth Nóra PhD 

egyetemi docens, filozófus, Műhely folyóirat főszerkesztője

A MŰ  HELY(E) EGY ABSZURD VILÁGBAN

A művészet síkokat feszít ki a káoszon, de valójában fejest akar ugrani a káoszba, hogy egy pillanatra megvilágítsa azt – mondja Gilles Deleuze francia filozófus. Mostanában igen komolyan elgondolkodhattunk rajta mindannyian, hogy mit is jelent számunkra a káosz és mit jelent abban a művészet. Pedig a helyzetet, vagyis a nézőpontot, meg is fordíthatnánk – talán éppen a művészet képes csak felszínre hozni azokat a rejtett erőket, melyeket valamilyen védőernyő által egyébként megpróbálunk távol tartani magunktól. Aki otthonosan mozog a művészetben, a felborult világban is meg kell, hogy találja a kapaszkodókat. Mindkét alapállás elfogadható.

A lényeg, hogy nem helyezkedhetünk el nyugodtan semmilyen jól berendezett kényelmes világban, mert a kibillenés borítékolva van. Ennek elfogadásában komoly segítség lehet a művészet, vagy éppen a filozófia és az irodalom.

MŰ-hely – e címmel hirdeti tavaszi tárlatát az Art World Hungary Egyesület: a címadáskor még senki sem gondolhatta, hogy milyen különleges aktualitást nyer mára e szóösszetétel, mely eredetileg inkább csak az irodalombarátok számára elejtett finom utalás lett volna a győri Műhely folyóirat miatt, hisz a tagok közül néhányan már szerepeltek munkáikkal a folyóiratban, egyikük, Kurcsis László grafikusművész pedig évtizedek óta szerkesztője is. Az irodalom és a művészet közti szoros szálak, gondolatok és személyek által, inspirációk, motivációk, hangulatok és emlékek kibogozhatatlan hálózatain keresztül, örök érvényűek, bár többnyire megfoghatatlanok. Ugyanúgy megfoghatatlanok, mint azok a vonzalmak, melyek e csoport alkotóinak többségét a misztikushoz, a természetfelettihez, a megnevezhetetlen magasabb rendűhöz vonzzák. Szerepeljen a műveiken akár angyal, hal, vagy madár, olyan relációkat sugallnak, melyek megkérdőjelezik, hogy az alkotás teljesen magányos tevékenység volna. Terápia? Nézőnek vagy az alkotónak? Talán mindkettőnek.

Tizenkét – technikájában és stílusában nagyon különböző – művész munkáit tekinthetik meg most e virtuális tárlat látogatói, de a különbözőségek ellenére, sok a közös pont.

A színekben és formákban rejlő lendület és mozgalmasság Borbély Károly és Csizmadia István művein magában hordozza azt az energiát, erőt, mely másoknál abban az elvágyódásban mutatkozik meg, mely a vallásos érzület révén átemel a nem evilágiba.

 Kurcsis László angyali üzenetei odaátról, Horváth Ákos William Blake-szerű képei, ezoterikus szimbólumokat is felmutató munkája többet harap ki a létből, mint ami egyszerűen leírható. De ugyanezt érezhetjük Kustán Melinda szürkéskék elektrografikáin, melyeken mintha egy arc sejlene fel a végtelenből – optikai csalódás volna csupán?  Vagy sokkal inkább a vallásos érzület letisztultságának felvillanásai – különösen így, hogy csak mozgásban, virtuálisan láthatjuk a munkáit.

Mózes László mintha csak a képekkel foghatná be azt a világot, mely álmait sarjasztja – képein a madár motívuma, legyen az baljós, vagy reménykeltő, mindenképpen arra utal, hogy van számára valami más is, valami soha ki nem ismerhető, soha be nem fogható, melynek a hatalmában vagyunk, nevezzük akárhogy is.

Malasits Zsolt őrangyalának és szerelemangyalának „üzenete” szerint, még a férfi-nő kapcsolat is valami nem evilági által determinált.

Milu Milanovich Ildikó „fétisei” (I love you to the moon and back) a szerelemnek már egy profánabb oldalát mutatják.

Lipovics János porcelán, bronz és raku kerámia edényszobraival, Szabó Béla természetfotóival – melyek valójában szintén a természetfeletti erejét hangsúlyozzák a természet formáiban (tenger és kő) –, és Varga György fotóival visszatérünk a földhöz, az anyaghoz és a természet kézzelfoghatóságához. Gui Demeter impresszionizmust idéző képei építhetik a hidat a két tökéletesen átjárható világ és világszemlélet között: színei vajon mire nyitnak rá, mit juttat eszünkbe élénk sárgája és finom rózsaszínje, mely akár húsunk pillanatnyi árnyalata is lehet?

A közös pont a kiállító művészek között, ahogy az irodalmi életben a Műhely folyóirat olvasói és alkotói számára is, a belső szabadság, aminek ápolása legyen most a legfőbb feladatunk, hogy legyen energiánk újrakezdeni, valamikor, valahogyan.


Tekintsék meg az alábbi videós összeállításban a kiállítás képeit!

A kiállító festő-, szobrász-, grafikus-, textil- és fotóművészek:

 • Borbély Károly
 • Csizmadia István
 • Gui Demeter
 • Horváth Ákos
 • Kurcsics László
 • Kustán Melinda
 • Lipovics János
 • Malasits Zsolt
 • Milu Milanovics Ildikó
 • Mózes László
 • Szabó Béla
 • Varga György

 

A veszélyhelyzet elmúltával reméljük, hogy a videóban bemutatott képeket élőben is megcsodálhatjuk a kamara aulájában!

 

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök