Üzleti célú utazással kapcsolatos információk

Üzleti célú utazás engedélyezése Magyarország és 6 külföldi ország között – 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet-módosítás.

A Kormány - 174/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló - 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet módosítására, miszerint:

  • 4/A. § *  (1) Magyar állampolgár személyforgalomban

 

  • a) a Cseh Köztársaság,
  • b) a Lengyel Köztársaság,
  • c) a Koreai Köztársaság,
  • d) a Németországi Szövetségi Köztársaság,
  • e) az Osztrák Köztársaság és
  • f) a Szlovák Köztársaság

 

  • területéről, ezen országok valamelyikének területén tett üzleti célú utazást követően Magyarország területére - a 3. § és a 4. § (1) bekezdése szerinti korlátozás nélkül - beléphet, ha a magyar állampolgár olyan belföldi vagy az a)-f) pontokban megjelölt államok egyikében bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely egyben az a)-f) pontokban megjelölt állam legalább egyikében bejegyzett további gazdasági társasággal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti vállalkozási viszonyban áll (a továbbiakban kapcsolt vállalkozás).

 

  • (2) A külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére a kapcsolt vállalkozások közötti üzleti célú utazás esetén, az (1) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott országok területéről - a 2. §-tól eltérően, a 4. § (1) bekezdése szerinti korlátozás nélkül - beléphet, amennyiben az (1) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott valamely ország állampolgára.
  • (3) Az (1) és (2) bekezdés szerint történő belépés során valószínűsítenie kell az üzleti célú utazás tényét.

 

Forrás: Magyar Közlöny 2020. évi 96.szám
publikálva: 2020. május 12.

 

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök