Választási Kisokos

Útmutató a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 2024. évi választásához

Tájékoztatjuk a vállalkozások képviselőit, hogy a Kamarai választások lebonyolítása a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara hatályos Alapszabályának II. számú „A Választási Szabályok” című melléklete szerint zajlik, a Választási Bizottság felügyelete mellett. A Választási Kisokos célja, hogy gyakorlati útmutatást nyújtson a választási folyamathoz.

A kamarai törvény értelmében a köztestületeknek 4 évente küldött és tisztújító választásokat kell tartaniuk, melyek keretében megválasztásra kerülnek azok a kamarai tisztségviselők, akik a következő választási ciklusban 2024-2028. között a kamara működését és tevékenységét irányítják, meghatározzák azokat a főbb stratégiai irányokat, melyek mentén a kamara a tevékenységét végzi.


Ki szavazhat?

A kamarai törvény alapján a választásokon Győr-Moson-Sopron Vármegye minden gazdálkodó szervezete jogosult a választásra, amennyiben nem agrártevékenységet folytat.
A választásokon minden vállalkozás cégjegyzésre jogosult képviselője, önkéntes kamarai tagok esetén pedig a kamarai képviseletre jogosult személy adhatja le szavazatát.
A vármegyében működő vállalkozások képviselői a gazdálkodó szervezetek névjegyzékét és az önkéntes kamarai tagokat nyilvántartó tagjegyzéket a kamara honlapján elérhető választások menüpontban 2024. február 9-től tekinthetik meg.

Csak a választási névjegyzékben és a tagjegyzékben szereplő személy adhat le szavazatot, igazolva jogosultságát.

A tagozati küldöttválasztáson a választó törvényes képviselője (a vállalkozások cégjegyzésre jogosult képviselője, önkéntes kamarai tagok esetén a kamarai képviseletre jogosult személy) az általa jegyezett vállalkozáso(ko)n kívül még legfeljebb egy vállalkozást képviselhet érvényes meghatalmazással.

Felszámolás, csődeljárás vagy kényszertörlés alatt álló vállalkozás képviselője nem szavazhat.


Kire lehet szavazni?

Küldött- és tisztségviselő-jelöltet csak önkéntes kamarai tagok közül lehet választani. A küldött jelölteknek az Alapszabály szerint 1 éves tagsági jogviszonnyal kell rendelkezniük. Az önkéntes tagok listáját a tagjegyzék tartalmazza, melyet a kamara tagozatonkénti és térségenkénti bontásban tart nyilván. A tagjegyzék a választási névjegyzék része, mely a kamara honlapján a „Választások 2024” menüpontban lesz elérhető. A tagjegyzékben megtekinthető a jelölhető személyek köre.


Hogyan lehet küldötteket jelölni, mi a jelölés menete?

A küldöttek megválasztását jelölés előzi meg. A jelölés kizárólag írásban történhet. Írásbelinek minősül az eredeti példányban a kamara Titkárságán papír formában leadott jelölőlap mellett az e-mailben leadott jelölés is, amennyiben azt a jelölőlap csatolásával a jeloles##kukac##gymsmkik.hu email címre küldik. 

Többes jelölés – egy adott jelölőlapon több jelölt megadása – ugyancsak lehetséges.

Az írásbeli jelölést a kamarai honlap „Választások 2024” menüpontban letölthető jelölőlap segítségével lehet leadni, amelyet az önkéntes kamarai tagok e-mailben is megkapnak.

A kitöltött jelölőlapokat postai úton küldött levélben, vagy elektronikus levélben a kamara 9021 Győr, Szent István u. 10/A címére, vagy a jeloles##kukac##gymsmkik.hu e-mail címre kell eljuttatni, a választási ütemtervben szereplő határidők szerint.
A vállalkozások képviselői a saját tagozatukon és térségükön kívül is állíthatnak jelöltet. Egy gazdálkodó szervezetnek több jelöltje is lehet, ebben az esetben a többes jelölést biztositó írásos jelölőlapot kell kitölteni.

Érvényes jelölt az a kamarai képviseletre jogosult személy, akinek legalább 5 érvényes jelölése van.
A jelölés lezárását követően a küldöttek megválasztása következik.
Küldöttválasztás – Hogyan lehet szavazni?
A küldöttválasztó tagozati szavazásra térségenként eltérő, a meghívóban meghirdetett napokon 12 és 19 óra között van lehetőség.
A térségekben zajló küldöttválasztó tagozati választáson a választó regisztrációját követően a választás urnás szavazással történik.

A nem önkéntes kamarai tagok a fő tevékenységüknek megfelelő tagozatban és a székhelyük szerinti térségben adhatják le a szavazatukat.

 • Győrben a Győri, Téti és Pannonhalmi térségek vállalkozásai, illetve a megyén kívüli székhellyel rendelkező önkéntes kamarai tagok adhatják le szavazatukat.
         2024. április 16. (12:00–19:00) GYMSM KIK Székház, 9021 Győr, Szent István út 10/A, Baross Terem
 • Kapuváron a Fertő-rábaközi térség vállalkozói adhatják le szavazatukat.
         2024. április 17.
  (12:00–19:00) Rábaközi Művelődési Központ, 9330 Kapuvár, Győri út 2.
 • Mosonmagyaróváron a Mosonmagyaróvári térség vállalkozói adhatják le szavazatukat.
         2024. április 18.
  (12:00–19:00) Flesch központ, 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14.

Miért érdemes szavazni?

A kamara képviseli a vármegyei vállalkozások érdekeit, segíti, fejleszti és szolgálja a gazdaságot. A kamara tagozatainak és térségeinek képviselőit a vállalkozások választják.
Érdemes élni a jelölési- és a választási, szavazati joggal, hogy olyan küldöttek kerüljenek megválasztásra, akik a vállalkozások gazdasági érdekeinek megfelelő projekteket kezdeményeznek és a gazdasági szereplőknek hatékony segítséget, megfelelő értékajánlatot jelentő kamarai szolgáltatásokat javasolnak.

A kamarai választás lehetőség arra, hogy Ön is beleszóljon, kik legyenek azok a tisztségviselők, akik döntenek a kamara következő négy évének tevékenységéről, a gazdaság szervezésének és fejlesztésének irányáról. A kamara tisztségviselői csak olyan tagvállalkozások képviselői lehetnek, akik legalább 2 éve tagjai a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarának. A megválasztott küldöttek a kamarai munkájuk ellenértékeként juttatásra nem jogosultak.

Jelöljön, szavazzon és vegyen részt a 2024. évi kamarai választásokon!

További információ kérhető a +36 20 323-4139 kamarai telefonszámon, vagy részletes útmutató található a „Választások 2024” menüpontban elérhető választási szabályzatban.
Választással kapcsolatos kérdéseit a valasztas##kukac##gymsmkik.hu e-mail címen várjuk!


Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png