A fogyasztóvédelmi szabályok módosításáról

Módosul a Fogyasztóvédelmi törvény: változnak a bírságkiszabás szempontjai,  bírságminimumok jelennek meg és bővül a szankcionálható magatartások köre. 

2022-ben több módosítás is bevezetésre kerül a Fogyasztóvédelmi törvényben, így a bírságkiszabás szempontjai, egyes nevesített tényállások esetén kötelező bírságminimumok jelennek meg, valamint bővül a szankcionálható magatartások köre is.
A jövőre vonatkozóan egységesítésre kerülnek az EU tagországainak szabályozásai a bírság kiszabhatóságainak szempontrendszere tekintetében. Kidolgozásra kerültek azok a részletszabályok, amelyek alapján a tagállamok fogyasztóvédelmi hatóságai összehangoltan tudnak fellépni a „kiterjedt jogsértések” és az „uniós dimenzióval” rendelkező kiterjedt jogsértések esetében.
Meghatározásra került egy minimális bírságszankció azokra az esetekre, amikor a jogsértés több tagország fogyasztóinak jogos érdekét sérti. A hazai Fogyasztóvédelmi törvény esetében kiegészítésre kerülnek a bírság összegére vonatkozó rendelkezések: a kiszabandó bírság alsó határa a vállalkozás nettó árbevételének legalább 4 százaléka, ha pedig a vállalkozás árbevétele nem állapítható meg, akkor legalább 2 millió eurónak megfelelő bírság kiszabására jogosultak az illetékes hatóságok.
Ezen kívül bővítésre kerül a bírsággal sújtható magatartások köre, így az úgy nevezett „kettős minőség” a jövőben külön nevesített tiszteségtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül, ennek értelmében pedig bírsággal sújtható. 

A fogyasztóvédelmi szabályok módosításáról szóló PwC Magyaroszág által írt tájékoztatást ide kattintva olvashatja.

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png