A szerződésekkel kapcsolatos jogi lehetőségek rendkívüli helyzet esetén

Önmagában az a körülmény, hogy a szerződés teljesítése terhesebb, gazdaságilag nehezebb valamely fél számára, még nem ad alapot a szerződésszegésre.

A COVID-19 vírus kapcsán, a munkajogi nehézségeken kívül, a szerződések teljesítésével összefüggésben merül fel a legtöbb, teljesen jogos kérdés. Nagyon fontos rögzíteni, hogy a szerződéses kötelezettség, pontosabban annak megszegésének jogkövetkezményei alól mentesülni csak kivételesen, előre nem látható külső okból kifolyólag lehet, feltéve, hogy ezen ok és a nemteljesítés között közvetlen oksági kapcsolat áll fenn.

Az alábbi összefoglalób arra mutat rá, hogy kizárólag esetenként, szerződésenként vizsgálható, hogy a koronavírus-járvány, melynek ellenőrzési körön kívülisége talán nem vitatható, mentesítheti-e az adott felet a szerződésszegés következményei alól.

Az összefoglaló a magyar jog szempontjából vizsgálja a kérdést általános jelleggel, nem minősül egyedi ügyben adott jogi tanácsadásnak.

 

Kattintson ide és töltse le az anyagot!

 

forrás: Havasi Ügyvédi Iroda

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png