A tanulók gyakorlati képzésének lehetőségei

Négy formában valósulhat meg a gyakorlati képzés, melyeknek finanszírozási háttere is különböző.

A szakképző intézményekben tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetésének eljárási szabályairól szóló, JEF/29359/2020-ITM számú egyedi miniszteri határozat értelmében a tanulószerződéses tanulók gyakorlati képzése 2020. március 16-tól az alábbi négy formában valósulhat meg, amelyeknek finanszírozási háttere is különböző:

 

 1. A duális képzőhelyen a járványügyi szempontból elvárt feltételek megvannak, és a duális képzőhely a hagyományos módon a továbbiakban is megtartja a gyakorlatot a gyakorlati képzőhelyén. Ebben az esetben a hatályos tanulószerződés alapján a tanulót pénzbeli juttatás illeti meg és a normatíva lehívható.
 2. A duális képzőhelyen nem biztosíthatók az előírt higiéniás, biztonsági feltételek, de a duális képzőhely a gyakorlati oktatást digitális munkarendben lebonyolítja. Ebben az esetben is érvényes, hogy a hatályos tanulószerződés alapján a tanulót pénzbeli juttatás illeti meg és a normatíva lehívható.
 3. A duális képzőhelyen nem biztosíthatók az előírt higiéniás, biztonsági feltételek, továbbá a képzőhely a gyakorlati oktatást digitális munkarendben sem tudja (vagy nem kívánja) lebonyolítani, ezért az iskola „átveszi” a tanuló gyakorlati oktatását digitális formában. Ebben az esetben a hatályos tanulószerződés alapján a tanulót továbbra is pénzbeli juttatás illeti meg, de a normatíva (gyakorlati képzés teljesítése hiányában) azonban nem hívható le.
 4. Az iskola és a gyakorlati képző közösen dönt a gyakorlat elhalasztásáról.

  a) Ha a gyakorlat megvalósítására később sor kerül (időben átcsoportosítható: előrehozzák a közismeretet és a szakmai elméletet), akkor a tömbösített képzéshez hasonlóan ebben az esetben is érvényes, hogy a hatályos tanulószerződés alapján a tanulót pénzbeli juttatás illeti meg és a normatíva lehívható.

  b) Ha azonban később nem pótolható a kiesett időszak gyakorlati képzése, akkor a képző ‒ pótlás, tömbösítés, átcsoportosítás hiányában ‒ arra az időszakra nem jogosult a normatívára, de tanulói juttatás ekkor is fizetendő a tanulónak a hatályos tanulószerződésre tekintettel.
  Ezzel kapcsolatban kérjük azt is tartsa szem előtt, hogy a 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése értelmében „Nem keletkezik a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény szerinti szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozóan a (10) bekezdés szerinti hozzájárulás fizetésre kötelezettnek.”

  Megjegyzés:
  Ha a tanuló sem az iskola által biztosított digitális lehetőségeket nem használja az iskolában (legfeljebb ötfős kiscsoportban) vagy otthonában (eszközkihelyezéssel), sem a duális képzőhelyen nem jelenik meg, vagy nem vesz részt a duális képzőhely által digitális munkarendben biztosított gyakorlati képzésben, akkor mulaszt (hiányzik). Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatása értelmében azonban – ellenkező tájékoztatásig – igazolt hiányzásnak tekinthető, ha a duális képzőhely megszervezné a tanulónak a gyakorlatot, de a szülő úgy dönt, hogy a járványügyi veszélyre hivatkozva nem engedi a képzőhelyre a tanulót. Erről azonban az iskolának is és a gyakorlati képzőhelynek is tudnia kell, és meg kell erősíteni a tanuló (szülő) felé a mulasztás igazoltságát. A gyakorlati képzőhelytől való távolmaradás egyébként az iskola és a gyakorlati képzőhely megállapodása alapján a fenti 3. vagy 4. pontban ismertetett helyzetet is eredményezheti.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a hatályos tanulószerződéseket jelen helyzetben – a törvényi előírások alapján – nincs lehetőség szüneteltetni, illetve egyoldalúan felmondani.

Kérdés esetén keressék tanácsadó kollégáinkat! »»»

 


Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök