Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Tagtársunk, Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy a kamarai feladataink ellátásához és az egyéb későbbiekben részletesen kifejtett tevékenységünkhöz az Ön személyes adatait tároljuk és kezeljük. Azért, hogy Ön átláthassa ezeket az adatkezeléseket összeállítottuk ezt a tájékoztatót, amelyben részletesen ismertetjük mit és miért teszünk.

Kérjük, ha bármilyen további kérdése merülne fel, vagy élni szeretne az Általános Adatvédelmi Rendeletben (12-23. cikkek) foglalt jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, stb.) forduljon a bizalommal az Adatvédelmi tisztviselőnkhöz!

Az adatok kezelője a:
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (GYMSM KIK)
Székhely: 9021 Győr, Szent István út 10/A
Adószám: 18529186-2-08

Az egyes adatkezelésekről, ezen tájékoztatóban olvashat bővebben. Az adatkezelés célja a feladataink keretében szolgáltatás nyújtása, tevékenységünk dokumentálása és széles körben való bemutatása, a törvényeknek való megfelelés és az Önnel való kapcsolattartás.

Ezen tájékoztató – többek között – az alábbi adatkezeléseket tárgyalja:

  • kapcsolattartással összefüggő adatkezeléseket,
  • a honlap látogatóit érintő adatkezeléseket,
  • az elektronikus kommunikációba bevont harmadik felek adatkezelését,
  • a rendezvények során történő adatkezelést,
  • a rendezvényekre való jelentkezés során történő adatkezelést,
  • a gazdaságfejlesztési munkacsoporttal kapcsolatos adatkezelést.

Kapcsolattartással összefüggő adatkezelés:

Az Önnel való kapcsolattartáshoz szükségünk van arra, hogy kezeljük az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát. Természetesen, ha részünkre küldött üzenetben egyéb személyes adatokat oszt meg velünk, azokat is kezeljük. Ez az adatkezelés a Kamara kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdeke. A kapcsolati adatokat addig tároljuk, amíg releváns kapcsolat áll fenn közöttünk.

Tájékoztató a honlap látogatóinak:

A honlaplátogatás során, a látogatók IP címét és böngésző ujjlenyomatát a szerver naplókban rögzítjük, kiberbiztonsági célokból. A kiberbiztonsági célok megvalósítása a GYMSM KIK jogos érdeke. Ezeket a naplókat 30 nap után töröljük.

A honlap látogatása során a Google Analytics nevezetű szoftver az Ön számítógépén úgynevezett sütiket (cookies) helyez el, ez az alkalmazás a honlaplátogatási szokásait rögzíti. Ezen információk gyűjtése a cég honlap optimalizáláshoz fűződő jogos érdeke, az adatokat a Google LLC. is megkapja. Ezek az adatsütik törlésig tárolódnak számítógépén. Ha nem szeretné az analitikai süti elhelyezését, akkor a böngésző beállításokkal ezt tilthatja vagy a Google által biztosított böngésző bővítménnyel ezt korlátozhatja.

Honlapon vagy e-mailben közölt személyes adatok kapcsán bevont harmadik felekről

Amennyiben Ön honlapunkon keresztül személyes adatot közöl velünk (például regisztrációkor, kapcsolatfelvétel űrlapon), az Ön által megadott adatokhoz az Adatkezelő technológiai szolgáltatója (honlap üzemeltető, webtárhely üzemeltető) is hozzáfér. Ugyanez igaz az e-mailben küldött személyes adatokra, amelyhez az Adatkezelő e-mail szolgáltatója technológiai okokból hozzáférhet.

Ezen harmadik felek az Adatkezelővel kötött szerződés alapján dolgoznak, az adatkezelésre titoktartást vállalnak és megfelelő magánélet védelmi és adatvédelmi szabályok iránti elköteleződéssel végzik munkájukat.

A rendezvények során készülő kép, videó és hangfelvételekről

Nyilvános eseményeinkről, rendezvényeinkről - ideértve az online rendezvényeinket is - esetenként fénykép, videó és hangfelvétel készül. A rendezvényeken lehetőséget biztosítunk arra, hogy dönthessen arról szeretne-e szerepelni a felvételeken, erről a rendezvényen mindig tájékozódhat. Amennyiben szükséges, kijelölünk úgynevezett. „no photo” zónákat, vagy kitűzők, karszalag vagy egyéb jelzés használatával biztosítjuk, hogy aki nem szeretne szerepelni a készülő képeken, arról ne készüljön, jól felismerhető felvétel vagy az ne kerüljön tárolásra és közzétételre.

A felvételek célja az esemény dokumentálása, és ezek felhasználásán keresztül a kamarai tevékenységünk széles körben való bemutatása, népszerűsítse és a közvélemény tájékoztatása. A felvételek és az azokból készült összefoglalók, ismertetők a Kamara honlapján, közösségi médiában, a rendezvényekről készült médiaanyagokban jelennek meg.

Ez az adatkezelés a GYMSM KIK, mint köztestület feladataival kapcsolatos rendezvények esetén a Kamara közérdekű feladatainak végrehajtásához szükséges, minden egyéb esetben az adatkezelés jogalapja a Kamara jogos érdeke. A felvételeket határozatlan ideig őrizzük meg, de bármikor kérheti azok törlését vagy tiltakozhat azok felhasználása ellen. 

A rendezvényekre való jelentkezés

Amikor Ön rendezvényeinkre regisztrál, a jelentkezéssel kapcsolatban tároljuk az Ön nevét, e-mail címét, és ha megosztja velünk, a telefonszámát. Ezeket az adatokat a rendezvények szervezéséhez, Kamarai események dokumentálásához és az eseménnyel kapcsolatos információ megosztáshoz használjuk. Az adatokat a Kamara közérdekű feladatainak ellátáshoz szükséges és 2 évig őrizzük meg őket.

A gazdaságfejlesztési munkacsoportokkal kapcsolatos adatkezelés:

A Kamara által szervezett térségi Gazdaságfejlesztési Program projekt keretében működtetett munka–csoportok résztvevőinek kapcsolattartási adatait és a munkacsoportban végzett tevékenységét rögzítjük és kezeljük. Az adatkezelés célja a munkacsoport tagjainak nyilvántartása, működésének, feladataink ellátása és annak dokumentálása, az adatokat a Kamara közérdekű feladatainak ellátáshoz szükséges

A következőkben felsorolt adatokat azért kezeljük, hogy a munkacsoport működését, tevékenységét dokumentáljuk. Ezek az adatok az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma, az Ön által képviselt szervezet megnevezése és az ottani beosztása, amelyek megjelenhetnek jelenléti íveken, jegyzőkönyvekben, beszámolókban.

A munkacsoport tevékenységről esetenként kép, videó és hangfelvétel készülhet. Az ehhez kapcsolódó adatkezelésünkről ezen, tájékoztató kapcsolódó pontjában olvashat.

Tájékoztatjuk, hogy kapcsolattartási adatait a KIK keretében működő munkacsoportokkal, a munkacsoportok közötti együttműködés elősegítése érdekében megosztjuk. Amennyiben nem szeretné, hogy adatait a munkacsoport tagjainak vagy más munkacsoportoknak elérhetővé tegyük, kérjük, jelezze ezt a csoportvezetőnek!

Az adatokat a munkacsoport tevékenységének megszűnését követő 2 évig tároljuk.


Érintettként kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzá–férést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint rendelkezhet az adathordozhatósághoz való jogáról.

További információért olvassa el a GDPR 12-19. cikkelyeit.

Ha kérdése van vagy élni szeretne jogaival, az Adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat:
Megbízott neve: Garliczky Krisztina (Zenit Consulting),
Telefonszáma: +36 30 373 0429
E-mail címe: adatvedelem##kukac##gymskik.hu


Ha az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt szeretne benyújtani az alábbi helyen teheti meg:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság »»»

Választása szerint Ön bírósági eljárást is kezdeményezhet az adatkezelő székhelye szerinti illetékes Győri Törvényszék, vagy a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszék előtt.

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png