Tájékoztató a családi kedvezmény külföldi munkavállalók általi érvényesítésének feltételeiről

A Magyarországon dolgozó külföldiek is jogosultak lehetnek a személyi jövedelemadó-kedvezményekre.

horvathne-kulfoldiek-adoztatas.jpg

A Magyarországon dolgozó külföldiek is jogosultak lehetnek a személyi jövedelemadó-kedvezményekre, például a gyermekek után járó családi kedvezményre, ha megfelelnek a feltételeknek.
A vendégmunkások a tapasztalatok szerint sokszor nehezebben igazodnak el a kérdésben, pedig érdemes odafigyelni, hiszen adóellenőrzéskor hivatalos dokumentumokkal kell alátámasztani a bevallásban szereplő adatokat és az igénybe vett kedvezményeket. A munkavállalók eligazodását megkönnyíti, a munkáltatókra vonatkozó adóelőleg-számítási, adóazonosító-igénylési feladatokat segíti az alábbi összesítő.

Több országban is bevételt szerzőkre vonatkozó feltételek:

Külföldi magánszemély is igénybe veheti a fizetendő személyi jövedelemadót csökkentő családi kedvezményt, ha az éves összes jövedelmének legalább 75 százaléka Magyarországon adóköteles. További feltétel, hogy ugyanarra az időszakra ugyanolyan vagy hasonló kedvezményre nem jogosult egy másik államban, ahol szintén adóköteles jövedelemmel rendelkezik. Ezért, ha a vendégmunkás másik országban is dolgozott ugyanabban az évben, igazolnia kell, hogy ott nem vett igénybe a családi kedvezményhez hasonló kedvezményt. Ezt megteheti például a külföldön benyújtott éves bevallásának másolatával vagy a külföldi adóhatóság által kiadott igazolással.

Családi pótlék jogosultság, annak hiányában a feltételeinek igazolása:

A családi kedvezmény szabályait alkalmazni kell a külföldi állam jogszabálya alapján családi pótlékra, rokkantsági járadékra vagy más hasonló ellátásra jogosultak esetében is. Ugyanakkor számos külföldi államban nincs a magyar szabályozáshoz hasonló családtámogatási ellátás, azonban az ilyen államokból érkezők sincsenek emiatt kizárva a családi kedvezményre jogosultak köréből. Nem kerülhetnek kedvezőtlenebb helyzetbe azokkal szemben, akik családtámogatási rendszert működtető országból érkeznek.

Az adókedvezmény érvényesítéséhez csak azokat lehet kedvezményezett eltartottként figyelembe venni, akikre a magyar jogszabályok alkalmazásával a vendégmunkás családi pótlékra lenne jogosult, eltartottként pedig azokat, akiket a családi pótlék megállapításánál figyelembe lehetne venni.

Egyszerűbb egyes feltételek igazolása, ha a vendégmunkással együtt kiskorú gyermeke is Magyarországon él. Akkor is jogosultak lehetnek a külföldiek családi kedvezményre, ha a családtámogatási szervtől azért nem kapnak családi pótlékot, mert a gyermekek nem tartózkodnak életvitelszerűen Magyarországon. A kedvezmény igénybevételéhez az életkori, valamint a tankötelezettség teljesítésére vonatkozó feltételeknek kell teljesülniük a gyermekeknél. Ezeket igazolni lehet a születés idejét igazoló hivatalos okirattal (Magyarországon ez a születési anyakönyvi kivonat), illetve iskolalátogatási igazolással.

Közös háztartás igazolása:

A közös háztartást is igazolni kell, például a szülő és a gyermek külföldi lakcímkártyájának másolatával (amennyiben az adott országban nincs ilyen kártya, akkor a lakcímnyilvántartó intézménytől kért igazolással), illetve elfogadható bármely olyan okirat, amelyen a gyermek lakcíme szerepel. Azt pedig, hogy a vendégmunkás a munkabéréből hozzájárul a közös háztartásban felmerült kiadások fedezéséhez, igazolni tudja például banki átutalási bizonylatokkal, de elfogadható akár a gyermek étkezési térítési díjáról, tandíjáról a nevére kiállított számla is.

Amire érdemes még odafigyelni:

Ha a külföldi vendégmunkás csak az év egy részében szerez Magyarországon adóköteles jövedelmet, akkor nem veheti igénybe a teljes adóévre a kedvezményt, hanem csak azokra a hónapokra, amikor olyan adóköteles jövedelmet szerez, melyre a kedvezmény érvényesíthető.

A kedvezmény évközi, adóelőleg-nyilatkozattal való igénybevételekor célszerű a munkáltatónak, könyvelőnek is meggyőződnie arról, hogy valóban fennállnak a jogosultsági feltételek, hiszen ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóellenőrei a kedvezmény jogosulatlan igénybevételét állapítják meg, annak visszafizetése mellett bírságra is számíthat a vendégmunkás. Ellenőrzéskor az igénybe vevőnek a hivatalos dokumentumok hiteles fordításával kell igazolnia, hogy jogszerűen érvényesítette a kedvezményt.

Adóazonosító jel igénylése a külföldi munkavállalóknak:

A munkáltatók, illetve a munkaerő-közvetítők gyakran az ügyfélszolgálatokat keresik fel a leendő külföldi munkavállalóiktól kapott eseti meghatalmazásokkal vagy akár az ő egyidejű személyes megjelenésükkel, hogy a ’T34-es adatlapon személyesen kérjenek részükre adóazonosító jelet és adókártyát. Meghatalmazás esetén fontos, hogy az megfeleljen a jogszabályban előírt követelményeknek.

A külföldi munkavállaló részére adóazonosító jel igénylésére a ’T1041-es (munkáltató, illetve munkaerő-közvetítő cég bejelentése esetén), illetve munkaerő-kölcsönzés igénybevételekor a „kölcsönvevő” foglalkoztató által a ’TMUNK adatlapon elektronikusan is lehetőség van. Ebben az esetben nem kell meghatalmazást csatolni, illetve adókártya nem készül, csak az adóazonosító jel képzése történik meg. Nagyon fontos, hogy az adatlapon feltüntetett személyes adatok pontosan, a hivatalos okiratokkal megegyezően szerepeljenek, mivel ha a különböző adatlapokon eltérő adatok érkeznek ugyanarról a személyről, akkor neki több adóazonosító jele lesz, ami később a bevallásoknál problémákat okozhat.

Adóazonosító jel igénylése a külföldi munkavállalók gyermekeinek:

A családi kedvezmény érvényesítéséhez a külföldi munkavállalók gyermekeinek is adóazonosító jelet kell képezni. Erre kizárólag a ’T34-es adatlapon van lehetőség.

Külföldieknek az adataik és állampolgárságuk bejelentése mellett csatolni kell az érvényes útlevél, személyazonosító igazolvány vagy egyéb személyi adatokat tartalmazó okirat (például születési anyakönyvi kivonat) másolatát is.

Az igénylés menetéről bővebb információ található a NAV honlapján, az alábbi linken:

https://nav.gov.hu/adozas-mindenkinek/kezdetek/Adoazonosito-jel-es-adokartya

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png