Ajánlás a háború előtt indult közbeszerzési eljárásoknál kialakult vis maior helyzetre

Ajánlást adtak ki annak érdekében, hogy a háború kitörése előtt elindult közbeszerzési eljárásoknál az új helyzethez igazodó szerződéseket köthessenek az érintettek vagy új közbeszerzési eljárást írhassanak ki. 

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) és a Közbeszerzési Hatóság (KH) közösen ajánlást fogalmazott meg a háború kitörése előtt elindult közbeszerzési eljárásoknál az orosz-ukrán háború kapcsán kialakult vis maior helyzet kapcsán. Az ajánlat jogszerű megoldásokat kínál mind az ajánlatkérő, mind a szerződést kötő felek számára annak érdekében, hogy az új helyzethez igazodó szerződések kerülhessenek megkötésre vagy új közbeszerzési eljárások kerülhessenek kiírásra.
A folyamatban lévő közbeszerzési eljárások az eredmény kihirdetését (az írásbeli összegezés megküldését) megelőzően lehetőség van módosítani a felhívást és az egyéb közbeszerzési dokumentumokat; módosítani az ajánlattételi/részvételi határidőt; az ajánlattételi/részvételi határidő lejártáig visszavonni az eljárást megindító felhívást a [a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 55. § (6) bekezdéssel összhangban. A [Kbt. 53. § (4) bekezdéssel összhangban az ajánlatkérőnek lehetősége van a visszalépésre az ajánlattételi/részvételi határidő után, amennyiben az ajánlattételi/részvételi határidő után történt, ellenőrzési körén kívül eső és előre nem látható körülmény miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes, vagy a szerződéstől való elállásnak, felmondásnak lenne helye.
Folyamatban lévő közbeszerzési eljárások az eredmény kihirdetését (az írásbeli összegezés megküldését) követően amennyiben a szerződés még nem került megkötésre, mind az ajánlatkérő, mind az ajánlattevő mentesülhet a szerződéskötési kötelezettség alól, ha a következő feltételek együttesen fennállnak: az összegezés megküldését követően beállott, és a felek ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható körülmény miatt  a szerződés megkötésére, teljesítésére nem lenne képes, vagy a szerződéstől való elállásnak, felmondásnak lenne helye. [Kbt. 131. § (9) bek.]
Már megkötött szerződés módosítására az ún. „de minimis” jogalap [Kbt. 141. § (2) bek.] és a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont szerinti jogalap (előre nem látható változás) biztosít lehetőséget.
Előkészítés alatt álló közbeszerzési eljárások esetén A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont szerinti jogalap szerint az ajánlatkérőnek lehetősége van ajánlattevő által előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíteni a szerződés tartalmi elemeinek lehetséges – jövőbeli – változásait a szerződéstervezetben.

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png