Az új növényegészségügyi szabályozás miatt változik a vállalkozók nyilvántartási kötelezettsége

2019. novemberében jelenik meg az új növényegészségügyi rendszer egyik legfontosabb végrehajtási rendelete.

növényegészségügy

Ez a rendelet a vizsgálatköteles károsítók és termékek forgalmazására vonatkozó listákat tartalmazza. A rendelet 2019. december 14-én lép életbe. Az uniós rendelet szerint bővül a nagy veszteséget okozó, idegenhonos károsítók terjesztésére képes, éppen ezért vizsgálatköteles termékek köre. Ettől az időponttól a növényegészségügyi szabályozás alatt álló növényekkel, növényi termékekkel és egyéb anyagokkal csak az a vállalkozó folytathat gazdasági tevékenységet, aki szerepel a hatóság növényegészségügyi nyilvántartásában. Az érintettek a megyei kormányhivatalok szakembereitől kérhetik nyilvántartásba vételüket.
 
Kinek kell szerepelnie a vállalkozók hatósági nyilvántartásában?
Annak, aki
1) növényegészségügyi bizonyítvány-köteles árut hoz be Unión kívüli területről vagy növényútlevél-köteles árut szállít, forgalmaz az Unión belül;
2) növényegészségügyi bizonyítvány-köteles árut exportál;
3) fel van hatalmazva növényútlevelek kiállítására;
4) fel van hatalmazva a fa-csomagolóanyagok és faanyagok ISPM-15 szabvány szerinti jelölésére, illetve egyes különleges előírások szerinti egyéb tanúsítvány kiállítására;
5) utasoknak növényegészségügyi információkat nyújt: tengeri kikötők és repülőterek üzemeltetője, nemzetközi fuvarozó, postai szolgáltató, távértékesítéssel foglalkozó vállalkozó;
6) növényeket, növényi termékeket vagy egyéb anyagokat hoz be uniós határövezetbe;
7) károsító fertőzése miatt körülhatárolt területen az intézkedésekkel érintett növényekkel kapcsolatos tevékenységeket végez;
8) számára valamely vizsgálatköteles károsító elleni hatósági intézkedés azt előírja.
 
Kinek nem kell szerepelnie a vállalkozók hatósági nyilvántartásában?
Annak, aki
1) növényeket, növényi termékeket és egyéb anyagokat nem távértékesítés keretében, kis mennyiségben, kizárólag és közvetlenül végfelhasználók részére értékesít;
2) a minőségtanúsítási rendszerbe nem tartozó vetőmagokat kis mennyiségben, kizárólag és közvetlenül végfelhasználók részére értékesít;
3) hivatásszerű tevékenysége a növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak egy másik vállalkozó megbízásából történő szállítására korlátozódik;
4) hivatásszerű tevékenysége kizárólag különböző anyagok fa csomagolóanyagban történő szállítását jelenti.
 
A 2019. december 14-én hatályba lépő végrehajtási rendelettel kapcsolatos részletek itt és itt érhetők el.

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png