Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Elnöke - a tömeges megbetegedést okozó COVID-19 humánjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel - az alábbiakról tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket:

A békéltető testület működése folyamatos, feladatát továbbra is ellátja.
A békéltető testület a személyes félfogadást
2020. március 12. napjától átmenetileg szünetelteti.

Ügyfeleink részére a +36 96 520-217 hívószámon telefonos ügyfélszolgálatot tartunk kedd és csütörtök 9-12 óra és szerda 13-15 óra között, amely keretében a békéltető testület eljárásáról nyújtunk tájékoztatást. Kérelmeiket és beadványaikat elektronikus levélben és postai úton az alábbi címekre juttathatják el, illetőleg a békéltető testület székhelyén található levelesládába helyezhetik.

Kérjük, amennyiben módjukban áll, szíveskedjenek az elektronikus levelezést előnyben részesíteni!
Az eljárás megindításához a dokumetumtárban (vagy ide kattintva) formanyomtatványt érnek el, amely használatát javasoljuk. »»»

A megindított eljárások írásbeli lefolytatását kezdeményezzük, a meghallgatás mellőzéséhez azonban mindkét fél hozzájárulása esetén van mód, az eljárási rendről az eljárás megindítását követő értesítőben részletes felvilágosítást adunk. Amennyiben az egyik vagy mindkét fél nem járul hozzá az írásbeli eljárás lefolytatásához, a meghallgatásra a későbbiekben – a járványveszély elmúltával – kerülhet csak sor. Az eljárási határidők a békéltető testület működési körén kívüli okból meghosszabbodhatnak.

Tisztelettel:
Dr. Bagoly Beáta
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Elnöke


Helyszín:
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székház

Elérhetőségek:
Email: bekeltetotestulet##kukac##gymskik.hu
Tel.:    +36 96 520-217
Cím:    9021 Győr, Szent István út 10/A

Ügyfélfogadás:
Kedd         9:00-12:00
Szerda      13:00-15:00
Csütörtök  9:00-12:00

Az Fgy.tv. 36/B. §-a szerint a Békéltető Testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely törvényben foglalt felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását. Kattintson IDE és tekintse meg a listát!

Az Fgy.tv. 36. § (1) bek.-e szerint, ha a vállalkozás a tanács ajánlásának nem tesz eleget, a Békéltető Testület - a fogyasztó nevének megjelölése nélkül - a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét - legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével - nyilvánosságra hozza. Kattintson IDE és tekintse meg a listát!

Megújította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kiszűrését célzó együttműködési megállapodását az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) és a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Részletekért kattintson IDE!

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök