Felhívás – Országos Vizsgafelügyelői Névjegyzékbe történő jelentkezésre

A vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját (azaz a vizsgafelügyelőt) a szakmai vizsga helyszíne szerint területileg illetékes gazdasági kamara delegálja.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 272. § (1) és (3) bekezdése értelmében a szakmai vizsga vizsgabizottsága három tagból áll, amelynek ellenőrzési feladatokat ellátó tagja felel a szakmai vizsga szabályszerűségéért. A vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját (azaz a vizsgafelügyelőt) a szakmai vizsga helyszíne szerint területileg illetékes gazdasági kamara delegálja.

A területileg illetékes gazdasági kamara a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) által kialakított és gondozott vizsgafelügyelői névjegyzékről delegálja a vizsgafelügyelőt az akkreditált vizsgaközpontok által szervezett alábbi szakmai vizsgákra:

 • a Szkr.-ben kiadott Szakmajegyzékben szereplő szakmák szakmai vizsgái,
 • a Szakmajegyzékben szereplő szakmák részszakmáinak szakmai vizsgái,
 • kifutó rendszerben az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések iskolai rendszerű képzéseinek szakmai vizsgái,
 • a szakmai képzésben megszerezhető szakképesítések képesítő vizsgái.

A vizsgafelügyelői névjegyzékbe jelen pályázati felhívás alapján lehet jelentkezni.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az innovációs és technológiai miniszter hatáskörébe tartozó 1. számú mellékletben található szakmák (szakmairányok), részszakmák és szakképesítések tekintetében alakítja ki a vizsgafelügyelői névjegyzéket.

 

A PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A pályázaton az a személy vehet részt, aki

a Szkr. 134. § (2) bekezdésében előírt, a megpályázott szakmáknak, szakmairányoknak megfelelő felsőfokú szakirányú szakmai végzetességgel rendelkezik, azaz:

 • technikumban megszerezhető szakma szakmai vizsgája esetén:
 • szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal

vagy

 • felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképzettség,
 • szakképző iskolában megszerezhető szakma szakmai vizsgája esetén:
 • az ágazatnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel

vagy

 • felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell rendelkezni,
 • igazolt tíz év szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik az adott területen,
 • cselekvőképes, valamint
 • büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett pályázati adatlapot, illetve a pályázati adatlaphoz tartozó kötelező mellékleteket papír alapon kell benyújtani.

A pályázati adatlap és a kötelező mellékletei:

 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • kamarai vagy érdekképviseleti tagság igazolása,
 • legalább két szakmai szervezet ajánlása,
 • szakmai gyakorlati időről szóló igazolás – munkáltatói igazolás,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez,
 • büntetlen előélet igazolása (hatósági erkölcsi bizonyítvány).

Amennyiben a pályázó rendelkezik

 • pedagógiai végzettséggel, és/vagy
 • szakmai vizsgáztatásban vizsgaelnöki gyakorlattal, és/vagy
 • közoktatási és szakmai szakértői referenciákkal, és/vagy
 • szakgimnáziumban, szakképző iskolában szerzett oktatási tapasztalattal,

kérjük, hogy a fentieket igazoló dokumentumokat szintén csatolja pályázatához.

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

Jelen pályázati felhívás benyújtási határideje 2020. november 20. A benyújtott pályázatok elbírálása november vége-december hónapban történik.

A pályázatok benyújtása ezt követően folyamatos. A benyújtott pályázatok elbírálása évente két alkalommal, január és augusztusi hónapokban történik. Azon pályázatok kerülnek elbírálásra, amelyek az adott évben a januári havi bírálat esetén előző év december 15-ig, az augusztus bírálat esetén július 15-ig hiánytalanul beérkeznek.

A bírálat eredményéről a jelentkezők írásban kapnak értesítést.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

A pályázatokat postai úton kérjük megküldeni a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara címére: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Vizsgafelügyelői névjegyzék”

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

 

A pályázattal kapcsolatban további információ:

Cséplőné Kovács Mária »»»

cseplone##kukac##gymskik.hu

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png