Felnőttképzés

Felnőttképzési tevékenység: célirányos, kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló – a szakképzés körébe nem tartozó – oktatásnak és képzésnek minősülő felnőttképzési tevékenység.
Felnőttképzési tevékenység folytatásához rendelkezni kell a vállalkozásnak a 8559-es TEÁOR-ral (Mns egyéb oktatás) vagy a 855901 ÖTVJ-vel.

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 2020. szeptember 29-től felnőttképzési tevékenységet lát el.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/005772
Engedélyszám: E/2020/000165

Felnőttképzési vezető: Tompa Krisztián
Felnőttképzési kontakt:
Kóbor Adrienn

2020 őszétől ezek a szervezetten megvalósuló, oktatások, képzések, tanfolyamok, vagy tréningek a felnőttképzési törvény hatálya alá tartoznak.
Ugyanakkor a felnőttképzésről szóló törvény hatálya nem terjed ki:

 1. az igazságszolgáltatási tevékenységet ellátó, igazságszolgáltatásban jogszabály alapján közreműködő, illetve ahhoz szakmai tevékenységükkel közvetlenül kapcsolódó más személyek részére ilyen minőségükben jogszabály rendelkezése vagy felhatalmazása alapján történő oktatásra/ képzésre
 2. az egyházi jogi személy, a vallási egyesület által közvetlenül vagy az általuk fenntartott felnőttképző által a vallási tevékenység folytatásával összefüggésben történő oktatásra/képzésre
 3. a munkavédelemről szóló törvény és a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény alapján a munkáltató kötelezettségeként előírt oktatásra/képzésre
 4. a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló törvény szerinti reintegrációs program keretében történő oktatásra/képzésre
 

Felnőttképzési tevékenység bejelentés alapján, vagy engedély birtokában végezhető.

A felnőttképzésről szóló törvény 11. §-a értelmében:
1. A felnőttképzőnek, ha felnőttképzési tevékenysége bejelentéshez kötött, a működése során az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

a) a képzésben részt vevő személlyel a 12/A-13/B. § szerint felnőttképzési szerződést kell kötnie (lehet szóban is), valamint gondoskodnia kell a személyes adatok 21. §-ban foglaltaknak megfelelő kezeléséről,
b) eleget kell tennie a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe a 15. § alapján történő adatszolgáltatási kötelezettségnek, a 17. § a) pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének.

2. A felnőttképzőnek, ha felnőttképzési tevékenysége engedélyhez kötött, a működése során az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

a) felnőttképzési tevékenységét az általa szervezett képzésre vonatkozóan
aa) felnőttképzési szakértő által előzetesen minősített képzési programnak megfelelően és
ab) a Kormány rendeletében meghatározott feltételek biztosításával kell folytatnia,
b) a képzésre jelentkező kérésére előzetes tudásmérést kell biztosítania,
c) a képzésben részt vevő személlyel a 12/A-13/B. § szerint felnőttképzési szerződést kell kötnie, valamint gondoskodnia kell a személyes adatok  21. §-ban foglaltaknak megfelelő kezeléséről,
d) a 14. § szerinti minőségirányítási rendszert és annak részeként ügyfélszolgálati, panaszkezelési és oktatói minősítési rendszert kell működtetnie és gondoskodnia kell a minőségirányítási rendszer külső értékeléséről,
e) eleget kell tennie a 17. §-ban meghatározott tájékoztatási kötelezettségének,
f) vezetnie kell a képzés megvalósításával összefüggésben a 16. §-ban meghatározott dokumentumokat,
g) eleget kell tennie a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe a 15. § és a 15/A. § alapján történő adatszolgáltatási kötelezettségnek.

3. A felnőttképző a felnőttképzési tevékenység végzésére – a képzés személyi és tárgyi feltételei kivételével – más jogalannyal nem állapodhat meg.


Minden olyan felnőttképzési tevékenység esetén, amely nem engedélyköteles bejelentési eljárást kell kezdeményezni a Felnőttképzési Államigazgatási Szervnél.

A bejelentési eljárás kérelemre indul, melyet elektronikus úton, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszeren keresztül kell benyújtani a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv részére. Az eljárás díjköteles, összege 15.000 Ft.

A bejelentés tartalmi elemei:

 • felnőttképző megnevezése,
 • székhely,
 • levelezési cím, telefonszám , elektronikus levelezési cím,
 • képviseletre jogosult személy családi és utóneve,
 • adószámw
 • felnőttképzési tevékenység végzésére irányuló szándék konkrét megjelölése.

Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő nyolc nap. A beérkező kérelmek tárgyában a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv szakértők bevonása nélkül, a jogszabályi feltételek maradéktalan fennállása esetén elsőfokú döntést hoz. Határozata ellen az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. § (1) bekezdésében meghatározott jogorvoslatnak van helye.

Minden olyan esetben, mikor rész-szakmára felkészítő szakmai oktatás, vagy programkövetelmény alapján szakképesítésre felkészítő szakmai képzést, illetve olyan képzést szeretnének szervezni, ami költségvetési támogatásból vagy európai uniós forrásból valósul meg, úgy a felnőttképzési tevékenységét engedélyeztetnie kell.

Az engedélyezési eljárás szintén kérelemre indul, amelyet elektronikus úton, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszeren keresztül kell benyújtani a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv részére. Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő 60 nap. Az eljárás díjköteles, melynek összege 214.000 Ft.

A kérelem tartalmi elemei:

 • felnőttképző megnevezése,
 • székhely,
 • levelezési cím, telefonszám és faxszám, elektronikus levelezési cím,
 • képviseletre jogosult személy alapadatait,
 • cégjegyzékét vagy (egyéni vállalkozói) nyilvántartását vezető bíróság, hatóság vagy szerv megnevezését, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartásba vételi számát,
 • adószám (oktatási intézmény esetén oktatási azonosító szám – OM azonosító),
 • felnőttképzési tevékenység végzésére irányuló szándék tényleges megjelölése,
 • szakmai vezetőre vonatkozó adatokat,
 • csatolandó dokumentumok.

Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerről bővebben »»» ITT
A felnőttképzés megújításáról szóló kiadvány elérhető »»» ITT 
Példatár »»» ITT 
Általános képzői adatszolgáltatási tájékoztató »»» ITT 
Képzési eredmények 2021. »»» ITT 
Panaszkezelési szabályzat »»» ITT 
Felnőttképzés Panaszbejelentő lap »»» ITT
GYMSM KIK által felnőttképzésben meghatározott minőségcélok a 2021-es évre »»» ITT
GYMSM KIK által felnőttképzésben meghatározott minőségcélok a 2022-es évre »»» ITT
Minőségpolitika a felnőttképzési és a felnőttképzést kiegészítő tevékenységre »»» ITT
Képzési tevékenység leírása és célja »»» ITT
Minőségpolitika 2023 »»» ITT 
Minőségcél 2023 »»» ITT
Képzési elégedettségi összesítő 2022 »»» ITT
2023. évi képzési eredmények »»» ITT
2024. évi képzési tervezet »»» ITT
Általános képzői adatkezelési tájékoztató 2024 »»» ITT
Folyamattervezés és folyamatszabályozás 2024 »»» ITT
Minőségcélok 2024 »»» ITT
Minőségpolitika 2024 »»» ITT
Panaszkezelési szabályzat 2024 »»» ITT

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png