Fizetési nehézségek kezelése például a Sberbank ügyfelei számára

Mit tehetnek azok az adózók, akik például a Sberbankkal szembeni intézkedések miatt likviditási gondokkal küzdenek, így nem tudják teljesíteni fizetési kötelezettségeiket? Az előre látható fizetési nehézségek kezelésére a következő lehetőségek vehetők igénybe a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV).

A fizetési nehézségek áthidalására a következő fizetési kedvezmények engedélyezhetők

 • fizetési halasztás és részletfizetés,
 • mérséklés, illetve elengedés.

Részletfizetés és fizetési halasztás akkor engedélyezhető, ha a fizetési nehézség

 • átmeneti jellegű,
 • kialakulása nem az adózónak felróható mulasztás eredménye.

Mérséklés vagy elengedés

 • Mérséklés vagy elengedés csak tényleges, lejárt esedékességű, és ki nem egyenlített tartozásra kérhető.
 • Adótartozás csak magánszemélynél mérsékelhető vagy engedhető el, de a kifizető által levont adó- és járuléktartozás mérséklésére, elengedésére magánszemélyeknél sincs lehetőség.
 • A gazdálkodó szervezetek a késedelmipótlék- és a bírságtartozásra mérséklést vagy elengedést kérhetnek, ha a fizetési kötelezettség teljesítése a gazdálkodás ellehetetlenülésével járna.

A magánszemélyek és egyéni vállalkozók fizetési kedvezményei

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett egyéni vállalkozók fizetési kedvezményi kérelmüket a FAM01 jelű űrlapon terjeszthetik elő, elektronikusan.

A kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózók

A NAV a fentieken túl a magánszemély kérelmére évente egy alkalommal, legfeljebb 1 000 000 forint összegű adótartozásra 12 hónapos pótlékmentes, automatikus részletfizetési kedvezményt biztosít, amely

 • legegyszerűbben az AUTRESZ jelű adatlapon az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA), vagy
 • a FAM01-űrlapon elektronikusan vagy papíron nyújthat be. (Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett egyéni vállalkozó, kizárólag elektronikusan nyújtható.)

A gazdálkodó szervezetek fizetési kedvezményei

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett gazdálkodó szervezetek kérelmüket a FAG01 jelű űrlapon terjeszthetik elő, elektronikusan.

További információ

A fizetési kedvezmények részletes szabályai a NAV honlapján elérhető információs füzetekben olvashatók:

 • a 30.1 füzet a gazdálkodó szervezetekre,
 • a 30.2 füzet pedig a magánszemélyekre, egyéni vállalkozókra

vonatkozó szabályokat tartalmazza.


Forrás: NAV Ügyféliránytű 2022.03.03.

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök