Január 20-ig adatot kell szolgáltatnia az EPR kötelezett vállalkozásoknak

Minden EPR gyártónak és első belföldi forgalomba hozónak január 20-ig adatot kell szolgáltatnia az előző negyedéves kibocsátás mennyiségéről.

Minden EPR gyártónak és első belföldi forgalomba hozónak január 20-ig adatot kell szolgáltatnia az előző negyedéves kibocsátás mennyiségéről. A törvényben előírt adatszolgáltatás az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer online felületén, az OKIRkapun keresztül történik. A hatóság ezeket az adatokat öt napon belül továbbítja a MOHU Hulladékgazdálkodási Zrt. részére.
Az érintettek a megelőző, tavalyi harmadik negyedévre vonatkozó adatszolgáltatást is pótolhatják e határidőig. 
Az adatszolgálatás célja, hogy Magyarország is megfeleljen az EU által előírt EPR, vagyis a kiterjesztett gyártói felelősség rendszerének, amely szervezi és ellenőrzi a hulladék útját, kezelésének költségét. Az EPR rendszernek meghatározó szerepe van abban is, hogy Magyarország 2040-re teljesítse az EU által előírt célokat, például azt, hogy a hazai hulladék a 65 százalékát hasznosítsuk újra. 

Mit kell tennie az EPR köteles vállalkozásoknak?  
Eddig már két fontos kötelezettségnek kellett megfelelnie az EPR, vagyis a kiterjesztett gyártói felelősség rendszere hatálya alá tartozó hazai gyártóknak, illetve a termékeket elsőként belföldi forgalomba hozó vállalkozásoknak 2023 tavaszán. Egyrészt regisztrálniuk kellett az EPR-rendszerbe a MOHU elektronikus ügyintézési felületén, a Partner Portál, EPR regisztrációhoz kialakított rendszerében. Ezt követően pedig az illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnál is nyilvántartásba kellett vetetniük magukat. 
Most egy újabb határidő közeleg az érintettek számára, hiszen 2024. január 20-ig teljesíteniük kell az előző negyedéves kibocsátásukra vonatkozó mennyiségi adatszolgáltatást az OKIR kapun keresztül. A kötelezett vállalkozások emellett a tavalyi harmadik negyedévre vonatkozó adatszolgáltatást is pótolhatják e határidőig.  Fontos, hogy a vállalkozók a MOHU Partner Portálon is regisztráljanak az OKIR-adatszolgáltatás mellett, valamint a hulladékhatóságnál is kérjék, hogy vegyék nyilvántartásba őket, amennyiben ezt még nem tették meg. A MOHU-regisztráció azért is szükséges, mert ezt követően nyílik meg a lehetőség a számla kiállítására illetve letöltésére, továbbá a közvetlen kapcsolattartásra a gyártói kötelezettségeket a gyártó nevében teljesítő koncessziós társasággal.
Az egyéni teljesítők – a megengedett termékörökben – szintén itt, a MOHU Partner Portálon kezdeményezhetik a vonatkozó egyedi szerződések megkötését. A regisztráció kiemelt jelentőségű, mivel az új EPR-rendszerben már a MOHU gondoskodik a körforgásos termékből képződő hulladék átvételéről, gyűjtéséről, elszállításáról, előkezeléséről, kereskedelméről és kezelésre átadásáról, továbbá a hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartásáról és üzemeltetéséről. Ráadásul az Európai Unió előírja, hogy a hulladékok újrahasznosítása 2040-re 65 százalék, a lerakása – vagyis amikor eltemetik a hulladékot - pedig mindössze 10 százalék legyen. Magyarországon jelenleg 32 százalék az újrafeldolgozási arány, és több mint 50 százalékos a lerakott mennyiség. E célok eléréséhez szükséges a kiterjesztett gyártói felelősség, vagyis EPR rendszer, amely gyártástól kezdve követi és ellenőrzi a hulladék útját és költségét. Az EPR a gyártókat arra ösztönzi, hogy az újrahasznosítható, újrafeldolgozható anyagok és technológiák felé forduljanak. 

Arról nem is beszélve, hogy az újrahasznosításnak köszönhetően hatalmas tehertől óvjuk meg a környezetünket, és új iparág alakulhat ki, hiszen a körforgásos gazdaságban maradnak a hulladékból származó értékes alapanyagok, amelyek erősítik a hazai gazdaságot. 

Termékek, amelyek gyártóira vonatkozik regisztrációs és díjfizetési kötelezettség 2023. július 1-től:

  • csomagolóanyagok,
  • egyes egyszer használatos műanyag termékek,
  • elektromos és elektronikus berendezések,
  • elemek és akkumulátorok,
  • gépjárművek és alkatrészeik,
  • gumiabroncs,
  • reklámhordozó és irodai papír,
  • használt sütőolaj,
  • textil termékek,
  • fából készült bútorok. 

Az adatszolgáltatásról és a regisztrációs kötelezettségekről további információ a MOHU weboldalán olvasható:
https://mohu.hu/nem-lakossagi-ugyfelek/kiterjesztett-gyartoi-felelosseg-epr

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png