Vállalkozó vagyok

Vállalkozó vagyok

Vállalkozó vagyok

Vállalkozó vagyok

Vállalkozó vagyok

Vállalkozó vagyok

Kamarai regisztráció és éves kamarai hozzájárulás megfizetése

Tájékoztató a gazdálkodó szervezetek regisztrációs kötelezettségéről és a kamarai hozzájárulás megfizetéséről.

Fontos tájékoztatás a 2022. évi kamarai hozzájárulás megfizetésével kapcsolatban

A kamarai hozzájárulás megfizetése törvényi kötelezettségen alapul, melynek időpontja jogszabályban rögzített. 
Az 5000 forintos éves kamarai hozzájárulás fizetésének határideje minden évben március 31-e. 

VÁLTOZÁS 2022. JANUÁR 1-TŐL!

A kamarai hozzájárulást 2022. január 1-jét követően nem a vállalkozás székhelye szerinti területi kamarának, hanem az országos kamarának, vagyis a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának kell megfizetni a Gránit Banknál vezetett 12100011-10639683 számú bankszámlára. A közlemény rovatban kérjük tüntesse fel vállalkozása 11 számjegyű adószámát a befizetés beazonosítása érdekében.
Amennyiben az Ön vállalkozásának, illetve az Ön által vezetett vállalkozásnak a 2021. december 31-ét megelőző időszakra vonatkozóan hátraléka van a kamarai hozzájárulás megfizetése vonatkozásában, úgy azt változatlanul a székhelye szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamara felé kell rendezni.
A 2022. január 1-jét követően a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által beszedett kamarai hozzájárulás 90 százaléka a az eddigi gyakorlatnak megfelelően a székhelye szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarához kerül és azon kamarai tevékenységek, illetve szolgáltatások pénzügyi fedezetéül szolgál, amelyeket a területi kamara az Ön vállalkozása részére is biztosít. A beszedés központosítása kizárólag a forrásallokáció hatékonyságának javítását szolgálja.


Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítását, és előírja a gazdálkodó szervezetek kötelező kamarai regisztrációját.

A 2012. január 1-től életbe lépett kamarai regisztrációs kötelezettség és az ahhoz kapcsolódó kamarai alapszolgáltatások előírásának egyik fő célja, hogy létrejöjjön egy olyan adatbázis, amely lehetővé teszi, hogy az üzleti partnerek és a megrendelők egymásra találjanak, illetve adatokat szolgáltasson az önkormányzati és állami szervek fejlesztési terveinek elkészítéséhez.


A kamarai nyilvántartásba a gazdálkodó szervezet bejegyzésre kerül abban az esetben, ha:

  • a törvény által előírt adatait tartalmazó kamarai adatlapot kitöltve és cégszerűen aláírva a GYMSM KIK részére papír alapon, vagy elektronikus úton a knyr##kukac##gymsmkik.hu e-mail címre benyújtotta.

Abban az esetben ha gazdálkodó szervezet adataiban változás következik be, változás-bejelentés kötelezettsége van.
Változás-bejelentés történhet:

  • online regisztrációs felületen (bejelentkezés és az adószámának beírása után)
  • az illetékes területi kamara ügyfélszolgálati irodájában személyesen,
  • a honlap Dokumentumtár menüpontból letölthető adatlap kitöltésével, amit cégszerűen aláírva kérjük beküldeni a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara részére akár postán, akár elektronikus úton a knyr##kukac##gymsmkik.hu e-mail címre.
 

Számlaszám: 12100011-10639683 (Gránit Bank) 

FONTOS! A közleményben kérjük feltüntetni a vállalkozás adószámát a pontos beazonosítás érdekében.

Az elmúlt évben, vármegyénk vállalkozásai minden eddiginél nagyobb számban tettek eleget a kötelezettségnek. Köszönjük a korrekt együttműködést!


Az éves kamarai hozzájárulás befizetése nem jelent kamarai tagságot.
Magyarországon a Kereskedelmi és Iparkamarák tagsága önkéntes.
Bármelyik vállalkozás szabadon dönthet arról, hogy tagja legyen a kamarának.

Várunk mindenkit a kamarában!
Vegyenek részt a programokon, kapcsolódjanak be az élénk kamarai életbe!
Használják ki a kamara nyújtotta lehetőségeket!


További kérdéssel forduljanak munkatársainkhoz!

Győr:
Csáfordiné Héjjas Anasztázia: +36 96 520-212
Horváth Adrienn: +36 96 520-213

Csorna:
Bognárné Patyi Zsuzsanna »»»

Kapuvár:
Erdős Vilmos »»»

Mosonmagyaróvár:
Kiczenkó Mária »»»

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png