Vállalkozó vagyok

Vállalkozó vagyok

Vállalkozó vagyok

Vállalkozó vagyok

Vállalkozó vagyok

Vállalkozó vagyok

Kamarai regisztráció és éves kamarai hozzájárulás megfizetése

Tájékoztató a gazdálkodó szervezetek regisztrációs kötelezettségéről és a kamarai hozzájárulás megfizetéséről

Fontos tájékoztatás a 2021. évi kamarai hozzájárulás megfizetésével kapcsolatban

A kamarai hozzájárulás megfizetése törvényi kötelezettségen alapul, melynek időpontja jogszabályban rögzített. A Kamara, mint gazdasági érdekképviseleti szervezet, a gazdálkodó szervezetek terheinek enyhítése érdekében úgy döntött, hogy a Kormány által kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet miatt a 2021. évi kamarai hozzájárulásokat késedelmesen teljesítő vállalkozásokkal szemben a fizetések behajtása érdekében nem kezdeményez behajtási eljárást.


Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítását, és előírja a gazdálkodó szervezetek kötelező kamarai regisztrációját.

A 2012. január 1-től életbe lépett kamarai regisztrációs kötelezettség és az ahhoz kapcsolódó kamarai alapszolgáltatások előírásának egyik fő célja, hogy létrejöjjön egy olyan adatbázis, amely lehetővé teszi, hogy az üzleti partnerek és a megrendelők egymásra találjanak, illetve adatokat szolgáltasson az önkormányzati és állami szervek fejlesztési terveinek elkészítéséhez.


A kamarai nyilvántartásba az a gazdálkodó szervezet bejegyzésre kerül abban az esetben, ha:

  • a törvény által előírt adatait tartalmazó kamarai adatlapot kitöltve és cégszerűen aláírva a GYMSM KIK részére papír alapon, vagy elektronikus úton a kamreg##kukac##gymskik.hu e-mail címre benyújtotta.

Abban az esetben ha gazdálkodó szervezet adataiban változás következik be, változás-bejelentés kötelezettsége van.
Változás-bejelentés történhet:

  • online regisztrációs felületen (bejelentkezés és az adószámának beírása után)
  • az illetékes területi kamara ügyfélszolgálati irodájában személyesen,
  • a honlap Dokumentumtár menüpontból letölthető adatlap kitöltésével, amit cégszerűen aláírva kérjük beküldeni a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére akár postán, akár elektronikus úton a kamreg##kukac##gymskik.hu e-mail címre.
 

Az 5000 forintos éves kamarai hozzájárulás fizetésének határideje minden évben március 31-e.

Számlaszám: 10300002-33214690-70903285
Külföldről történő utaláshoz: IBAN: HU20 1030 0002 3321 4690 7090 3285; SWIFT (BIC): MKKB HU HB

FONTOS! A közleményben kérjük feltüntetni a vállalkozás adószámát és a „Kamarai hozzájárulás” szöveget a pontos beazonosítás érdekében.

A kamarai hozzájárulás megfizetéséről szóló igazolást e-mailben küldjük meg az adatlapon megadott e-mail címre, de letölthető az online regisztrációs felületről (bejelentkezés után) vagy kérhető az ugyfelszolgalat##kukac##gymskik.hu címen.

A hozzájárulásról számla nem készül, de a vállalkozás költségei között elszámolható a kiküldött igazolás, a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján.
Az elmúlt évben, megyénk vállalkozásai minden eddiginél nagyobb számban tettek eleget a kötelezettségnek. Köszönjük a korrekt együttműködést!


Az éves kamarai hozzájárulás befizetése nem jelent kamarai tagságot.
Magyarországon a Kereskedelmi és Iparkamarák tagsága önkéntes.
Bármelyik vállalkozás szabadon dönthet arról, hogy tagja legyen a kamarának.

Várunk mindenkit a kamarában!
Vegyenek részt a programokon, kapcsolódjanak be az élénk kamarai életbe!
Használják ki a kamara nyújtotta lehetőségeket!


További kérdéssel forduljanak munkatársainkhoz!

Győr:
Zalka Anita »»»
Dombi Adrienn »»»

Csorna:
Szabó Edit »»»

Kapuvár:
Erdős Vilmos »»»

Mosonmagyaróvár:
Mihalik Gyöngyi »»»

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök