Vállalkozó vagyok

Vállalkozó vagyok

Vállalkozó vagyok

Vállalkozó vagyok

Vállalkozó vagyok

Vállalkozó vagyok

Kamarai regisztráció és éves kamarai hozzájárulás megfizetése

Tájékoztató a gazdálkodó szervezetek regisztrációs kötelezettségéről és a kamarai hozzájárulás megfizetéséről

Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítását, és előírja a gazdálkodó szervezetek kötelező kamarai regisztrációját.

A 2012. január 1-től életbe lépett kamarai regisztrációs kötelezettség és az ahhoz kapcsolódó kamarai alapszolgáltatások előírásának egyik fő célja, hogy létrejöjjön egy olyan adatbázis, amely lehetővé teszi, hogy az üzleti partnerek és a megrendelők egymásra találjanak, illetve adatokat szolgáltasson az önkormányzati és állami szervek fejlesztési terveinek elkészítéséhez.

Az országos kamarai adatbázisba a megyei kamara ügyfélszolgálati irodáiban, illetve online is regisztrálhat ide kattintva.


A kamarai nyilvántartásba az a gazdálkodó szervezet jegyezhető be, amely:

  • a törvény által előírt adatait tartalmazó kamarai adatlapot kitöltve és cégszerűen aláírva a PMKIK részére elektronikus úton, vagy papír alapon benyújtotta,
  • valamint a kamarai hozzájárulást megfizette.

A Gktv. 8/A. § (2) bekezdése alapján a kamarai hozzájárulás összegét évente a tárgyév március 31-ig kell teljesíteni, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 10300002-33214690-70903285 számú bankszámlájára.

A kamara tagja a kamarai hozzájárulás összegét az önkéntes kamarai tagdíjból levonhatja. Amennyiben a GYMSM KIK önkéntes tagja az 5.000 Ft kamarai hozzájárulást megfizette, a GYMSM KIK az ezt követően kiállított tagdíjszámlán feltüntetett tagdíj összegéből a befizetett összeget levonja.

A Gktv.8/A. § (6) bekezdése alapján „A gazdálkodó szervezet a megszűnése, vagy a kamarai nyilvántartásban szereplő adataiban történt változás esetén köteles öt munkanapon belül a nyilvántartást vezető területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásból való törlését, illetve az adatmódosítást kezdeményezni.”


A változás-bejelentés történhet:

  • online módon, a kamarai honlapokon található regisztrációs szoftver elindítása és az adószámának beírása után,
  • az illetékes területi kamara ügyfélszolgálati irodájában személyesen,
  • a honlap Dokumentumtár menüpontból letölthető adatlap kitöltésével, amit cégszerűen aláírva kérjük beküldeni a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére akár postán, akár elektronikus úton a kamreg##kukac##gymskik.hu e-mail címre.

További kérdéssel forduljanak munkatársainkhoz!

Ördög György »»»
Széchenyi Kártya ügyintéző és okmányhitelesítő

+36 96 520-226
ordoggyorgy##kukac##gymskik.hu


Vörös Csilla »»»
Pénzügyi munkatárs

+36 96 520-208
voroscsilla##kukac##gymskik.hu

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök