KKV kapacitásbővítő támogatás mikro-, kis- és középvállalkozások számára

A támogatás minimum 3 fő, maximum 25 fő foglalkoztatásához igényelhető. Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke új munkavállalónként összesen legfeljebb 4. 000 000 Ft.

GINOP-5.3.17-21 KKV kapacitásbővítő támogatás

Magyarország Kormánya a járvány okozta első sokk utáni alkalmazkodáshoz segítséget kíván nyújtani a mikro-, kis- és középvállalkozások számára munkahelyteremtést célzó támogatás által. A program célja, a munkaerőintenzív gazdaságélénkítés, az egészségügyi járvány okozta első sokk után alkalmazkodni tudó vállalkozások támogatása, humán és termelési/szolgáltatási kapacitásaik visszaépítésében. A GINOP-5.3.17-21 kódszámú KKV kapacitásbővítő támogatásra rendelkezésre álló forrás 13 739 381 973 Ft vissza nem térítendő támogatás.

A cél elérése érdekében a Magyar Államkincstár Magyarország kevésbé fejlett régióiban működő mikro-, kis- és középvállalkozások számára nyújt vissza nem térítendő támogatást a munkavállalói létszám növelése érdekében, a kapacitásbővítés költségeinek támogatásával. A támogatás minimum 3 fő, maximum 25 fő foglalkoztatásához igényelhető. Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke új munkavállalónként összesen legfeljebb 4. 000 000 Ft.

Támogatható a munkavállaló bérköltsége legfeljebb 8 hónapig (legfeljebb bruttó 309.000 Ft/fő/hó és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó), valamint a bérköltség 30% vagy 35% vagy 40%-át kitevő átalány, amely egyszerűsített költségelszámolás keretében eszközbeszerzésre, immateriális javak beszerzésére és kötelező tájékoztatásra és nyilvánosságra használható fel. A támogatás keretében alkalmazott munkavállalók tekintetében 16 hónapos (legfeljebb 8 hónap támogatás + legfeljebb 8 hónap nem támogatott továbbfoglalkoztatási kötelezettség) határozott idejű, vagy határozatlan időre szóló munkaszerződés megkötése kötelező.

A pályázat benyújtásának kezdete: 2021. szeptember 27.

A Kincstár által kiadott közlemény tájékoztatást nyújt a támogatást igénylő mikro-, kis- és középvállalkozások részére a GINOP-5.3.17-21 KKV kapacitásbővítő támogatás feltételeiről, a lebonyolítás módjáról és speciális követelményeiről. A közlemény elérhető a Kapcsolódó anyagok között érhető el.


E-mailben a ginop##kukac##allamkincstar.gov.hu címen érdeklődhet.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36-1-452-2903
A telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége:
hétfő- csütörtök: 8.00 -16:30
péntek: 8:00-14.00

Személyes ügyfélszolgálatok elérhetőségeit a közlemény 8. sz. melléklete tartalmazza.

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png