Kormányrendelet a benzinárstop változásáról

A rendelet többek között rögzíti, hogy az üzemanyag nem hatósági áras termék, ha azt külföldi rendszámú jármű töltésének céljából értékesítik.

A Magyar Közlöny 88. számában - 2022. május 26-án, csütörtökön – megjelent A Kormány 186/2022. (V. 26.) Korm. rendelete a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet módosítása.

A rendelet kimondja:

  • Az üzemanyag nem hatósági áras termék, ha azt külföldi rendszámú jármű töltésének céljából értékesítik.
  • Az (1a) bekezdéstől eltérően hatósági áras üzemanyaggal tölthető a külföldi rendszámú gépjármű, ha a külföldi rendszámú gépjármű államjelzése szerinti országban az üzemanyag hatósági áras termék, és a külpolitikáért felelős miniszter rendeletben megállapítja, hogy ezen országban a magyar rendszámú gépjármű – a hatósági ár mértékét ide nem értve – legfeljebb a magyar szabályozás szerinti korlátozásokkal, hatósági áras üzemanyaggal tölthető.
  • Az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője vagy annak képviselője az 1.  § (1a) és (1b) bekezdésben meghatározott szabály érvényesítése érdekében, amennyiben a gépjármű honossága kétséget kizáróan nem állapítható meg, felhívja a vásárlót a gépjármű honosságának okirattal történő hitelt érdemlő igazolására.
  • Ha a gépjármű honossága okirattal hitelt érdemlően nem igazolható, az üzemanyag csak nem hatósági áron értékesíthető

Ez a rendelet 2022. május 27-e, péntektől lépett életbe.

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png