Kritikus szintre csökkent az építőipar rendelésállománya

Az építőipar rendelésállománya 30 százalékkal kisebb a múlt év közepéhez viszonyítva, a 2023-ban kötött új szerződések volumene pedig 37 százalékkal marad el a 2022 első felében kötött szerződésektől az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége szerint.

Az ÉVOSZ szerint számos építési vállalkozás, tervező- és mérnökiroda az erősödő verseny mellett sem fog elegendő munkához jutni az év hátralevő részében. Elegendő alatt értendő, hogy leépítések nélkül is a piacon tudjon maradni a vállalkozás a következő két évben. Az építési vállalkozások többségénél radikális költségcsökkentésre van szükség, ami létszámleépítéseket hozhat magával. Az ágazat szereplői a szakmunkásokat és mérnököket mindenképp szeretné megtartani, amihez munkára van szüksége.

Az állami megrendelések ismert mértékű visszafogása (mintegy 3 000 Mrd Ft nagyságrend), a lakásépítés és felújítás 25%-os csökkenése, valamint a külföldi befektetők import anyag, unión kívüli munkaerő és kivitelezői kapacitás használata együttesen hozta kritikus helyzetbe a hazai építésgazdasági értéklánc szereplőit – figyelmeztet Koji László, az ÉVOSZ elnöke.

Az építési beruházások ilyen nagymértékű ciklikusságára az utóbbi tíz évben nem volt példa. Az állami és önkormányzati források építési-beruházási célú felhasználásánál az ÉVOSZ az egyenletes költekezést szorgalmazza. Szükséges a kormányzati építési-beruházási közbeszerzések folyamatos előkészítése, az előkészítések felgyorsítása, az ajánlatkérések további meghirdetése és a projektmegvalósítások vállalkozásba adása. Határozottan érvényesülnie kellene a kormányzat építési piaci keresletkiegyenlítő szerepének. Az Állami Építési Beruházások Kerettörvényének mielőbbi elfogadása szükséges ahhoz, hogy tovább lehessen lépni a tíz éves állami beruházási program meghatározásában. A legnagyobb megrendelő keresletének ismerete tenné kiszámíthatóbbá a piaci szereplők lehetőségeit.

Jelenleg nem látszanak az európai gazdasági térség élénkítését szolgáló uniós gazdaságfejlesztési programokból Magyarországot érintő beruházások. További energiahálózatok fejlesztését és összekapcsolását, a nagy távolságú közlekedési rendszerek fejlesztését, a regionális vízgazdálkodást és termelési rendszerek kialakításához, összekapcsolásához szükséges építési-beruházási feladatokat szorgalmazza a Szövetség.

Az ágazat szereplői számos témában várnak előrelépést. Az ÉVOSZ ezek közé sorolja:

Paks II. érdemi elindítását, kivitelezését,
az országos lakóingatlan-felújítási programot,
a bérlakásépítési programot,
az ivóvíz- és csatornarendszerek rekonstrukciós programot,
a nagyvárosi közlekedést segítő városi infrastruktúrafejlesztő programot,
a 160 km/h sebességű vasútvonalak programját,
szennyvíztisztító rendszerek rekonstrukcióját,
intermodális logisztikai központok továbbfejlesztését,
mezőgazdasági öntöző hálózatok és vízgazdálkodási rendszerek fejlesztését,
környezetkímélő energiatermelő és -tároló kapacitások kiépítését.
A lakásépítés és felújítás az állami ösztönzők és a lakosság részére elfogadható banki finanszírozás nélkül tovább szűkül.

Az építőiparosok a lakossági kapcsolataikból merített tapasztalataik alapján jelzik, hogy a lakásépítők a CSOK aktualizálására várnak, valamint az energiamegtakarítást eredményező felújítási támogatásokra.

Az ÉVOSZ jelzi, hogy az Európai Unión kívüli befektetők létesítményeinél a hazai termékgyártók, tervezők és kivitelezők egyre kevésbé kapnak esélyt a közreműködésre. Verseny nélkül jelennek meg unión kívüli termékek, munkaerő és kivitelezői kapacitás a magyar állam által kedvezményezett befektetők holdudvarában. Ráadásul az uniós és magyar jogszabályok betartásának ellenőrzése is elmarad, amin mindenképpen változtatni szükséges.

Az építési vállalkozóknak mindent meg kell tenni, ami a hatékonyság javulását eredményezi. Ezek közül kiemelt jelentősége van a felnőttképzésnek, továbbképzésnek. A munkaadók által indított, kezdeményezett képzési programoknak megtartó szerepe van a foglalkoztatottak köreiben.

 

Budapest, 2023. augusztus 9.

Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, sajtóközlemény

 

ÉVOSZ sajtóközlemény letöltése

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png