Lényeges információk a szakképzésről a vírus okozta helyzetben!

Az új koronavírus miatt kialakult rendkívüli helyzetben meghozott kormányzati és egyéb intézkedések kapcsán a szakképzést érintően az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.

– A közismereti és szakmai elméleti ismeretanyag oktatása tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre (szükséges eszközök hiányában a területileg illetékes szakképzési centrum gondoskodik erről a tanulók részére legfeljebb 5 fős csoportokban).

– A szakmai gyakorlati oktatást lehetőség szerint digitális munkarendben, vagy egyéni felkészüléssel, projektfeladat előírásával kell teljesíteni.

– Amennyiben a duális képzés keretében a gyakorlati képzőhely, a gazdasági kamara, az iskola vagy a tanuló – kiskorú tanuló esetében törvényes képviselője – úgy ítéli meg, hogy a tanulószerződéses tanuló gyakorlati oktatása a képzőhelyen biztonságosan nem megoldható, az iskola és a gyakorlati képzőhely közösen dönt a gyakorlati oktatás halasztásáról, vagy digitális munkarendben történő megszervezéséről. Ilyen esetben a közismereti és szakmai elméleti tananyagtartalmak oktatását át kell csoportosítani.

– A tanuló a duális képzőhelyen történő gyakorlati oktatásra nem kötelezhető.

– Amennyiben továbbra is megtartják a gyakorlati oktatást, akkor az iskola nyilatkoztatja a duális képzőhelyet az alábbi járványügyi szempontok betartásáról:

  • az oktatók a helyszínen gondoskodnak arról, hogy a tanulócsoportok egymástól elkülönítve használják a szociális helyiségeket, és az étkezőt.
  • a gyakorlati munka során gondoskodnak arról, hogy 1 munkahelyen 1 tanuló tartózkodjon a védőtávolság betartásával.
  • ha a szülő úgy dönt, hogy nem küldi el a tanulót a gyakorlati foglalkozásra, akkor a hiányzás igazoltnak minősül.
  • a termelő területeket a felelős oktató nyilatkoztatja az előírt szabályok betarthatóságáról, betartásáról.

Kérjük, hogy a vírus terjedésének megakadályozása, kollégáik és a tanulók egészségének megóvása érdekének figyelembe vételével döntsenek a gyakorlat megszervezésére vonatkozóan.

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png