Május 29-től beadható a GINOP-1.2.8-20 pályázat – Modern üzleti és termelési kihívások kezelése

A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai vállalkozások munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartása, a termelékenységének növelése és technológiai megújulásának, digitális fejlesztéseinek támogatása érdekében.

GINOP-1.2.8-20 Modern üzleti és termelési kihívások kezelése – technológiafejlesztés, kapacitásbővítés és digitalizáció

Támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 33,3 milliárd Ft.

A támogatási kérelem benyújtása 2020. május 29. 9.00-tól 2020. november 2. 12:00-ig lehetséges.


Támogatást igénylők köre

a) rendelkeznek legalább egy – a 2019. évet is beleértve – lezárt, teljes üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele)

b) átlagos statisztikai állományi létszámuk 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő volt

c) Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei

d) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A támogatási kérelemben a cégkivonatba 2020. április 30. előtti dátummal bejegyzett tevékenység jelölhető meg fejlesztendő tevékenységként.

Önállóan támogatható tevékenységek

a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését. (el kell érniük a projekt elszámolható összköltségének legalább 20%-át).

Önállóan nem támogatható tevékenységek

b) Információs technológia-fejlesztés, amely a Modern Vállalkozások Programja, azaz a GINOP-3.2.1-15 projekt keretében minősített szállítótól, vagy annak szintén minősített partnerétől szerezhető be, információk a https://www.vallalkozzdigitalisan.hu/ honlapon találhatók (az információs technológia-fejlesztés a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el),

c) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érhetik el).

d) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlannal kapcsolatos infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).

e) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele a mmp.ifka.hu weboldalon közétett listán szereplő, az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit kft által kiválasztott, szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól vehető igénybe alábbi témákban: Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés; Márka- és arculatépítés; Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás; Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés. (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érheti el)

f) Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe. (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érheti el)

g) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (3.4.1.1 s) pontban feltüntetett fajlagos költségek összegét, de legfeljebb a projekt összköltségének 50%-át érhetik el).

h) Általános (rezsi) költségek (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 1%-át érheti el)

i) Ingatlan bérlése (összesen legfeljebb a projekt elszámolható költségének 1 %-át érheti el)

j) Forgóeszköz vásárlás (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érheti el az ingatlan bérleti díjjal együtt)

Támogatás összege

Az igényelt visszatérítendő támogatás összegét az igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

  • 5-9 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott;
  • 10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10. főtől;
  • 50-249 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 500 ezer Ft/alkalmazott az 50. főtől, illetve e feletti létszám esetén.

Támogatás összege minimum 5.000.000 Ft, maximum 153.500.000 Ft, mely az összes elszámolható költség maximum 70%-a lehet. A megítélt támogatás 100 %-a előlegként igényelhető. A saját forrás (önerő) mértéke: 30%


A támogatás a projekt megfelelő teljesítése, eredményességi célok elérése esetén részben, vagy egészben átalakulhat vissza nem térítendő támogatássá. A nem teljesített eredményességi célokra eső támogatási összeg értelemszerűen visszatérítendő. Az eredményesség mérésének feltételei a Felhívás 35-42 oldalán találhatók.

Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében a kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 153,5 millió Ft.

Kötelező vállalás

Támogatást igénylő vállalja, hogy 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglalkoztat a megvalósítási időszak során. A kötelező vállalás teljesítése a megvalósítási időszak hónapjaira vonatkozó havi átlagos statisztikai állományi létszámok átlaga alapján kerül ellenőrzésre. A megvalósítási időszak, a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam, legfeljebb 18 hónap.

Projekt megkezdése

Támogatás a kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez is igényelhető, akkor, ha a projekt legkorábban 2020. március 11-én kezdték meg és a kérelem benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek.

További részletekért kérjük, töltse le a tájékoztatót: kattintson ide!


Esetleges kérdéseivel forduljon bizalommal a Modern Vállalkozások Programja tanácsadóihoz – elérhetőségeiket ide kattintva találja –, akik díjmentes, személyre szabott szakértői segítséget adnak vállalkozása digitális fejlesztéséhez.

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök