Már lehet pályázni élelmiszeripari támogatásra

100 millió forint és 5 millárd forint közötti támogatásra pályázhatnak az élelmiszeripari üzemek 2022. február 8-ig. 

Megnyílt a pályázatbeadási lehetőség az Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztésére (VP3-4.2.1-4.2.2-2-21).
A vissza nem térítendő támogatás célja, hogy a mezőgazdasági termékek értéknövelését és a piacra jutást elősegítő, a technológiai fejlesztést, továbbá a környezeti erőforrás-hatékonyságot célzó komplex beruházásokat támogassa az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében.

Kedvezményezettek köre:
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő, a TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109 alá tartozó) tevékenységüket fejlesztő támogatást igénylők:
Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozás, többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján –előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot csatolta.

Támogatás mértéke:                         50%
Támogatás minimum összege:         100 000 000 Ft
Támogatás maximum összege:        5 000 000 000 Ft
Támogatható projektek száma:        1 – 500
Forrás összege:                                 200 000 000 000 Ft

Beadási határidő:                              2022. február 8. 

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png