Március 1-jétől közel tízszeresére nő a fogyasztóvédelmi bírság

2024. március 1-jétől a kisebb vállalatokat 200 ezer és 6,5 millió forint közötti összegben büntethetik.

arrows-opposite-choice-correct-solution-icon.jpg

2024. március 1-től közel tízszeresére nő a fogyasztóvédelmi bírság.

A vásárlók testi sértése vagy egészségük károsítása, illetve komoly anyagi veszteséget okozó fogyasztóvédelmi jogsértések esetében a kisebb vállalatokat 200 ezer és 6,5 millió forint közötti összegben büntethetik.
Az éves nettó árbevételük 100 millió forintot meghaladó nagyobb vállalatok esetében a törvény szerinti minimum bírság 1 millió forint,
a maximális pedig az adott vállalkozás nettó árbevételének 5 százaléka, de legfeljebb 650 millió forint.

Az új fogyasztóvédelmi törvényi rendelkezés külön említi a webáruházak esetében korábban elkövetett jogsértéseket:
"Amennyiben egy elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó vállalat az elektronikus kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatosan három éven belül ismételt jogsértést követ el, a bírság összege 400 ezer forinttól 4 millió forintig emelkedhet. A nagyobb vállalatoknál az ismételt jogsértés akár 3 milliárd forintba is kerülhet."

Tételesen felsorolja a módosítás, hogy mikor szab ki bírságot a fogyasztóvédelmi hatóság:
a) a fogyasztóvédelmi hatóságnak a jogsértést megállapító véglegessé vált határozatában a vállalkozás számára előírt kötelezettség teljesítésére megállapított határnap elteltét, illetve határidő lejártát követő 3 éven belül a vállalkozás – amennyiben a jogsértést telephelyen követték el, ugyanazon a telephelyen – ugyanazon jogszabályi rendelkezést ismételten megsértette,
b) a jogsértés a fogyasztók széles körét érinti,
c) a vállalkozás megsérti a békéltető testületi eljárásban fennálló, együttműködési kötelezettségét,
d) a vállalkozás megsérti a békéltető testületi eljárásban fennálló, tájékoztatási kötelezettségét, vagy
e) a vállalkozás megsérti az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő címke vagy adattörlő kód átadására irányuló kötelezettségét.

A fenti esetekben közigazgatási szankcióként figyelmeztetés alkalmazásának nincs helye.

38. § (1) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 47/C. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A bírság összege
a) az Szt. hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetében
aa) 1 millió forinttól a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 650 millió forintig,
ab) a fogyasztók széles körének testi épségét vagy egészségét sértő vagy veszélyeztető, vagy a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén 2 millió forinttól 3 milliárd forintig,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetében
ba) 100 ezer forinttól 2 millió forintig,
bb) a fogyasztók széles körének testi épségét vagy egészségét sértő vagy veszélyeztető, vagy a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén 200 ezer forinttól a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, az Szt. hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén 6,5 millió forintig terjedhet.

(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2. § a) pontja szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó vállalkozás elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő, 3 éven belül ismételten megállapított jogsértése esetén a bírság összege
a) az (1) bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozó vállalkozás esetében
aa) 2 millió forinttól a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 3 milliárd forintig,
ab) a fogyasztók széles körének testi épségét vagy egészségét sértő vagy veszélyeztető, vagy a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén 4 millió forinttól 5 milliárd forintig,
b) az (1) bekezdés a) pontjának hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetében
ba) 400 ezer forinttól 4 millió forintig,
bb) a fogyasztók széles körének testi épségét vagy egészségét sértő vagy veszélyeztető, vagy a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén 600 ezer forinttól a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, az Szt. hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén 6,5 millió forintig terjedhet.

A törvénymódosítás innen tölthető le »»»
A bírság összegét a "47/C. §303 (1)304 A bírság összege" rész taglalja. 

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png