Március 18-i kormányrendelet munkajogi tárgyú rendelkezéseinek értelmezése

Kihirdetésre került a 47/2020. (III.18). sz. Korm.rendelet a „Koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről”.


 

A jogszabály ezen a linken érhető el: https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0a45e158ca1d1b307b2057292893bc7981c3d500/megtekintes

 

A Kormányrendelet munkajogi tárgyú rendelkezései a következőek:

 

6. § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt előírt tilalmak, korlátozások betartása érdekében a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) a (2)–(4) bekezdés szerinti eltérő szabályokkal kerül alkalmazásra.

 

(2) Az Mt.-t a veszélyhelyzet megszűnését követő harminc napig azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást az Mt. 97. § (5) bekezdése szerinti közlési szabályoktól eltérően is módosíthatja,

 

IRODÁNK ÉSZREVÉTELE: Fenti szabály alapján a munkáltató a már közölt munkaidő-beosztást bármilyen okból, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően bármikor módosíthatja. Ezzel lényegében értelmét veszti a beosztástól eltérő időben végzett rendkívüli munka intézménye.

 

b) a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti,

 

IRODÁNK ÉSZREVÉTELE: Fenti szabály alapján az eseti jellegű „home office” és a rendszeres távmunkavégzés egyoldalúan, munkaszerződés módosítás nélkül is elrendelhető. Ennek jelentősége elsősorban a távmunkavégzés rendszeressé, tartóssá válása esetén van, mivel ez egyébként csak munkaszerződésben lenne szabályozható.

 

c) a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti.

 

IRODÁNK ÉSZREVÉTELE: Jogszabályi alapot és felhatalmazást ad a GDPR keretében akár szűrővizsgálatra is, melyhez már, megítélésünk szerint, így nem kell érdekmérlegelési teszt. Ha ilyennel rendelkezik a munkáltató, az természetesen nem hátrány.

 

(3) A (2) bekezdésben foglalt szabályoktól eltérő kollektív szerződéses rendelkezéseket e rendelet hatályának tartama alatt alkalmazni nem lehet.

 

IRODÁNK ÉSZREVÉTELE: A rendelet hatálya alatt a kollektív szerződéssel szemben elsőbbséget élveznek a fenti előírások.

 

(4) A munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek.

 

IRODÁNK ÉSZREVÉTELE: A rendelet legvitatottabb rendelkezése. Egyrészt nem vonatkozik rá a (2) bekezdés azon kitétele, mely szerint a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig lehet érvényes, így nem világos, hogy meddig köthető az Mt. rendelkezéseitől eltérő megállapodás. Azon az állásponton vagyunk, hogy a rendkívüli jogrend fennállásig biztosan, de jogalkotási szempontból az is elképzelhető, hogy a Korm.rendelet kifejezett hatályon kívül helyezéséig.

 

Az Mt. eddig főszabály szerint kizárólag a munkavállaló javára való eltérést engedte és csak az Mt. második részében („Munkaviszony”) foglalt rendelkezések vonatkozásában.

 

A (4) bekezdés ilyen általános és szinte korlátlan megfogalmazása arra enged következtetni, hogy a jogalkotó célja – költségvetési, pénzügyi beavatkozás hiányában – egyelőre az, hogy a munkáltató és a munkavállaló kölcsönös kompromisszumok útján, megállapodással alakítsa ki a munkaviszony kereteit ebben az átmeneti időszakban annak biztosítására, hogy a munkavállaló munkahelye is megmaradjon, de egyúttal a munkáltató gazdaságilag túlélje ezt a válságot. Nyilvánvalóan nem lehetett jogalkotói cél a munkaviszony „feje tetejére állítása”, azonban a munkáltatók jogalapot és eszközt kaptak most ahhoz, hogy rugalmasabban szabályozzák átmenetileg a munkaviszonyt, ily módon csökkentve terheiket, egyúttal megőrizve munkavállalóikat.

 

Az az álláspontunk, hogy a munkaszerződések módosítása, ezek feltételei cégenként egyedileg változó körülmények mentén lehetséges, erre általános tájékoztató nem adható.

A Havasi Ügyvédi Iroda tájékoztatója, mely azonban nem minősül egyedi ügyben adott tájékoztatásnak.

 

 

Publikálva 2020. március 19-én.

 

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png