Megalakult a kamara Jelölő, valamint Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottsága

A Jelölő Bizottság, illetve a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság 8 tagú (tagozatonként 2), tagjait a választást megelőző Küldöttgyűlésen kell megválasztani. A bizottság megbízatása az egész választási ciklusra érvényes.

Jelölő Bizottság

A Jelölő Bizottság összeállítja és elnöke útján – indokolás mellett – előterjeszti a hivatalos küldötti és a tisztségviselői jelölő listát, a tagozati választási ülésen és a Tisztújító Küldöttgyűlésen – a szóbeli jelölés során elfogadott – esetleges módosulásokat a listán átvezeti.

A Jelölő Bizottság tagjai:

Ipari Tagozat: Baán Miklós, Kató Aladár

Kereskedelmi Tagozat: Cseh József, Horváth Imre Tamásné (elnök)

Kézműipari Tagozat: Dr. Rácz Sándor, Szemenyei Gyula

Szolgáltatási Tagozat: Fábián György, Müller Sándor

A jelölés menete:

A jelölés írásban és szóban történhet.

 • A megyében működő vállalkozások képviselői a kamara által összeállított jelölőlapon javaslatot tehetnek kamarai küldötti tisztséget vállaló vállalkozásra (egyes jelölés) és vállalkozásokra (többes jelölés). Határidő: 2020. augusztus 26.
 • A megválasztott küldöttek a Jelölő Bizottság által elfogadott jelölő lapon tehetnek javaslatot az elnök, az alelnökök, a bizottsági tagok és az országos kamarai küldöttek személyére, a jelölő lapot legkésőbb a Tisztújító Küldöttgyűlést megelőzően 5 nappal el kell juttatni a Jelölő Bizottsághoz.

A Jelölő Bizottság a küldöttgyűlési küldöttek megválasztása után írásban tesz javaslatot az elnök, az alelnökök, a bizottsági tagok személyére. Egy tisztségre több személyt is jelölhet.

A Jelölő Bizottság a saját jelöltjeit és a küldöttek által írásban jelölteket haladéktalanul meghívja a küldöttgyűlésre, ha ezt a személyt egyébként nem választották meg küldöttgyűlési küldöttnek. A jelölttel közli, hogy milyen tisztségre jelölték, és felkéri annak visszajelzésére, hogy a jelöltséget vállalja-e.

A jelöltnek nyilatkoznia kell, hogy a jelöltséget vállalja-e, az erről szóló nyilatkozatot a választások napjáig a Jelölő Bizottság részére vissza kell küldenie. Ha a nyilatkozatot nem küldi vissza, a küldöttgyűlésen még szóban nyilatkozhat a jelöltség elfogadásáról. Ha nem nyilatkozik írásban és a küldöttgyűlésen szóban, úgy kell tekinteni, hogy a jelöltséget nem vállalja.

A szóbeli jelölés csak a küldöttgyűlésen történhet, és ez a jog csak a küldöttet illeti meg.

Jelölt az lehet, és a jelölőlistára az kerülhet, aki

 • választható,
 • a jelöltséget vállalja.

A Tisztújító Küldöttgyűlés keretében a Jelölő Bizottság elnöke ismerteti a jelölő bizottság jelöltjeit, az írásban beérkezett jelöléseket, majd felkéri a küldötteket, hogy szóban kívánnak-e jelölni. Ha több jelölt van a jelölőlistán, mint a megválasztható tisztségviselők, bizottsági tagok, országos küldöttek száma, a levezető elnök először a Jelölő Bizottság jelöltjét /jelöltjeit/, majd a legtöbb írásbeli jelölést kapott jelölt személyét szavazásra bocsátja.


Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság

A Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság ellenőrzi, megállapítja és legitimálja a jelenlévő küldöttek számát és személyét, ellenőrzi a szavazás szabályszerűségét, elvégzi a szavazatszámlálást és beszámol a küldöttgyűlésnek a szavazás eredményéről.

A Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság tagjai:

Ipari Tagozat: Cser Tamás, Pongrácz Balázs

Kereskedelmi Tagozat: Jung-Simon Eszter, Lendvay Patrik (elnök)

Kézműipari Tagozat: Nemes Ferenc, Pintér Ferenc

Szolgáltatási Tagozat: Bajnai Noémi, Sarkadi-Nagy Balázs

Tisztújító Küldöttgyűlés:

 • A kamara tisztújító küldöttgyűlését a kamara elnöke hívja össze.
 • A tisztújító küldöttgyűlésen megjelent küldöttek meghívóját, választási jogosultságát a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság a küldöttgyűlés megnyitása előtt ellenőrzi, erről jelentést tesz a küldöttgyűlés később megválasztandó levezető elnökének.
 • A küldöttek nyíltan, kéz vagy szavazólap felemelésével adják le a szavazatukat, amelyet a Mandátumvizsgáló és Szavazatszedő Bizottság tagjai és a segítőik számolnak össze.
 • Amennyiben bármely esetben többes jelölés történt, és azt legalább két jelölt elfogadta, titkos szavazást kell elrendelni.
 • A térségek által választott alelnökök választásakor először kizárólag a térséghez tartozó küldöttek szavaznak. Ebben az esetben a levezető elnök felfüggeszti a küldöttgyűlés menetét, a térségek küldöttei három különböző helyszínen bonyolítják le a választást, az ülésüket a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság 1-1 képviselője vezeti. A térségek által választott alelnököket a küldöttgyűlés választja véglegesen alelnökké.
 • A tagozat által választott alelnökök és az elnökségi tagok választásakor először a tagozathoz tartozó küldöttek szavaznak. Ebben az esetben a levezető elnök felfüggeszti a küldöttgyűlés menetét, a tagozatok küldöttei négy különböző helyszínen bonyolítják le a választást, az ülésüket a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság 1-1 képviselője vezeti. A tagozatok által választott alelnököket és elnökségi tagokat a küldöttgyűlés választja véglegesen alelnökké és elnökségi taggá.
 • A levezető elnök – a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság jelentése alapján – ismerteti a választás végeredményét.

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png