Megjelent a külgazdasági és külügyminiszter rendelete a versenyképesség-növelő készpénztámogatásról

2020. április 16-án megjelent a külgazdasági és külügyminiszter 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelete (a továbbiakban „Rendelet”) a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról.

A versenyképesség-növelő támogatás célja a koronavírus (COVID-19) következtében a gazdaság számára szükséges beruházások ösztönzése.

A támogatásban részesíthetők köre

A támogatást kizárólag közép- vagy nagyvállalat igényelheti bármely iparágban és gazdasági területen. Nem nyújtható azonban támogatás acélipari tevékenységhez, hajógyártásban, széniparban, szintetikusszál-iparban folytatott tevékenységhez, személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, elsődleges mezőgazdasági termeléshez, valamint az akvakultúra-ágazatban megvalósuló projekthez.

Szintén kizárt a támogatható körből az energiatermelést, energiaszolgáltatást szolgáló projekt, a kereskedelmi tevékenység, a turisztikai tevékenységre irányuló projekt, a koncesszió köteles körbe tartozó tevékenységet megvalósító projekt, és az exporttal kapcsolatos tevékenységek.

A támogatás feltételei

A támogatást igénylő vállalkozásnak az alábbi feltételeket kell teljesítenie:

  • a támogatást igénylőnek igazolnia kell, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, de a koronavírus-járvány következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi vagy gazdasági nehézségei támadtak;
  • a vállalatnak igazolnia kell, hogy legalább 25%-os nettó árbevétel/megrendelés állomány visszaesést okozott a járványhelyzet;
  • a vállalatnak nyilatkoznia kell, hogy nem felelős a gazdasági visszaesésért és tőle elvárható gondossággal járt el, továbbá nincs a károk enyhítésére biztosítása, vagy a biztosítása keretében nincs lehetőség a károk teljes megtérítésére;
  • a vállalatnak új (még meg nem kezdett) beruházást kell végrehajtania legalább 150 000 euró értékben, és a beruházást legkésőbb 2021. június 30-ig be kell fejeznie;
  • a vállalatnak tartania kell a bázis létszámát a beruházás befejezéséig, de legalább 2020. december 31-éig;
  • a támogatást igénylőnek szerepelnie kell a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll fenn köztartozása és kéri felvételét az adatbázisba;
  • a vállalatnak meg kell felelnie a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.

A támogatás formája és az eljárás

A versenyképesség-növelő támogatás nyújtása pályázati úton történik. Az aláírt pályázatot a támogatást lebonyolító szervnek, azaz a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zrt.-nek („HIPA”) kell benyújtani. A pályázati kiírás a KKM és a HIPA oldalán lesz elérhető, várhatóan a jövő héten (április 20-ával induló hét) kerül közzétételre.

A támogatás formája vissza nem térítendő készpénztámogatás, amely 100%-ban előlegként, egy összegben kerül kifizetésre. A támogatás odaítélése támogatási okirat formájában történik, a hatályba lépéshez biztosíték nyújtása szükséges.

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke 150 000 – 300 000 eurós beruházási volumen esetében 30%-os, a 300 001 – 500 000 eurós volumen esetében 40%-os, és 500 001 eurós volumen felett 50%-os, a maximális támogatás összege legfeljebb 800 000 eurónak megfelelő forintösszeg lehet. A forintérték kiszámításánál a pályázat benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes MNB árfolyamot kell alkalmazni.

Forrás: PwC Magyarország

Publikálás dátuma: 2020. április 17.

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png