Mentesülés az adófizetési kötelezettség alól

A kisadózó vállalkozás a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig köteles bejelenteni az állami adóhatósághoz, ha a tárgyhónapra vonatkozóan nem kell tételes adót fizetnie.

Tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakemberei által készített anyagból. Ezen tájékoztató anyagok természetesen csak a fontosabb előírásokat, normákat tartalmazzák. Ha ez a tájékoztatás nem nyújt kellő mélységű eligazítást, kérjük, forduljon NAV ügyfélszolgálatához!

https://nav.gov.hu/nav/inf_fuz/2020Egyéni adónemek, kötelezettségek / 61. KATA (Kisadózó vállalkozások tételes adója) / 8. oldal

Ingyenesen hívható infóvonal (Magyarországról): 1819

Mentesülés az adófizetési kötelezettség alól


Nem kell a 25 ezer, az 50 ezer, illetve a 75 ezer forint tételes adót megfizetnie a kisadózó vállalkozásnak azon hónapokra vonatkozóan a kisadózó után, amely hónap egészében a kisadózó


a) táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban,27 gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban,28 gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekek otthongondozási díjában, ápolási díjban részesül,
b) katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona,
c) fogvatartott,
d) egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette,
e) a Tbj. szerinti kiegészítő tevékenységet folytatóként keresőképtelen
kivéve, ha a kisadózóként folytatott tevékenységébe tartozó munkát végez.


A kisadózó vállalkozás a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig köteles bejelenteni az állami adóhatósághoz, ha a tárgyhónapra vonatkozóan nem kell tételes adót fizetnie.
Nem kell a bejelentést havonta megismételnie a tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak; ilyen esetben az adóhatóság a kötelezettség módosítását a rendelkezésre álló adatok alapján hivatalból végzi el.


Nem kell megfizetni a kisadózó után a 25 ezer, az 50 ezer, valamint a 75 ezer forint tételes adót azon hónapra vonatkozóan sem, amelyben az a)-c) és e) pontok szerinti mentesítésre okot adó körülmény megszűnik, ha ez az állapot legalább 30 napig fennállt. A 30 nap számítása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azt az időszakot, amelyre vonatkozóan a kisadózó után az adót nem kell megfizetni.


Példa:
A kisadózó egyéni vállalkozó táppénzben részesül 2020. április 15-étől 2020. június 25-éig. A tételes adót április hónapra meg kell fizetnie, május hónapra nem kell fizetnie, mivel egész hónapban táppénzen volt, és június hónapra sem kell fizetnie, mivel áprilisban 16 nap, júniusban 24 nap a táppénzes időszak, és ez együttvéve eléri a 30 napot. Ha ez a kisadózó 2020. április 15-étől 2020. május 20-áig lenne táppénzen, akkor április hónapban nem mentesülne, május hónapra azonban nem kellene megfizetnie a tételes adót.

További részletekért kattintson a linkre!

 

 

 

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png