Mestervizsga bizottság elnöki pályázat

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara pályázatot hirdet a Mestervizsga Elnökök Országos Névjegyzékébe történő felvételre. 

A pályázatokat benyújtani legkésőbb 2022. március 21. 16:00 óráig lehet elektronikusan a felterjesztő területi kamarának, Győr- Moson- Sopron Megye esetében a Győr- Moson- Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának. 
A részletes pályázati kiírást, a csatolandó dokumentumok a cikk végén, csatolmányként megtalálhatók.

Mestervizsga bizottsági elnök az lehet, aki

 • az adott szakmát (több szakma esetében mesterszakmánként értendően) legalább 10 éven keresztül gyakorolja, amelyből a pályázatának benyújtását megelőző legalább két évben folyamatosan, és a pályázat benyújtása idején is magas színvonalon aktívan, tevőlegesen végzi (a mestervizsga elnöki kinevezéshez a pályázónak a jelentkezéskor az aktív szakmai gyakorlatról hitelt érdemlő, 30 napnál nem régebbi igazolást kell benyújtania)
 • büntetlen előéletű
 • rendelkezik tanulóképzési vagy felnőttképzési területen, oktatási vagy vizsgáztatási gyakorlattal
 • magára nézve kötelezően vállalja, hogy legalább 3 évenként részt vesz az MKIK által szervezett mesterelnöki tevékenységhez kapcsolódó ismeretmegújító továbbképzéseken (jogszabályi háttér) és az ott megszerzett tudásáról számot ad
 • igazoltan részt vett a pályázat beadásának évében vagy azt megelőzően szakmai továbbképzésen, szakmai ismereteit megújító eseményen, (a részvétel igazolásának formái: bizonyítvány, tanúsítvány, jelenléti ív, részvételi igazolás)
 • az általa képviselt vagy az őt alkalmazó vállalkozás a területi kamara önkéntes tagja, vagy saját személyében pártoló tag, valamint eleget tesz a kamarával szembeni tagdíjfizetési kötelezettségének
 • Az adott szakmában mester cím használatára jogosult, − ez alól az MKIK Elnöke adhat felmentést, amennyiben a szakmához kapcsolódó szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és szakmájában elismert szakember −

Pályázni az MKIK MMSZ 2. számú melléklete szerinti adatlap kitöltésével, a 3. számú melléklet szerinti Nyilatkozattal és a kötelezően csatolandó mellékletek hiánytalan beadásával lehet, az alábbiak szerint:

 1. Iskolai végzettségek, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 2. Szakmai önéletrajz
 3. Kamarai tagság igazolása
 4. Legalább egy gazdasági kamarai tagtól vagy gazdasági érdek-képviseleti szervezeti tagtól származó szakmai ajánlás (gazdasági kamarai igazolás nem fogadható el!)
 5. Szakmai gyakorlat igazolása, TB igazolással vagy alapdokumentummal alátámasztott hivatalos munkáltatói igazolás, vagy EVNY nyilvántartási lekérdezéssel, vagy cégkivonat, mely dokumentum nem lehet 30 napnál régebbi.
 6. Pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű (MKIK MMSZ 3. sz. melléklete)
 7. A pályázó nyilatkozata arról, hogy rendelkezik tanulóképzési, oktatási vagy vizsgáztatási gyakorlattal.  (MKIK MMSZ 3. sz. melléklete)
 8. A pályázó nyilatkozta arról, kötelezően vállalja, hogy legalább 3 évenként részt vesz az MKIK által szervezett ismeretmegújító továbbképzéseken, tréningeken és az ott megszerzett tudásáról számot ad. (MKIK MMSZ 3. sz. melléklete)
 9. A pályázat beadásának évében és azt megelőzően (az előző 4 éves pályázati ciklus időtartama alatt) igazoltan elvégzett szakmai továbbképzések, tanfolyamok, tréningek listája (igazolni lehet tanúsítvánnyal, igazolással, bizonyítvánnyal, oklevéllel)

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség az illetékes területi kamaránál, a pályázat kiértékelését követően a hiánypótlás jellegéről és lehetőségéről szóló tájékoztató e-mail megküldését követő 3 naptári napon belül.

A pályázatokat benyújtani legkésőbb 2022. március 21. 16:00 óráig lehet elektronikusan a felterjesztő területi kamaráknak.  A pályázatok elbírálásának eredményéről írásbeli tájékoztatás útján kerül sor.
Bővebb információ a mesterkepzes##kukac##gymskik.hu címen vagy a +36 20 277 7731 számon kérhető.

2. számú melléklet - pályázati adatlap

3. számú melléklet - nyilatkozat

4. számú melléklet -  adatkezelési tájékoztatás a mestervizsgáztatás vizsgaelnöki pályázathoz

Mestervizsga elnöki pályázati kiírás 2022

 

 

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png