Módosult a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos jogszabály

A bírság összege a szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt igazgatási szolgáltatási díj hússzorosa, de legfeljebb 50 ezer forint.

Megjelent a Kormány 464/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelete a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról. A módosítás értelmében a bírság összege az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt igazgatási szolgáltatási díj hússzorosának megfelelő összeg, de legfeljebb ötvenezer forint. Ha az adott szolgáltatási tevékenység bejelentése közteherfizetési kötelezettség alá nem eső eljárásnak vagy igazgatási jellegű szolgáltatásnak minősül, a bírság összegének számítása alapjául kétezer-ötszáz forint összeget kell figyelembe venni. A bírság megfizetésére az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt igazgatási díj megfizetésére vonatkozó szabályokat kell - a fizetési kötelezettség alóli mentesség szabályainak kivételével - megfelelően alkalmazni a 2. § (1) és (2) bekezdésében foglalt eltérésekkel.

A rendelet rendelkezéseit azokban az esetekben kell alkalmazni, ha a bejelentési kötelezettség a hatálybalépését követően keletkezett.
A módosítás 2021. szeptember 5-én lép hatályba.

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png