Módosult a kisbenzinkutak támogatásáról szóló határozat

Az anyagi terhek mérséklése, valamint az ellátásbiztonság fenntartása érdekében támogatást igényelhetnek a kisbenzinkutakat üzemeltető vállalkozások.

Megjelent a Magyar Közlöny 2022. évi 56. számában az 1177/2022. (III. 23.) Korm. határozat, mely rendelkezik a „kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 1117/2022. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról”.
A rendelet értelmében módosult a Korm. határozat 2. pontjának a) alpontja, melynek helyébe az alábbi rendelkezés lépett:
(A Kormány az 1. pont szerinti cél elérése érdekében)
„a)
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon forgalomarányos támogatás (a továbbiakban: támogatás) nyújtásáról, az alábbiak szerint:
aa)
a támogatás három hónapra, 2022. március, április és május hónapokra vehető igénybe,
ab)
a támogatás alapja a vállalkozás 2021. év március, április és május hónapokban összesen értékesített üzemanyag mennyiségének 80 százaléka,
ac)
ha az üzemanyagtöltő-állomás 2021. március 1-jét követően kezdte meg működését, az ab) ponttól eltérően a támogatás alapja a 2021. évi havi átlag üzemanyag értékesítés 80 százalékának háromszorosa,
ad)
a támogatás összege literenként 20 forintban kerüljön megállapításra, és
ae)
a támogatás előlegként, egy összegben kerüljön kifizetésre a vállalkozás által benyújtott kérelem alapján;

A legfeljebb 50 közforgalmú üzemanyagtöltő állomást működtető kisbenzinkutak forgalomarányos támogatására kiírt pályázati felhívás részletei a kisbenzinkutak.ifka.hu weboldalon érhető el, illetve a támogatás igénylésére az oldal elektronikus kitöltő felületén keresztül van mód.

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png