Módosult a közúti járművekre és járművezetők képzésére vonatkozó rendelet

Változtak a közúti járművek műszaki megvizsgálásának, és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának szabályai. 

Módosult az innovációért és technológiáért felelős miniszter 42/2021. (IX. 8.) ITM rendelete a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet.

Az R1. 4/C. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A jármű-honosítási eljárás a közlekedési hatóság által üzemeltetett vizsgálóállomáson, valamint az M1 és N1 járműkategóriába tartozó járművek esetében az  országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomáson is elvégezhető."

Az R1. 12. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az  időszakos vizsgálat kizárólag a  közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott közúti gépjármű-közlekedési hatóságként kijelölt szervezet által üzemeltetett vizsgáló állomáson végezhető el, ha a járművet:
             a) a  személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatást végző jármű alkalmassági vizsgálatával és oktató jármű minősítéssel egy eljárásban végzett időszakos műszaki vizsgálat kivételével, az  időszakos vizsgálathoz kapcsolódó más hatósági eljárás szerint is ellenőrizni kell,
             b) a közlekedési hatóság a 14. § (7) bekezdése alapján vizsgálatra rendelte,
             c) átalakították,
             d) a 2. § (3) bekezdés f), h), i) vagy j) pontja szerint – átalakításnak nem minősülő módon – megváltoztatták,
             e) a 11/A. § alapján versenyjárműnek minősítették, vagy
             f) mozgáskorlátozottak közlekedésére alakították ki, a kialakítás utáni első vizsgálat esetében.”

Az R1. 12. §-a a következő (9c) bekezdéssel egészül ki:
„(9c) A  személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatást végző jármű alkalmassági vizsgálatával és oktató jármű minősítéssel egy eljárásban végzett időszakos műszaki vizsgálatok az  országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomásokon is elvégezhetőek."

 

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png