Nagyvállalati Klub: Kapocs a vállalkozások és a döntéshozók között

Kamaránk Nagyvállalati Klubot alapított azzal a céllal, hogy támogassa a megyei gazdasági szereplői közötti információáramlást és szempontjaik érvényesítését.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara fontos feladatának tekinti egyrészt a megye gazdasági szereplői közötti információáramlás támogatását, másrészt a vállalkozások szempontjainak megismertetését a döntéshozókkal, az országos szervezetek vezetőivel. A kamara egyebek mellett ezért kezdeményezte a Nagyvállalati Klub létrehozását, mely keretet teremt ez említett szándékok megvalósítására, s amelynek eddig lezajlott rendezvényei igazolják ennek a sajátos fórumnak a létjogosultságát.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által alapított Nagyvállalati Klub 2022. december 7-én tartotta alakuló ülését. A klub ötletgazdája Szekeres István, a kamara társelnöke, az MIB Invest Group Kft. tulajdonosa. A Nagyvállalati Klub azzal a céllal jött létre, hogy a megye gazdaságát meghatározó nagyvállalatok tulajdonosai, vezetői néhány havonta egy asztalhoz üljenek, és megvitassák a megye gazdasági fejlődésének fontos kérdéseit, a tagok megosszák egymással tapasztalataikat. A tagozatot éves rotációval egy elnök vezeti, akit a klub a tagvállalatok képviselői közül választ. 2023-ban a klub elnöki tisztét Hetzmann Béla, a Rába Járműipari Holding NyRt. vezérigazgatója tölti be.
A Nagyvállalati Klub rendezvényein egy-egy közösen kiválasztott témát vitatnak meg a résztvevők. A találkozókra a klub meghívja a gazdasági, a politikai vagy éppen a kulturális élet jelentős képviselőit. A klub jelenleg 23 tagvállalattal működik, de céljának tekinti a résztvevő vállalatok körének további bővítését.

A klubban téma volt már a regionális együttműködés szerepe és lehetőségei a megye gazdaságának fejlődésében, és cseréltek eszmét a tagok az innnovációs- és technológiafejlesztési célokról, az azokhoz felhasználható állami és uniós támogatásokról, valamint ezzel összefüggésben a Széchenyi István Egyetem és a régió nagyvállalatai közötti együttműködés lehetőségeiről.
Meghívott vendégeink, beszélgetőpartnereink között üdvözölhettük már dr. Navracsics Tibor területfejlesztési minisztert, dr. Palkovics Lászlót, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnökét, korábbi technológiai és ipari minisztert is.
A jövőben hasonló, a vármegye gazdasági életét érintő fontos és aktuális kérdések megvitatását tervezzük, és szeretnénk olyan előadókat meghívni a rendezvényeinkre, akik az adott téma avatott ismerői, a terület elismert szakértői.

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png