NTAK tájékoztató a vendéglátó üzletet üzemeltetőknek

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján minden, Magyarországon működő vendéglátó üzlet üzemeltetőjének – vagyis annak tulajdonosának vagy bérlőjének − regisztrálnia kell vendéglátó üzletét az NTAK-ba.

A regisztrációra kötelezett vendéglátó üzletek tekintetében a jogszabály a regisztrációt 2021. november 1-től az adatszolgáltatást pedig 2022. július 1-től írja elő. Ennek megfelelően a szolgáltatónak legkésőbb az adatszolgáltatás megkezdéséig (2022. július 1.) el kell végeznie a regisztrációt és gondoskodnia kell arról, hogy rendelkezzen az adatszolgáltatás teljesítésére alkalmas vendéglátó szoftverrel is. Amennyiben az NTAK regisztrációt elvégzi, közvetlenül értesülhet az aktuális hírekről, információkról, az adatszolgáltatással és a szoftverekkel kapcsolatos követelményekről. Vendéglátó üzletet csak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott üzlettípus szerint lehet regisztrálni. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 4. mellékletében meghatározott vendéglátó üzlettípusok azok, ahol a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 30. pontja szerinti vendéglátás tevékenységet folytatnak. A vendéglátó üzlettípust a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 2021. március 31- ig kellett bejelenti a területileg illetékes jegyzőnek. Amennyiben ezt a szolgáltató még nem tette meg, javasoljuk, haladéktalanul pótolja. A kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló 210/2009. (IX. 29.).

Korm. rendelet alapján az NTAK-regisztrációra köteles vendéglátó üzletek típusai:

• étterem, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;

• büfé, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;

• cukrászda, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;

• kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5630 – italszolgáltatás;

• italüzlet, bár, TEÁOR’08: 5630 – italszolgáltatás;

• zenés-táncos szórakozóhely, TEÁOR’08: 5630 – italszolgáltatás;

• munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5629 – egyéb vendéglátás;

• gyorsétterem, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;

• rendezvényi étkeztetés, TEÁOR’08: 5621 – rendezvényi étkeztetés;

• alkalmi vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;

• mozgó vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás.

Az NTAK-adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet az az üzlet, amely nyugtaadási kötelezettségének pénztárgéppel köteles eleget tenni a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet alapján online pénztárgép használatára köteles.

A rendelet alapján az 56.1 és 56.3 szerinti TEAOR tevékenységekben kötelező az online pénztárgép használata, kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtást.

Fentiek alapján az NTAK-adatszolgáltatásra köteles vendéglátó üzletek típusai:

• étterem, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás;

• büfé, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás;

• cukrászda, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás;

• kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás;

• italüzlet, bár, TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás;

• zenés-táncos szórakozóhely, TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás;

• gyorsétterem, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás;

• alkalmi vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.

NTAK-adatszolgáltatást nem kell teljesítenie a munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhelyeknek, a rendezvényi étkeztetés, valamint a mozgó vendéglátóhely besorolással rendelkező üzleteknek.

Az NTAK-ba érkező, deperszonalizált statisztikai adatok alapján pontosan láthatóvá és mérhetővé válik egy-egy adott település, turisztikai térség vagy éppen az egész turisztikai szektor teljesítménye, ágazati megosztásban is. Az NTAK-ban kizárólag turisztikai célú, statisztikai adatgyűjtésről van szó, személyes adatok befogadására a rendszer nem képes. Az NTAK számára a szolgáltató a statisztikai adatokat minden esetben térítésmentesen biztosítja.

Beküldendő adatok: Az adatbeküldés 2022. július 1-től kötelező.

Ellenőrzés: A vendéglátó üzlet NTAK-regisztrációját, valamint a rendszeres és megfelelő adatszolgáltatást az NTAK felé kereskedelmi hatósági jogkörében eljárva, a vendéglátó üzlet címe szerint területileg illetékes jegyző ellenőrzi. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vett vendéglátó üzlet NTAK-adatszolgáltatási tevékenységét évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. A jegyző értesíti az NTAK üzemeltetőjét azon vendéglátó üzletekről, amelyeknek alkalmaznia kell vendéglátó szoftvert, de azzal nem rendelkeznek, vagy a hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az NTAK-ba nem regisztráltak, vagy a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettségüket nem vagy nem megfelelően teljesítették. 

Megjegyzés: A teljes és aktuális anyag a https://info.ntak.hu/ oldalon érhető el.

Forrás: info.ntak.hu

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök