Nyilvántartásba vétel és hatósági ellenőrzés

A nyilvántartásba vétel a szakirányú oktatást megelőző eljárás. A hatósági ellenőrzés a jogszabályi feltételek betartásának vizsgálata.

Kérelem benyújtásával indul, melyet a gyakorlati képzést/szakirányú oktatást szervező szervezetnek, a székhelye vagy a gyakorlati/duális képzési célt szolgáló telephelye szerinti illetékes területi kamarának kell benyújtani. A kérelem nyomtatvány a honlapunkon elérhető és letölthető dokumentum.

kitöltött és aláírt dokumentumot papír alapon vagy elektronikusan szkennelve kérjük megküldeni az oktató szakirányú végzettségét igazoló okiratok, tanúsítványok másolatával, valamint a gazdálkodó szervezet működési engedélyének másolatával (amennyiben a tevékenysége működési engedély köteles) a tanácsadó kollégáinknak. 

A kérelem beérkezése után a közhiteles nyilvántartást vezető szerv (területi kamara) az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szabályai szerint egy közigazgatási hatósági eljárás keretében győződik meg a feltételek meglétéről.

A nyilvántartásba-vétel a szakirányú oktatást megelőzően lebonyolításra kerülő eljárás, amelynek során az adott szakképesítés, illetőleg szakma tekintetében a duális képzőhely jogszabályi feltételek szerinti felkészültségét ellenőrzik a vizsgálatot végzők.

Az ellenőrzéseket szakmai team végzi, melyben helyet kap egy kamarai szakértő (ellenőr) és az elméleti képzést folytató iskolai képviselője, valamint a kamara egy munkatársa, aki a vállalkozás segítségére lehet bármilyen gyakorlati képzéssel felmerülő probléma megoldásában.


Duális képzőhelyként az a gazdálkodó szervezet vagy képzőközpont vehető nyilvántartásba, amelynél biztosítottak a szakirányú oktatás folytatásának feltételei:

  • Oktató: A képzőhely a jogszabályban meghatározott végzettséggel és szakképesítéssel vagy szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező személyt foglalkoztat.
  • Eszköz és felszerelés: A szakirányú oktatáshoz szükséges eszközzel és felszereléssel rendelkezik a duális képzőhely, ezek megtalálhatóak az adott szakma Képzési és Kimeneti Követelményében (KKK)
  • Képzési program (KP): A duális képzőhely a szakképző intézménnyel közösen alakítja ki a szakirányú oktatásra vonatkozó képzési programot, amely tartalmazza a tananyagelemek oktatásának a szakképző intézmény és a duális képzőhely közötti megosztását, valamint a szakképző intézmény és a duális képzőhely általi közös értékelés és minősítés szempontjait.  
  • A duális képzőhely minőségirányítási rendszert (MIR) működtet, vagy legalább a gazdasági kamara által kidolgozott szempontrendszerben (KAMSZER) meghatározott minőségi követelményeknek megfelel.

 Tanácsadóink elérhetősége »»»


Hatályos jogszabályok
Összefoglaló a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II.7.) Kormányrendelet duális képzéssel kapcsolatos módosításairól (2023. július) 
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény duális képzéssel kapcsolatos módosításai (2023. június)
A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény és a végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szövege egységes szerkezetben (Hatályos 2021.09.01-től)


Letölthető dokumentumok
Tájékoztató duális képzőhelyek részére (2024. március)
Nyilvántartásba vételi kérelem
Kamarai Minőségi Szempontrendszer
KAMSZER 2.0 minták és példatár

Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti szakmák ellenőrzési nyomtatványai
Bevezető ellenőrzés adatlap 2019
Köztes ellenőrzés adatlap 2019
Megújító köztes ellenőrzés adatlap 2019

Szakmajegyzék (SZJ) szerinti szakmák ellenőrzési nyomtatványai
Jegyzőkönyv a nyilvántartásba vételi eljárás során tartott helyszíni szemléről
Jegyzőkönyv a hatósági ellenőrzés során tartott helyszíni szemléről
Jegyzőkönyv megújító hatósági ellenőrzés során tartott helyszíni szemléről


Hasznos linkek
Gyakorlati képzésre jogosult szervezetek nyilvántartása »»»
Normatíva és költség kalkulátor

 

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png