Nyilvántartásba vétel és hatósági ellenőrzés

A nyilvántartásba vétel a szakirányú oktatást megelőző eljárás. A hatósági ellenőrzés a jogszabályi feltételek betartásának vizsgálata.

Kérelem benyújtásával indul, melyet a gyakorlati képzést/szakirányú oktatást szervező szervezetnek, a székhelye vagy a gyakorlati/duális képzési célt szolgáló telephelye szerinti illetékes területi kamarának kell benyújtani. A kérelem nyomtatvány a honlapunkon elérhető és letölthető dokumentum.

kitöltött és aláírt dokumentumot papír alapon vagy elektronikusan szkennelve kérjük megküldeni az oktató szakirányú végzettségét igazoló okiratok, tanúsítványok másolatával, valamint a gazdálkodó szervezet működési engedélyének másolatával (amennyiben a tevékenysége működési engedély köteles) a tanácsadó kollégáinknak. 

A kérelem beérkezése után a közhiteles nyilvántartást vezető szerv (területi kamara) az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szabályai szerint egy közigazgatási hatósági eljárás keretében győződik meg a feltételek meglétéről.

A nyilvántartásba-vétel a szakirányú oktatást megelőzően lebonyolításra kerülő eljárás, amelynek során az adott szakképesítés, illetőleg szakma tekintetében a duális képzőhely jogszabályi feltételek szerinti felkészültségét ellenőrzik a vizsgálatot végzők.

Az ellenőrzéseket szakmai team végzi, melyben helyet kap egy kamarai szakértő (ellenőr) és az elméleti képzést folytató iskolai képviselője, valamint a kamara egy munkatársa, aki a vállalkozás segítségére lehet bármilyen gyakorlati képzéssel felmerülő probléma megoldásában.


Duális képzőhelyként az a gazdálkodó szervezet vagy képzőközpont vehető nyilvántartásba, amelynél biztosítottak a szakirányú oktatás folytatásának feltételei:

  • Oktató: A képzőhely a jogszabályban meghatározott végzettséggel és szakképesítéssel vagy szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező személyt foglalkoztat.
  • Eszköz és felszerelés: A szakirányú oktatáshoz szükséges eszközzel és felszereléssel rendelkezik a duális képzőhely, ezek megtalálhatóak az adott szakma Képzési és Kimeneti Követelményében (KKK)
  • Képzési program (KP): A duális képzőhely rendelkezik az adott szakma szakirányú oktatására vonatkozó képzési programmal, amely a szakma programtantervéhez igazodóan tartalmazza a duális képzőhely által oktatott tananyagelemeket és ehhez kapcsolódóan az elméleti ismereteket és az önállóan végezhető gyakorlati feladatokat, valamint a tanuló értékelésére vonatkozó értékelési és minősítési kritériumokat. A kamarai nyilvántartásba vétel előtt el kell készíteni a képzési programot, tartalma ellenőrzésre kerül. A törvényi szabályozás szerint a duális képzőhely köteles ezt feltölteni a foglalkozási naplóval egyidejűleg a regisztrációs és tanulmányi rendszerbe.
  • Minőségirányítási rendszer (MIR) A duális képzőhelynek már a nyilvántartásba vételkor igazolnia kell, hogy rendelkezik minőségirányítási rendszerrel vagy legalább a Kamara által kidolgozott minőségi szempontrendszernek (KAMSZER) megfelel, vagy vállalnia kell, hogy a nyilvántartásba vételig elfogadja és kialakítja a saját vállalkozásában ennek a szempontrendszernek az elemeit.

 Tanácsadóink elérhetősége »»»


Hatályos jogszabályok
A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény
Végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szövege egységes szerkezetben


Letölthető dokumentumok
Tájékoztató - Duális képzőhely szakképzési munkaszerződés kötéséhez
Nyilvántartásba vételi kérelem
Kamarai Minőségi Szempontrendszer
Kamarai Minőségi Szempontrendszer mellékletei

Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti szakmák ellenőrzési nyomtatványai
Bevezető ellenőrzés adatlap 2019
Köztes ellenőrzés adatlap 2019
Megújító köztes ellenőrzés adatlap 2019

Szakmajegyzék (SZJ) szerinti szakmák ellenőrzési nyomtatványai
Jegyzőkönyv a nyilvántartásba vételi eljárás során tartott helyszíni szemléről
Jegyzőkönyv a hatósági ellenőrzés során tartott helyszíni szemléről
Jegyzőkönyv megújító hatósági ellenőrzés során tartott helyszíni szemléről


Hasznos linkek
Gyakorlati képzésre jogosult szervezetek nyilvántartása »»»
Normatíva és költség kalkulátor

 

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök