Nyilvántartásba vétel és hatósági ellenőrzés

A nyilvántartásba vétel a szakirányú oktatást megelőző eljárás. A hatósági ellenőrzés a jogszabályi feltételek betartásának vizsgálata.

Kérelem benyújtásával indul, melyet a gyakorlati képzést/szakirányú oktatást szervező szervezetnek, a székhelye vagy a gyakorlati/duális képzési célt szolgáló telephelye szerinti illetékes területi kamarának kell benyújtani. A kérelem nyomtatvány a honlapunkon elérhető és letölthető dokumentum.

kitöltött és aláírt dokumentumot papír alapon vagy elektronikusan szkennelve kérjük megküldeni az oktató szakirányú végzettségét igazoló okiratok, tanúsítványok másolatával, valamint a gazdálkodó szervezet működési engedélyének másolatával (amennyiben a tevékenysége működési engedély köteles) a tanácsadó kollégáinknak. 

A kérelem beérkezése után a közhiteles nyilvántartást vezető szerv (területi kamara) az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szabályai szerint egy közigazgatási hatósági eljárás keretében győződik meg a feltételek meglétéről.

A nyilvántartásba-vétel a szakirányú oktatást megelőzően lebonyolításra kerülő eljárás, amelynek során az adott szakképesítés, illetőleg szakma tekintetében a duális képzőhely jogszabályi feltételek szerinti felkészültségét ellenőrzik a vizsgálatot végzők.

Az ellenőrzéseket szakmai team végzi, melyben helyet kap egy kamarai szakértő (ellenőr) és az elméleti képzést folytató iskolai képviselője, valamint a kamara egy munkatársa, aki a vállalkozás segítségére lehet bármilyen gyakorlati képzéssel felmerülő probléma megoldásában.


Duális képzőhelyként az a gazdálkodó szervezet vagy képzőközpont vehető nyilvántartásba, amelynél biztosítottak a szakirányú oktatás folytatásának feltételei:

  • Oktató: A képzőhely a jogszabályban meghatározott végzettséggel és szakképesítéssel vagy szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező személyt foglalkoztat.
  • Eszköz és felszerelés: A szakirányú oktatáshoz szükséges eszközzel és felszereléssel rendelkezik a duális képzőhely, ezek megtalálhatóak az adott szakma Képzési és Kimeneti Követelményében (KKK)
  • Képzési program (KP): A duális képzőhely rendelkezik az adott szakma szakirányú oktatására vonatkozó képzési programmal, amely a szakma programtantervéhez igazodóan tartalmazza a duális képzőhely által oktatott tananyagelemeket és ehhez kapcsolódóan az elméleti ismereteket és az önállóan végezhető gyakorlati feladatokat, valamint a tanuló értékelésére vonatkozó értékelési és minősítési kritériumokat. A kamarai nyilvántartásba vétel előtt el kell készíteni a képzési programot, tartalma ellenőrzésre kerül. A törvényi szabályozás szerint a duális képzőhely köteles ezt feltölteni a foglalkozási naplóval egyidejűleg a regisztrációs és tanulmányi rendszerbe.
  • Minőségirányítási rendszer (MIR) A duális képzőhelynek már a nyilvántartásba vételkor igazolnia kell, hogy rendelkezik minőségirányítási rendszerrel vagy legalább a Kamara által kidolgozott minőségi szempontrendszernek (KAMSZER) megfelel, vagy vállalnia kell, hogy a nyilvántartásba vételig elfogadja és kialakítja a saját vállalkozásában ennek a szempontrendszernek az elemeit.

 Tanácsadóink elérhetősége »»»


Hatályos jogszabályok
A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény
Végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szövege egységes szerkezetben


Letölthető dokumentumok
Tájékoztató - Duális képzőhely szakképzési munkaszerződés kötéséhez
Nyilvántartásba vételi kérelem
Kamarai Minőségi Szempontrendszer
Kamarai Minőségi Szempontrendszer mellékletei

Szakmajegyzék (SZJ) szerinti szakmák ellenőrzési nyomtatványai
Jegyzőkönyv a nyilvántartásba vételi eljárás során tartott helyszíni szemléről
Jegyzőkönyv a hatósági ellenőrzés során tartott helyszíni szemléről
Jegyzőkönyv megújító ellenőrzés során tartott helyszíni szemléről


Hasznos linkek
Gyakorlati képzésre jogosult szervezetek nyilvántartása  »»»
Normatíva és költség kalkulátor

 

 

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök