Okmányhitelesítés

Tudnivalók és jogszabályi hátterek az ATA igazolvány és a Származási bizonyítvány kapcsán.

okmany

ATA igazolvány

Olyan nemzetközi vámokmány, amely alapesetben egy éven keresztül lehetővé teszi az áruk vámmentesen történő ideiglenes behozatalát, újra behozatalát. A vissza hozatali határidő még egy évig hosszabbítható. (Összesen max. 2 évig használható)

Azon áruk szállíthatók ki ezen okmány fedezete mellett, melyeket

  • kiállítására, vásárra, bemutatóra
  • munkavégzésre, üzembe helyezésre
  • versenyre, koncertre, stb.

céljából, ideiglenes jelleggel szállítanak ki harmadik országba.

Egyszerűsödik a vámeljárás, mivel csak egyetlen okmányt szükséges bemutatni a határokon, kevesebb időt vesz igénybe a vámkezelés.
A nyomtatvány a kibocsátó kamaránál vásárolható meg, ahol többnyire azonnal hitelesítik a megfelelően kitöltött igazolványt, illetve a kitöltés helyben is elvégezhető.
A kamara által végzett hitelesítés után egy indító vámhivatal elvégzi az ún. „elővámkezelést”, előjegyzésbe veszi az igazolványon szereplő árukat.

A jogszabályi háttér:

Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozása után az Isztambuli egyezményt alkalmazza (2005.évi CLXVIII tv.)
Az ATA/Isztambuli Egyezménynek jelenleg 63 ország a tagja.

Származási bizonyítvány

Az áruexporthoz szükséges származási bizonyítványok (Certificate of Origin) kibocsátására – a közös agrárpolitika hatálya alá tartozó termékek kivételével - törvényi felhatalmazás alapján a területi kereskedelmi és iparkamarák jogosultak. Az áruk exportjához szükséges további kereskedelmi okmányok (pl. számlák, minőségtanúsítványok, fuvarlevelek, stb.) hitelesítését szintén a kereskedelmi és iparkamarák végzik.

A származási bizonyítvány az áru eredetét hivatott igazolni azon országok felé, ahová a magyar cégek exporttevékenysége irányul.

Az általános származási bizonyítvány az importőr országban vámkedvezmény igénybevételére nem jogosít!

A származási bizonyítvány jellegzetesen árut kísérő okmány, amely igazolja az áruk származását és a legtöbb ország vámhatósága meg is követeli ezt az import vámeljárás során.
A nyomtatvány kitöltve, céges aláírással ellátva és a származás igazolása céljából benyújtandó okmányok mellékelésével lehet hitelesítésre benyújtani a kamarába.
Ennél a dokumentumnál a hitelesítés minden esetben valamilyen másik írásos dokumentumra támaszkodik. Ez a dokumentum lehet más ország által kibocsátott származási bizonyítvány, termelői, forgalmazói nyilatkozat, de leggyakoribb esetben számla.
A származási bizonyítvány láttamozásához szükséges nyomtatvány a kamaránál előre megvásárolható és a kitöltött származási bizonyítványt a kamara illetékes munkatársa a benyújtott dokumentumok alapján aláírásával és bélyegzővel hitelesíti.

A jogszabályi háttér:

  • A Tanács 2913/92/EGK rendelete a Közösségi Vámkódexről
  • A Bizottság 2454/93/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex végrehajtásáról 2003.évi CXXVI. Tv. A közösségi vámjog végrehajtásáról
  • 15/2004 PM rendelet
  • 106/2004 FVM rendelet

Kapcsolat:

Ördög György

+36 96 520-226
+36 96 520-295

ordoggyorgy##kukac##gymskik.hu

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök