Okmányhitelesítés

Tudnivalók és jogszabályi hátterek az ATA igazolvány és a Származási bizonyítvány kapcsán.

okmany

ATA igazolvány

Olyan nemzetközi vámokmány, amely alapesetben egy éven keresztül lehetővé teszi az áruk vámmentesen történő ideiglenes behozatalát, újra behozatalát. A vissza hozatali határidő még egy évig hosszabbítható. (Összesen max. 2 évig használható)

Azon áruk szállíthatók ki ezen okmány fedezete mellett, melyeket

  • kiállítására, vásárra, bemutatóra
  • munkavégzésre, üzembe helyezésre
  • versenyre, koncertre, stb.

céljából, ideiglenes jelleggel szállítanak ki harmadik országba.

Egyszerűsödik a vámeljárás, mivel csak egyetlen okmányt szükséges bemutatni a határokon, kevesebb időt vesz igénybe a vámkezelés.
A nyomtatvány a kibocsátó kamaránál vásárolható meg, ahol többnyire azonnal hitelesítik a megfelelően kitöltött igazolványt, illetve a kitöltés helyben is elvégezhető.
A kamara által végzett hitelesítés után egy indító vámhivatal elvégzi az ún. „elővámkezelést”, előjegyzésbe veszi az igazolványon szereplő árukat.

A jogszabályi háttér:
Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozása után az Isztambuli egyezményt alkalmazza (2005.évi CLXVIII tv.)
Az ATA/Isztambuli Egyezménynek jelenleg 63 ország a tagja.

Megújul az ATA kiadás rendszere, változnak a díjak!

2023. jaunár 1-től az ATA Carnet kiadás megváltozik: az ICC ATA Gateway programjában történik az ATA Carnet-k rögzítése és kiadása. A vállalkozások, magánszemélyek számára egyszerűsödik a folyamat: nem kell nyomtatványokat vásárolni és saját gépen kitölteni. A kamara erre jogosult munkatársai nyomtatják ki az ATA igazolványt az igénylő által megküldött/benyújtott hiánytalan dokumentumok alapján. Mind a kibocsátó, mind az ATA tulajdonosa aláírja azt. Az ügyintézés személyesen, előzetes időpontegyeztetés alapján történik!
Az igazolvány kiadásához az árujegyzéket az ügyfél előre elkészíti a megadott formában, átszerkesztés nélkül (csv vagy xlsx file) és azt megküldi e-mailben a kibocsátó kamarának. Szükséges még az ATA szerződés aláírása, valamint banki felhatalmazó levél megléte is. Ha az összes dokumentum rendelkezésre áll, a kamarai munkatársak az igénylő általi jóváhagyást követően az úti célnak és útitervnek megfelelően összeállított igazolványt kinyomtatják, az igénylő ellátja aláírásával, majd sor kerül a hitelesítésre. Az igénylő készpénzben, vagy előzetes utalással teljesítheti az óvadék, a hitelesítési díj és a kibocsátási díj megfizetését, melyről a kamara számlát állít ki. Ezt követően, az igénylő számára átadásra kerül a hitelesített ATA Carnet. SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉS SZÜKSÉGES!
Információ, egyeztetés, tanácsadás:
Ördög György
+3696 520 226
ordog.gyorgy##kukac##gymsmkik.hu

Zalka Anita
+3696 520 260
zalka.anita##kukac##gymsmkik.hu

Az ATA Carnet igényléshez kitöltendő dokumentumok és a 2023. január 1-től érvényes okmányhitelesítési díjtételek a mellékletben találhatók. Az ügylethez szükséges banki felhatalmazó levelet, a vonatkozó szerződést, szükség esetén meghatalmazást stb. e-mailben küldjük meg az igénylő (ATA tulajdonos ) részére.

Származási bizonyítvány

Az áruexporthoz szükséges származási bizonyítványok (Certificate of Origin) kibocsátására – a közös agrárpolitika hatálya alá tartozó termékek kivételével - törvényi felhatalmazás alapján a területi kereskedelmi és iparkamarák jogosultak. Az áruk exportjához szükséges további kereskedelmi okmányok (pl. számlák, minőségtanúsítványok, fuvarlevelek, stb.) hitelesítését szintén a kereskedelmi és iparkamarák végzik.

A származási bizonyítvány az áru eredetét hivatott igazolni azon országok felé, ahová a magyar cégek exporttevékenysége irányul.

Az általános származási bizonyítvány az importőr országban vámkedvezmény igénybevételére nem jogosít!

A származási bizonyítvány jellegzetesen árut kísérő okmány, amely igazolja az áruk származását és a legtöbb ország vámhatósága meg is követeli ezt az import vámeljárás során.
A nyomtatvány kitöltve, céges aláírással ellátva és a származás igazolása céljából benyújtandó okmányok mellékelésével lehet hitelesítésre benyújtani a kamarába.
Ennél a dokumentumnál a hitelesítés minden esetben valamilyen másik írásos dokumentumra támaszkodik. Ez a dokumentum lehet más ország által kibocsátott származási bizonyítvány, termelői, forgalmazói nyilatkozat, de leggyakoribb esetben számla.
A származási bizonyítvány láttamozásához szükséges nyomtatvány a kamaránál előre megvásárolható és a kitöltött származási bizonyítványt a kamara illetékes munkatársa a benyújtott dokumentumok alapján aláírásával és bélyegzővel hitelesíti.

 

2023. márciusától a területi kereskedelmi és iparkamarák a származási bizonyítványok (nem preferenciális származási bizonyítványok) kibocsátására elektronikus úton is lehetőséget biztosítanak.
Az elektronikus származási bizonyítvány kibocsátását az exportőrök a hitelesítő programon keresztül, elektronikus úton tudják kérelmezni a kamarától. A kérelmezők az elkészült elektronikus származási bizonyítványt (továbbiakban: eCO) szintén a hitelesítő programon keresztül, elektronikus úton kapják kézhez.
A hitelesítő program az alábbi oldalon érhető el: https://www.esscert.com/
A hitelesítő program használata regisztrációhoz kötött, amely az alábbi hivatkozáson keresztül lehetséges: https://classic.esscert.com/online-registration/?agent_id=720
Bővebb információ a hitelesítő programról és a regisztráció menetéről: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
(A regisztráció jóváhagyásához szükséges, hogy az ügyfél a regisztrációt visszaigazoló emailben érkező Felelősségvállalási nyilatkozat dokumentumot kitöltse, cégszerűen aláírja és ennek eredeti példányát visszajuttassa a területi kamarához.)
Az eCO szükség esetén, fehér lapra, színes formátumban nyomtatható ki. Az eCO formátuma megfelel a szokásos, papír alapú formanyomtatványnak, illetve az európai uniós kereskedelmi és iparkamarák által kiadott származási bizonyítvány formátumának.
A kiállított eCO tartalmazni fog egy QR-kódot, illetve egy ellenőrző kódot, amelyek segítségével a felhasználók ellenőrizhetik az eCO hitelességét, az erre szolgáló webfelületen: https://www.certificateoforigin.com/
A területi kamaráktól az eCO mellett továbbiakban is igényelhető és használható a papír alapú származási bizonyítvány is.

A jogszabályi háttér:

  • A Tanács 2913/92/EGK rendelete a Közösségi Vámkódexről
  • A Bizottság 2454/93/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex végrehajtásáról 2003.évi CXXVI. Tv. A közösségi vámjog végrehajtásáról
  • 15/2004 PM rendelet
  • 106/2004 FVM rendelet

Kapcsolat:
Ördög György
+36 96 520 226
+36 96 520 295
ordog.gyorgy##kukac##gymsmkik.hu


Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png