PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Legyen Ön is „Kamara által AJÁNLOTT vállalkozás” védjegybirtokos 2022-ben

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Legyen Ön is a kamara üzleti közösségének tagja! Szerezze meg a „Kamara által AJÁNLOTT vállalkozás” védjegyet, amely kiváló fejlődési és üzleti lehetőség!

 

1. A pályázat kiírója:
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
9021 Győr, Szent István út 10/A

2. A pályázat célja:
Hitelesség, szakmaiság, minőség, biztonság – ha az Ön vállalkozása is ezeket az elveket vallja, csatlakozzon a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Védjegyprogramjához!
Programunk célja egy olyan üzleti közösség és adatbázis kialakítása, amelynek kereteit az etikus üzleti működés és kölcsönös bizalom jelenti. Külsős megkeresés esetén kamaránk ezeket a vállalkozásokat ajánlja az érdeklődők figyelmébe adatbázisán keresztül.
A kiíró szándéka, hogy a védjegyet elnyert kamarai tagvállalkozások ismertsége és elismertsége növekedjen, a védjegyet birtokló vállalkozások folyamatosan fejlődjenek.

3. A pályázat előfeltétele:
A pályázat benyújtásának feltétele az online kérdőív sikeres kitöltése és legalább 70% elérése.

4. A pályázók köre:
Pályázatot nyújthat be mindazon gazdálkodó szervezet (egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, szövetkezetek, jogi személyek), amely:

  • a pályázat benyújtásának időpontjában legalább egy éve önkéntes kamarai tagja a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának,
  • nincsen lejárt kamarai tartozása, illetve 60 napot meghaladó köztartozása,
  • rendelkezik két ajánló taggal (Ajánlatot adhat: önkéntes kamarai tag),
  • nem áll felszámolási, csőd-, és végelszámolási eljárás, illetve végrehajtás alatt,
  • ellene a Kamarai Etikai Bizottságnak és a Fogyasztóvédelmi Békéltető Testületnek nincs elmarasztaló határozata (3 éven belül),
  • vállalja, hogy „Kamara által AJÁNLOTT vállalkozás” védjegy elnyerése esetén beszállítói kiválasztásánál, illetve kifizetéseikor előnyben részesíti a többi védjeggyel rendelkező vállalkozást.

5. A pályázatok benyújtásának módja és helye:
A pályázatok benyújtásának módja nyomtatott formában, postai úton vagy személyesen történik, de emellett a pályázatokat elektronikus úton is be kell küldeni.
A pályázat benyújtásának helye:
Személyesen vagy postai úton:
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
9021 Győr, Szent István út 10/A vagy 9020 Győr, Postafiók 673.
E-mailben: minoseg##kukac##gymskik.hu

6. A pályázatok benyújtásának határideje:
A pályázatok beadási határideje: 2021. augusztus 6.

7. Benyújtandó dokumentumok:

A benyújtandó dokumentumokat elektronikusan kell kitölteni, és kinyomtatás után cégszerű aláírással ellátni!
A pályázat hiánypótlására egyszeri alkalommal van lehetőség!

A kitöltési útmutatót innen töltheti le.

8. Pályázati díj:
Mikro- és kisméretű vállalkozások számára (49 főig):           9.000 Ft + ÁFA
Közepes méretű vállalkozások számára (50-249 főig):        18.000 Ft + ÁFA
Nagyméretű vállalkozások számára (250 fő felett):             45.000 Ft + ÁFA

9. A pályázatok elbírálása
A pályázónak meg kell felelnie egy általános objektív és egy szakmai feltételrendszernek.
A pályázatot szakmai értékelő bizottság bírálja el. A pozitív bírálathoz minimum 70 pont elérése szükséges. A bizottság az általa hozott bírálat eredményét továbbítja a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökségének. Az elnökség az eredmények alapján a pályázatot sikeresnek ítélheti, visszaküldheti javításra, vagy elutasíthatja.

10. További információk
Jelen pályázati felhívás, pályázati adatlap, és ajánlási formanyomtatvány együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
A pályázati felhívás, pályázati adatlap és ajánlási formanyomtatvány letölthető a kamara védjegyprogram oldaláról, vagy beszerezhető a kamara ügyfélszolgálatain.
A jövőben, akik a kamarába az önkéntes tagság létesítése mellett döntenek és jelzik, hogy a Védjegyprogramban való részvételre is szeretnének pályázni, akkor egy év önkéntes kamarai tagságot követően a kamara az első pályázati díj befizetésétől eltekint.

A 2021-ben AJÁNLOTT Vállalkozások, a megújító (2022-es) pályázatot majd szeptemberben nyújthatják be, külön pályázati felhívás után.
A pályázattal kapcsolatban további információt a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál Ulrichné Papp Euridiké nyújt a +36 96 520 233-as telefonszámon, személyesen, illetve a minoseg##kukac##gymskik.hu e-mail címen.

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök