Rendelet a közjegyzői díjszabásról

Megjelent a rendelet a közjegyzői díjszabályról, amely egyértelműsíti, hogy mi lehet az ügyérték alapja.  

Magyar Közlöny 218. számában jelent meg az igazságügyi miniszter 16/2021. (XII. 1.) IM rendelete a közjegyzői díjszabásról. A 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosult ezzel.
A rendelet az alábbiakat tartalmazza: 
1. § (1) A  közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet (a  továbbiakban: Díjrendelet) 37.  § (3)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az e §-ban meghatározott ügyben a 3. § rendelkezései nem alkalmazhatóak. Az (1) bekezdés szerinti közjegyzői okirat elkészítése során az  ügyérték megállapításának alapjául kizárólag az  állami kamattámogatással érintett lakáscélú fogyasztói hitel-, illetve kölcsönszerződésben meghatározott, folyósítani kívánt kölcsön összege szolgál, a  jelzálogszerződésben foglalt biztosított követelés összege vagy az  önálló zálogjog alapításához kapcsolódó szerződésben meghatározott követelés összege az ügyérték megállapítása során nem vehető figyelembe.
(2) A Díjrendelet 37/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  közjegyző az  okiratról a  közjegyzői okirat elkészítésével egyidejűleg köteles hivatalból elektronikus hiteles kiadmányt kiállítani, és azt a fél és a hitelező részére megküldeni.”
2. § A Díjrendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

Ez a rendelet 2021. december 2-án lép hatályba.

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png